โอเคจ้ะ อีก 55 หลังจากนี้คุณสองคน จะชนะการแข่งขัน novice