Search result for

zig

(97 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zig-, *zig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zig[VI] เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งของรูปฟันปลา
zigzag[N] รูปฟันปลา, See also: รูปตัว z, รูปฟันเลื่อย
zigzag[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: วกวน, เลี้ยวไปมา
zigzag[ADJ] เป็นรูปฟันปลา, See also: คดเคี้ยว, เป็นฟันเลื่อย, Syn. oblique, inclined
zigzag[ADV] คดเคี้ยวไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zigzag(ซิก'แซก) n. รูปตัว 'Z',รูปซิกแซก,รูปฟันเลื่อย,เส้นคดเคี้ยว adj.,adv.,vt. (ทำให้) คดเคี้ยว, See also: zigzaggedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zigzag(adj) ซึ่งคดเคี้ยวไปมา
zigzag(adv) อย่างคดเคี้ยวไปมา
zigzag(vi) คดเคี้ยวไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zigzag foldชั้นหินคดโค้งซิกแซ็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zigzagวกเวียนไปมา [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Ziggy says so, believe me, it's okay.หาก ซิกี กล่าวว่าดังนั้นเชื่อฉันก็ ไม่เป็นไร Mad Max (1979)
You're ziggin', you're zagging'.โค้งซ้ายที ขวาที Cool Runnings (1993)
Listen, to me, Ziggy, I said, you pay me today.ฟังนะ ซิกกี้ ฉันบอกให้นายจ่ายฉันมาวันนี้ Alpha Dog (2006)
Comics? Like Ziggy?การ์ตูนหรอ อย่าง "ซิกกี้" ป่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Ziggy?ซิกกี้? Zack and Miri Make a Porno (2008)
Fuck you. Ziggy is a comic. It's right next to Family Circus.ไอ้เหี้ย ซิกกี้ เป็นการ์ตูนนะเว้ย มันอยู่ติดกับหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัวอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Zag, zig-zag, zig ziggy zag!ซิก แซก ซิก แซก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It was zigzagging in and outมันบินซิกแซกไปๆมาๆ The Fourth Kind (2009)
It's all hard turns and zigzags.มันยากที่จะเลี้ยวและซิกแซก Middle Man (2010)
Ziggy. But you can call me whatever you want.ซิกกี้ แต่นายอยากเรียกฉันยังไงก็ตามใจ Tooth Fairy (2010)
You can call me Zigman, Zigmaister.จะเรียกซิกแมน ซิกมาสเตอร์ ได้หมด Tooth Fairy (2010)
- A thousand bucks. You're killing me, Ziggy.- พันเหรียญเรอะ ฆ่ากันดีกว่าซิกกี้ Tooth Fairy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zigThe UFO, with a zigzag movement you couldn't think of as being a plane, flew off into the mountains in the east.
zigThe path zigzagged up the steep slope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับฟันปลา[N] zigzag, Syn. ซิกแซ็ก, Example: ขาใน 3 แถวนี้เยื้องกันโดยทำมุม 60 องศา หรือคือสลับฟันปลา
พับผ้า[N] zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา
ลดเลี้ยว[V] zigzag, See also: meander, Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: ถนนลดเลี้ยวขึ้นไปบนเขา, Thai definition: อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา
ลดเลี้ยว[ADV] zigzag, See also: meanderingly, Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: เขานำฉันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปมาตามด่านใหญ่
เลี้ยวลด[ADJ] winding, See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous, Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน, Example: เชิงดอยเบื้องล่างจะมีถนนสายเลี้ยวลดอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนขับรถมาก, Thai definition: ที่อ้อมไปอ้อมมา, ที่คดไปคดมา
ซิกแซ็ก[ADV] zigzag, Syn. สลับฟันปลา, คดไปคดมา, เลี้ยวไปเลี้ยวมา, เฉียงไปเฉียงมา, Ant. ตรง, Example: เขาขับรถซิกแซ็กจนฉันเวียนหัว, Thai definition: ลดเลี้ยวสลับซับซ้อน, Notes: (อังกฤษ)
ความคดเคี้ยว[N] zigzag, See also: meandering, winding, labyrinth, Syn. ความลดเลี้ยว, Example: ความคดเคี้ยวของถนนทำให้ผู้โดยสารเวียนหัว, Thai definition: ลักษณะของทางที่คดเคี้ยวไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉไปเฉมา[v. exp.] (chē pai chē mā) EN: zigzag   FR: zigzaguer
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
เลี้ยวลด[v.] (līolot) EN: meander ; wind ; snake through   FR: zigzaguer
เลี้ยวลด[adj.] (līolot) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous   FR: sinueux ; tortueux
ลดเลี้ยว[v.] (lotlīo) EN: zigzag ; wind   FR: serpenter
ผีเสื้อลายซิกแซ็ก[n. exp.] (phīseūa lāi siksaek) EN: Zigzag Flat   
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
ซิกแซ็ก[adv.] (siksaek) EN: zigzag   FR: en zigzag
วก[v.] (wok) EN: turn back ; meander   FR: serpenter ; zigzaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIG    Z IH1 G
ZIGZAG    Z IH1 G Z AE0 G
ZIGMAN    Z IH1 G M AH0 N
ZIGLER    Z AY1 G AH0 L ER0
ZIGLAR    Z IH1 G L ER0
ZIGZAGS    Z IH1 G Z AE0 G Z
ZIG-ZAG    Z IH1 G Z AE1 G
ZIGGURAT    Z IH1 G ER0 AE2 T
ZIGGURATS    Z IH1 G ER0 AE2 T S
ZIGZAGGED    Z IH1 G Z AE0 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zigzag    (v) (z i1 g z a g)
zigzags    (v) (z i1 g z a g z)
zigzagged    (v) (z i1 g z a g d)
zigzagging    (v) (z i1 g z a g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自贡[Zì gòng, ㄗˋ ㄍㄨㄥˋ, / ] Zigong prefecture level city in Sichuan, #34,838 [Add to Longdo]
自贡市[Zì gòng shì, ㄗˋ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] Zigong prefecture level city in Sichuan, #57,702 [Add to Longdo]
秭归县[Zǐ guī xiàn, ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zigui county in Hubei, #76,460 [Add to Longdo]
姊归县[Zǐ Guī xiàn, ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zigui county in Hubei province [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
zwanzig(adj) ยี่สิบ
winzig(adj) เล็กจิ๋ว, เล็กมาก
geizig(adj) งก ประหยัดเกินไป
herzig(adj) หวาน, See also: S. süß
ehrgeizig(adj) ทะเยอทะยาน เช่น VW gibt sich ehrgeizig. Volkswagen will bis 2018 auf eine Produktion von mehr als zehn Mio. Autos im Jahr kommen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zigarette {f} | Zigaretten {pl} | sich seine eigenen Zigaretten drehencigarette | cigarettes | to roll one's own cigarettes [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette automat [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette machine [Add to Longdo]
Zigarettenetui {n}cigarette case [Add to Longdo]
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke [Add to Longdo]
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet [Add to Longdo]
Zigarettenspitze {f}cigarette holder [Add to Longdo]
Zigarettenstummel {m}butts [Add to Longdo]
Zigarillo {m}small cigar [Add to Longdo]
Zigarre {f} | Zigarren {pl}cigar | cigars [Add to Longdo]
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter [Add to Longdo]
Zigarrenhändler {m} | Zigarrenhändler {pl}tabacconist | tabacconists [Add to Longdo]
Zigarrenkiste {f}cigar box [Add to Longdo]
Zigarrenspitze {f}cigar holder [Add to Longdo]
Zigarrenstummel {m}cigar end [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
ジグザグ[, jiguzagu] (adj-na,n,adj-no) zig-zag; (P) [Add to Longdo]
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
ジッグラト[, jiggurato] (n) ziggurat (stepped Mesopotamian tower) [Add to Longdo]
ライプツィヒ[, raiputsuihi] (n) Leipzig [Add to Longdo]
綾杉状[あやすぎじょう, ayasugijou] (n) zigzag, dogtooth pattern [Add to Longdo]
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
雁木[がんぎ, gangi] (n) stepped pier; toothing gear; escapement; hooked stick; zigzag [Add to Longdo]
曲々;曲曲[きょくきょく, kyokukyoku] (adj-t,adv-to) (obsc) winding; twisting; zigzagging [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
葉巻[はまき, hamaki] Zigarre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  zig
      n 1: an angular shape characterized by sharp turns in
           alternating directions [syn: {zigzag}, {zig}, {zag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top