โอเค,<p> มีอะไรอย่างอื่น นอกจากความตาย นี่จะช่วยคลาย วงเวทย์หรอ?