ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์

 


  

  ความร้อนจากไฟทำให้เลือดข้างใต้กลายเป็นของเหลวและซึมขึ้นมาบนซีเมนต์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top