-ผม-- ฉันรู้ว่าเธอนอนไม่ค่อยหลับ แต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน