ฉันรอหน้าฝนไม่ไหวแล้ว อยากไปที่โคโค่บีท แค่ หลอกให้ทุกคนกลัว