ช่าย,<p> เราจะโบกมือช้าๆให้รถหยุด แล้วขอความช่วยเหลือ