Search result for

หัวหอม

(24 entries)
(0.175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหอม-, *หัวหอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหอม[N] onion, Example: หัวหอมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium วงศ์ Alliaceae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ หรือ หอมฝรั่ง (A. cepa Linn.)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allium Fistulosumหัวหอมจีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, then you put little onions on 'em and you steam 'em, they're awesome.ใช่ นายก็ใส่หัวหอมลงไปนิดหน่อย แล้วก็นึ่งไว้ มันก็จะอร่อยมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
- What else can't you eat? - No onion, no garlic.คุณทานอะไรไม่ได้อีก หัวหอม กระเทียม New York, I Love You (2008)
Mushroom and onion.เห็ดกับหัวหอม Duplicity (2009)
So the onion is ready, but...โอเค หัวหอมพร้อมแล้ว แต่.. Julie & Julia (2009)
Here, you must cut only the onion. Yes?นี่ คุณควรจะหั่นแต่หัวหอม ใช่? Julie & Julia (2009)
It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting julia's cookbook published way back when, the woman who recognized history in an onionskin manuscript.คุณจูดิษ โจนส์ บ.ก ที่เป็นคน ตีพิมพ์หนังสือของจูเลีย เมื่อก่อน ผู้หญิงที่รู้ประวัติศาสตร์จากสูตรเปลือกหัวหอม Julie & Julia (2009)
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine Julie & Julia (2009)
That's why they invented the mail system and carbon paper and onionskin copies, or I can just jump on the train to Paris whenever the three of us absolutely have to work together, you know.นี่เป็นเหตุทีเค้าคิดค้นระบบจดหมาย กระดาษคาร์บอน สำแนาเปลือกหัวหอม หรือไม่ฉันก็กระโดดขึ้นรถไฟมาปารีส เมื่อไหร่ที่เราทั้งสามคนทำงานด้วยกัน Julie & Julia (2009)
So to make this, you--you just s-sauté some ham and some onions--- งั้น ถ้าจะทำอาหารจานนี้ได้ เราก็ต้องผัดแฮมกับหัวหอมใช่มั้ยครับ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Picked the pearl onions out of the green beans.แล้วก็เลือกเอาหัวหอม ออกมาจากถั่วเขียว Hungry Man (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหอม[n.] (hūahøm) EN: onion   FR: oignon [m]
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām hūa) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onion[N] หอมหัวใหญ่, See also: หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง
scallion[N] หัวหอมเล็กและมีใบยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chive(ไชฟว) พืชคล้ายหัวหอม,หอมเล็ก
egg rollไข่ (แป้งผสมไข่) หุ้มเนื้อทอดผสมหน่อไม้ หัวหอมและอื่น ๆ
ogee(โอจี',โอ'จี) n. เส้นโค้งคล้ายอักษรSที่เกิดจากการต่อกันของเส้นนูนกับเส้นเว้า,เส้นโค้งรูปหัวหอม
onion(อัน'ยัน) n. หอม,หัวหอมหัวใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
onion(n) หัวหอม

German-Thai: Longdo Dictionary
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top