ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์

 


  

  ข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญแต่ค่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top