ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

คือ บางทีมันก็ทำให้ผม... ได้ควบคุมความรู้สึกตื่นเต้น หรือไม่ก็หลั่งอะดรีนาลีน หรือ...

 


  

  คือบางทีมันก็ทำให้ผมได้ควบคุมความรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ก็หลั่งอะดรีนาลีนหรือ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top