Search result for

เหยือก

   
41 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยือก-, *เหยือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยือก[N] jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยือก(เหฺยือก) น. ภาชนะใส่น้ำเป็นต้น มีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วย มีหูอยู่ข้าง ๆ ข้างเดียว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flasks, Erlenmeyerเหยือกเออเลนไมเออ,ขวดรูปชมพู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real jug-handled. You know?จริงเหยือกจัดการ คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
fetch me that pitcher.หยิบเหยือกน้ำลงมาให้หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Two hard-shell crab dinners ... Pitcher of cold beer.ปูสองที่ เบียร์เย็น ๆ เหยือกอีกนึง As Good as It Gets (1997)
So fuck off with your sofa units and Strinne green stripe patterns.โห, พระเจ้า กินเบียร์ไป3เหยือก แล้วยัง พูดไม่ออกอีกเหรอ Fight Club (1999)
This, my friend, is a pint.นี่น่ะเหรอ มันคือเหยือก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It comes in pints?มาเป็นเหยือกเหรอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Six urns. Four cobras.เหยือก 6 ใบ งูเห่า 4 ตัว The Scorpion King (2002)
One empty pot left now.เหลือเหยือกว่างเปล่าอีกใบเดียว The Scorpion King (2002)
And wash the Jag.และล้างเหยือก A Cinderella Story (2004)
Wlth eyes as wilted as iceด้วยน้ำตาที่เหยือกแข็ง Nobody Knows (2004)
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่ The Fog (2005)
- yeah. I take a cup of peachesครับแน่นอนดื่มเบียร์สักสองสามเหยือก The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer   FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher
jug[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, คนโท, Syn. pitcher, container, ewer
measuring jug[N] เหยือกตวงน้ำ, Syn. measuring cup
mug[N] เหยือก, Syn. vessel, flagon
pitcher[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท, Syn. ewer, jug
jug[SL] เหยือกเหล้า
stein[N] เหยือกเบียร์
urn[N] เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
urceolate(เออ'ซิอะลิท,-เลท) adj. มีรูปร่างคล้ายเหยือกน้ำ
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike

English-Thai: Nontri Dictionary
flagon(n) เหยือกน้ำ,คนโท,ขวดเหล้า
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
pitcher(n) เหยือกน้ำ
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
urn(n) โกศ,เหยือก,อ่าง,กาน้ำชาหรือกาแฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top