ฉันยังมีปากกาสีเหลืองใสๆ ที่ฉันสามารถใช้เน้นสีคำได้