Search result for

driver

(95 entries)
(2.1632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driver-, *driver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driver[N] คนขับรถ, See also: ผู้ขับขี่, คนขับขี่, Syn. conductor, motorist, operator
driver[N] ตัวขับ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมขับ
driver[N] ไม้กอล์ฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
demon drivern. คนที่ขับรถเร็วเหลือเกิน
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลความระหว่างระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือโปรแกรมการใช้งาน กับแบบหรือชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์จะสั่งให้พิมพ์ ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมีซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไว้ให้ในตัว แต่ถ้าเป็นระบบดอส แต่ละโปรแกรมต้องติดตั้ง (install) ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เอง (ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไร)
screwdriver(สครูไดร'เวอะ) n. ไขควง

English-Thai: Nontri Dictionary
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driver๑. ตัวขับ๒. โปรแกรมขับ(อุปกรณ์) [มีความหมายเหมือนกับ device driver] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
driverผู้ขับขี่ (ยานพาหนะ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driver๑. ตัวขับ๒. โปรแกรมขับ(อุปกรณ์) [มีความหมายเหมือนกับ device driver] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell the driver we're going to yale.บอกให้คนขับรถว่าเราจะไป Yale New Haven Can Wait (2008)
I should get back. dude, eleanor is a slave driver.ฉันควรจะกลับได้แล้ว เพราะฉันต้องไปทำงานของเอลานอร์ Pret-a-Poor-J (2008)
I'll treat you like a translator, puppet and replacement driver.ฉันจะให้เธอเป็นเหมือนล่าม เหมือนหุ่น ที่มาแทนฉัน Beethoven Virus (2008)
And... driver.และ ไปได้ Bolt (2008)
Please, just let me to talk to the driver. Okay?ช่วยจับขาเธอให้หนอ่ย ได้แล้ว The Eye (2008)
Now a taxi driver had dropped off a fare earlier, and had stopped to get a cup of coffee.ตอนนั้น คนขับแท็กซี่พักงานก่อนกำหนด เขาจอดรถลงไปหากาแฟกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
or that man had set his alarm and got up five minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and had gotten into an earlier cab,ไม่ก็ ชายหนุ่มตั้งเวลาปลุก และตื่นให้เร็วกว่านี้สัก 5 นาที หรื่อไม่ก็ คนขับแท็กซี่ ไม่จอดเพื่อดื่มกาแฟ หรือไม่ก็หญิงสาวคนนั้นเกินนึกขึ้นได้ว่าลืมเสื้อคลุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Jensen Ames The driver?เจนเซ่น เอมส์ นักซิ่งหรอ Death Race (2008)
You're familiar with the Death Race, and the driver the fans call Frankenstein?เคยได้ยินเรื่องการแข่งมรณะไหม นักแข่งที่คนเรียกว่าแฟรงเกนไสตน์น่ะ Death Race (2008)
You're a skilled driver. Your chances are goodคุณเป็นนักแข่งฝีมือดี และมีโอกาสมาก Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driverA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
driverA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
driverA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
driverAccident was caused by an error on the part of the driver.
driverA driver is deeply attached to his old car.
driverA driver was sleeping in the car.
driverAll you need is to get a driver's license.
driverAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
driverA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
driverA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
driverBad drivers should have their licenses taken away from them.
driverCould I see your driver's license.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
สูต[N] driver, Syn. สารถี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขับรถหรือนายม้าต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใบขับขี่[N] driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้
ใบอนุญาตขับขี่[N] licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
คนรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count unit: คน
นักขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, motorist, Count unit: คน
พขร.[N] chauffeur, See also: driver, Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ[N] chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (bai khapkhī taløt chīp) EN: lifetime driver's licence   
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)   FR: chauffeur (inf.) [m]
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]
คนขับ [n.] (khonkhap ) EN: driver   FR: conducteur [m] ; conductrice [f]
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
ควาญช้าง[n. exp.] (khwān chāng) EN: mahout ; elephant driver ; elephant keeper   FR: cornac [m] ; conducteur d'éléphant [m]
ผู้ขับ [n. exp.] (phū khap) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับขี่ [n. exp.] (phū khapkhī) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur   FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVER    D R AY1 V ER0
DRIVERS    D R AY1 V ER0 Z
DRIVER'S    D R AY1 V ER0 Z
DRIVERS'    D R AY1 V ER0 Z
DRIVERLESS    D R AY1 V ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
driver    (n) (d r ai1 v @ r)
drivers    (n) (d r ai1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrer {m}; Fahrerin {f}; Autofahrer {m}; Autofahrerin {f} | Fahrer {pl}; Fahrerinnen {pl}; Autofahrer {pl}driver | drivers [Add to Longdo]
Fahrerbesprechung {f}driver briefing [Add to Longdo]
Treiber {m} [comp.] | Treiber {pl}driver | drivers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]
インボックスドライバ[, inbokkusudoraiba] (n) {comp} in-box driver [Add to Longdo]
ウォッチドッグドライバ[, uocchidoggudoraiba] (n) {comp} watchdog driver [Add to Longdo]
オーナードライバー[, o-na-doraiba-] (n) owner-driver [Add to Longdo]
カーレーサー[, ka-re-sa-] (n) racing driver (wasei [Add to Longdo]
スクリュードライバー[, sukuryu-doraiba-] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ストアドライバ[, sutoadoraiba] (n) {comp} store driver [Add to Longdo]
テストドライバー[, tesutodoraiba-] (n) test driver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] driver (golf) [Add to Longdo]
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, / ] driver; person driving a vehicle [Add to Longdo]
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver [Add to Longdo]
ドライバ[どらいば, doraiba] driver [Add to Longdo]
バスドライバ[ばすどらいば, basudoraiba] bus driver [Add to Longdo]
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver [Add to Longdo]
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spanker \Spank"er\ (sp[a^][ng]k"[~e]r), n.
   1. One who spanks, or anything used as an instrument for
    spanking.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) The after sail of a ship or bark, being a
    fore-and-aft sail attached to a boom and gaff; --
    sometimes called {driver}. See Illust. under {Sail}.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. One who takes long, quick strides in walking; also, a fast
    horse. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. Something very large, or larger than common; a whopper, as
    a stout or tall person. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Spanker boom} (Naut.), a boom to which a spanker sail is
    attached. See Illust. of {Ship}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Driver \Driv"er\, n. [From {Drive}.]
   1. One who, or that which, drives; the person or thing that
    urges or compels anything else to move onward.
    [1913 Webster]
 
   2. The person who drives beasts or a carriage; a coachman; a
    charioteer, etc.; hence, also, one who controls the
    movements of a any vehicle.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. An overseer of a gang of slaves or gang of convicts at
    their work.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) A part that transmits motion to another part by
    contact with it, or through an intermediate relatively
    movable part, as a gear which drives another, or a lever
    which moves another through a link, etc. Specifically:
    (a) The driving wheel of a locomotive.
    (b) An attachment to a lathe, spindle, or face plate to
      turn a carrier.
    (c) A crossbar on a grinding mill spindle to drive the
      upper stone.
      [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) The after sail in a ship or bark, being a
    fore-and-aft sail attached to a gaff; a spanker. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   6. An implement used for driving; as:
    (a) A mallet.
    (b) A tamping iron.
    (c) A cooper's hammer for driving on barrel hoops.
    (d) A wooden-headed golf club with a long shaft, for
      playing the longest strokes.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Driver ant} (Zool.), a species of African stinging ant; one
    of the visiting ants ({Anomma arcens}); -- so called
    because they move about in vast armies, and drive away or
    devour all insects and other small animals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 driver
   n 1: the operator of a motor vehicle [ant: {nondriver}]
   2: someone who drives animals that pull a vehicle
   3: a golfer who hits the golf ball with a driver
   4: (computer science) a program that determines how a computer
     will communicate with a peripheral device [syn: {driver},
     {device driver}]
   5: a golf club (a wood) with a near vertical face that is used
     for hitting long shots from the tee [syn: {driver}, {number
     one wood}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 driver
  n.
 
   1. The {main loop} of an event-processing program; the code that gets
   commands and dispatches them for execution.
 
   2. [techspeak] In device driver, code designed to handle a particular
   peripheral device such as a magnetic disk or tape unit.
 
   3. In the TeX world and the computerized typesetting world in general, a
   program that translates some device-independent or other common format to
   something a real device can actually understand.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top