-คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์-