ผมเคยชนะการประกวดเขียนเพลง ในรุ่นเยาวชนของเมืองแนชวิลล์