บริททานี่ เอส เพียรส์ \ คุณมีปฏิกิริยาอย่างไร ต่อการอธิบายว่าการดำรงตำแหน่ง ในวาระที่แล้วของคุณนั้น คุณไม่ได้ทำอะไรเลย จนกระทั่งถึงงานพรอม