ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้

 


  คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาดซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไปจนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top