Search result for

แม่แบบ

   
24 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่แบบ-, *แม่แบบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
templateแม่แบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
social matrixแม่แบบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matrix, socialแม่แบบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm ashamed having such kind of motherฉันรู้สึกอายมากที่มีแม่แบบนี้ GTO (1999)
What kind of mother do you think I am?ตายล่ะ เธอคิดว่าชั้นเป็นแม่แบบไหนจ๊ะ ? Mean Girls (2004)
Is that how you speak to your ma who worked nights so you could eat?เดี๋ยวนี้เราพูดกับแม่แบบนี้เหรอ แม่น่ะทำงานหาเลี้ยงเราแทบตาย Saving Face (2004)
Don't call Mother that!อย่าเรียกท่านแม่แบบนั้นนะ! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Now, try to imagine... these Knights Templar entering the cave, and according to the local legend, fighting these winged demons.ตอนนี้ พยายามจินตนาการดูนะ.. มีบรรดาอัศวิน เป็นแม่แบบกำลังเข้าถ้ำนี้ และเป็นที่พ้องกันในตำนานชาวพื้นเมือง The Cave (2005)
The drawings all match the foam mockup.รูปตรงทุกอย่าง /N ทำแม่แบบเลย Zathura: A Space Adventure (2005)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นนะ Pilot (2005)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นอีกเป็นอันขาด Wendigo (2005)
Just don't look at me like that, all right? Whaddya want me to do about it?อย่ามองแม่แบบนั้น จะให้แม่ทำยังไง Gridiron Gang (2006)
I just felt so bad for all those kids who never knew that type of mother.รู้สึกเสียใจแทนเด็กที่ไม่มีแม่แบบนี้ Gridiron Gang (2006)
Don't get smart with me.อย่าพูดกับแม่แบบนี้นะ Chapter One 'Genesis' (2006)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archetype[N] ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel

English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top