ผู้ที่ออกนอกเวทีถือว่าแพ้ โดนน็อคหรือยอมแพ้ ก็ถือว่าแพ้