ข้าไม่ได้ช่วยให้เจ้าหนี เพื่อจะกลับมา ให้พวกมันจับนะ.