เราจะมีผู้สนับสนุนโดยตรง ก่อนที่เราจะลงทุนในชาร์มมิ่ง