ก็โค้ชโคน่ะ เขาชนะการแข่งขันระดับโลกตั้ง 3 ครั้งเชียวนะ