ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ

 


  

  จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top