Search result for

yak

(96 entries)
(1.3728 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yak-, *yak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yak    [N] วัวป่าขนยาวในทิเบต
yak    [VI] พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yak    [N] การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yakka    [N] งาน (แบบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) (คำไม่เป็นทางการ), See also: การทำงาน
yakuza    [N] แก๊งอันธพาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
yakuza    [N] สมาชิกของแก๊งยากูซ่า
yakitori    [N] ไก่ย่างหมักซอสของญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yakuza ยากูซ่า [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yak(แยค) n. วัวป่าขนยาวเขายาว พบในธิเบต,=yackety, See also: yak
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ,การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม,พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
yak(n) จามรี,วัวป่า
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The yak yakked.เออจามรี,จามรีมันแหวะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yak it, yak it.ขย้อนออกมา. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Yakov!- ยาเค้าท์! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
YAKUZA: Hey, boss. This just came for you.เจ้านายครับ มีของมาส่งครับ Ninja Assassin (2009)
YAKUZA:YAKUZA: Ninja Assassin (2009)
- Ninja. That's some good shit. YAKUZA:- นินจา ตลกชิปเป๋งวะ YAKUZA: Ninja Assassin (2009)
[ YAKUZA SCREAMING ][ YAKUZA SCREAMING ] Ninja Assassin (2009)
The exact same amount rumored to have been paid to the Ozunu Clan for the yakuza massacre that happened last week in Osaka.จำนวนเงิน มันเท่ากันพอดี กับข่าวลือที่ว่า โอซูนุได้รับค่าจ้าง... ...สำหรับจัดการพวกยากูซ่า ซึ่งเกิดขึ้นที่โอซาก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ninja Assassin (2009)
I did something unforgivable during my time in the Yakuza.ทำท่าจะตายและไปมา ยังสถานที่เส็งเคร็งเช่นนี้? Crows Zero II (2009)
Please let me join the Yakuza.ทำไมฉันต้องสนแกด้วยวะ? Crows Zero II (2009)
Join the Yakuza?ผมมีเรื่องให้คุณช่วย. Crows Zero II (2009)
Becoming a Yakuza isn't something any idiot can do.มีอะไร! Crows Zero II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yakThe yakuza were tormenting Hiroshi.
yak"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
yakLet's all go to an all-you-can-eat Yakiniku restaurant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพายเรือคายัก[n. exp.] (khon phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
นกซ่อมทะเลปากยาว [n. exp.] (nok sǿm thalē pāk yāo) EN: Long-billed Dowitcher   FR: Bécassin à long bec [m] ; Limnodrome à long bec [m] ; Bécasseau à long bec [m] ; Bécassin yakoute [m]
ผู้พายเรือคายัก[n. exp.] (phū phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
ร้านสุกี้[n. exp.] (rān sukī) EN: Thai-style sukiyaki shop   
เรือคะยัก [n. exp.] (reūa khayak) EN: kayak   FR: kayak [m]
โรงเรียนสวายวิทยาคาร (ส.ว.)[X] (Rōngrīen Sawāiwitthayākhān (sø.wø.)) EN: Sawaiwittayakarn School   

CMU English Pronouncing Dictionary
YAK    Y AE1 K
YAKE    Y EY1 K
YAKOV    Y AA1 K AO2 V
YAKEL    Y AE1 K AH0 L
YAKIMA    Y AE1 K AH0 M AH0
YAKLIN    Y AE1 K L IH2 N
YAKUSA    Y AH0 K UW1 Z AH0
YAKOVLEV    Y AH0 K AA1 V L AH0 V
YAKOVLEV    Y AA1 K AH0 V L EH0 V
YAKUTAKAY    Y AH0 HH UW2 T AH0 K EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yak    (n) (y a1 k)
yaks    (n) (y a1 k s)
Yakovlev    (n) (y a1 k @ v l e v)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夜景[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
焼き飯[やきめし, yakimeshi] (n) ข้าวผัด, See also: S. チャーハン,
[やく, yaku] (adv) โดยประมาณ
焼く[やく, yaku] (vt) ปิ้ง,ย่าง
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก
野球[やきゅう, yakyuu] (n) กีฬาเบสบอล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปล English: to translate
焼く[やく, yaku] Thai: อบ
焼く[やく, yaku] Thai: ย่าง
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grunzochse {m}; Yak {m}; Jak {m} [zool.] | Grunzochsen {pl}; Yaks {pl}; Jaks {pl}yak | yaks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜叉[yè chà, ㄧㄝˋ ㄔㄚˋ, ] yaksha (nature spirits) [Add to Longdo]
斯维尔德洛夫[Sī wéi ěr dé luò fū, ㄙ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), bolshevik organiser, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza [Add to Longdo]
日本黑道[Rì běn Hēi dào, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄏㄟ ㄉㄠˋ, ] Yakuza (Japanese mafia) [Add to Longdo]
牦牛[máo niú, ㄇㄠˊ ㄋㄧㄡˊ, ] yak [Add to Longdo]
药水[Yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] Yaksu in North Korea, near the border with Liaoning and Jiling province [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
演算記号省略[えんざんきごうしょうりゃく, enzankigoushouryaku] asyndetic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やく, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
厄介[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
厄年[やくどし, yakudoshi] Ungluecksjahr, kritisches_Alter [Add to Longdo]
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
厄日[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]
夜行[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
夜間撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]
[やく, yaku] Schlacht, Dienst [Add to Longdo]
[やく, yaku] Dienst, Nutzen, Position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yak \Yak\ (y[a^]k), n. [Tibetan gyag.] (Zool.)
   A bovine mammal ({Poephagus grunnies}) native of the high
   plains of Central Asia. Its neck, the outer side of its legs,
   and its flanks, are covered with long, flowing, fine hair.
   Its tail is long and bushy, often white, and is valued as an
   ornament and for other purposes in India and China. There are
   several domesticated varieties, some of which lack the mane
   and the long hair on the flanks. Called also {chauri gua},
   {grunting cow}, {grunting ox}, {sarlac}, {sarlik}, and
   {sarluc}.
   [1913 Webster]
 
   {Yak lace}, a coarse pillow lace made from the silky hair of
    the yak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yak
   n 1: noisy talk [syn: {yak}, {yack}, {yakety-yak}, {chatter},
      {cackle}]
   2: large long-haired wild ox of Tibet often domesticated [syn:
     {yak}, {Bos grunniens}]
   v 1: talk profusely; "she was yakking away about her
      grandchildren" [syn: {yak}, {gab}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yak
 
 1. Tibet yöresine özgü yaban sığırı, yak, (zool.) Bos grunniens.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top