ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญ ทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้ เหตุนี้เองทำให้ราชันข้า มิอาจบรรทม และบังคับให้ลุกจาก พระแท่นอันอบอุ่น

 


  

  คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้เหตุนี้เองทำให้ราชันข้ามิอาจบรรทมและบังคับให้ลุกจากพระแท่นอันอบอุ่น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top