และในขั้นตอนนี้ มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มี ขนาดใหญ่กว่าขนาดของโลก,<p> และมันได้รับการสนับสนุนโดย การผลักดันของอิเล็กตรอน