จนกระทั่งเมื่อโอกาสเหมาะ ผู้ครอบครองรายใหม่ก็ติดกับ