Search result for

whists

(210 entries)
(0.1071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whists-, *whists*, whist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whists*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whist[N] เกมไพ่ชนิดหนึ่งซึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน
whistle[VI] ผิวปาก, Syn. peep, pipe, wheeze
whistle[VT] ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว (เช่น เป่าเครื่องดนตรี)
whistle[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว, See also: นกหวีด
whistle[N] เสียงผิวปาก, See also: เสียงหวีดหวิว
whistle[N] การผิวปาก, See also: การเป่านกหวีด, การทำเสียงหวีดหวิว
whistler[N] คนผิวปาก, See also: คนที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว
whistling[ADJ] ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว, See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก, Syn. fifing, piping, trilling, hissing
whistle in[IDM] แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว
whistle up[PHRV] เป่านกหวีดหรือผิวปากเรียก
whistle for[PHRV] เรียกร้อง
whistleable[ADJ] ซึ่งทำเสียงผิวปาก
whistle-stop[N] สถานีรถไฟเล็กๆ
whistle and flute[SL] ชุดเสื้อผ้า
blow the whistle on[IDM] ยุติ, See also: สิ้นสุด
wet someone's whistle[IDM] ดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whist(วิสทฺ) n. เกมไพ่สมัยก่อนแบบหนึ่งของไพ่บริดจ์ ใช่ไพ่52 ใบใช้คน4คนข้างละ2คน interj. เงียบ ! adv. เงียบ,ไม่มีเสียง.
whistle(วิส'เซิล) vi. ผิวปาก,เป่านกหวีด,เปิดหวูด,เป่าหวูด,เป่าแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,n. อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว (นกหวีด,หวูดรถ,ท่อเป่าเป็นต้น) เสียงดังกล่าว,blow the whistle หยุดยั้ง,ทรยศ,เปิดเผย
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง
whistling(วิสทฺ'ลิง) n. การเป่าหวีด,การเป่าหวูด,การเปิดหวูด,การเพรียกร้องของนก,เสียงหวีด,เสียงหวูด,เสียงเพรียกร้องของนก,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดเสียงหวือ,เสียงจ๊อกแจ๊ก,เสียงหวือดังกล่าว, See also: whistlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
whistle(vi) เป่านกหวีด,ส่งเสียงจ้อกแจ้ก,ผิวปาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridge whistบริดจ์ [TU Subject Heading]
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whistle-blower (n ) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย
See also: R. whistle-blowing

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He whistled.เขาเป่าปาก.. Birthmarks (2008)
He doesn't whistle because he's impressed.เฮาส์ไม่เป่าปากเมื่อเขาประทับใจ Birthmarks (2008)
Its singing sounds just like a whistle?เสียงร้องของมันเหมือนเสียงผิวปาก? Iljimae (2008)
I'd love to become a professional whistler.ข้าอยากเป็นนักผิวปากมืออาชีพ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'd jump right in that volcano if I wasn't so good at whistling.ข้าคงจะยอมโดดลงปล่องเองแล้ง ถ้าข้าไม่ได้ผิวปากเก่งขนาดนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Whistler's assignment was to drop off this, this, this data card-- th-this 'Scylla' to a Company executive.งานที่วิสเลอร์ได้รับก็คือทิ้งการ์ดข้อมูลใบนี้ ซิลล่านี้ให้กับผู้บริหารของคอมพานี Breaking and Entering (2008)
That little booger gave me a nose-whistle during the whole show.ไอ้ก้อนขี้มูกนี่ทำเอาฉัน เกือบจามตอนแสดงเลย The Love Guru (2008)
You lost it playing Bid Whist? You pimp.ยายเสียเงินไปกับวงไพ่งั้นรึ ทุเรศที่สุด Pineapple Express (2008)
[ Loud Pop, Whistle ][Loud Pop, Whistle] City of Ember (2008)
- It was so dark. I grabbed onto it. - [ Whistle Blowing ]- มันมืดมาก ฉันคว่้าไปโดนตัวมัน City of Ember (2008)
- [ Whistles Blowing ] - Stand back! Back!- ถอยไป ๆ City of Ember (2008)
- See ya, Pop. - [ Whistle Blows ]แล้วพบกัน ป็อป City of Ember (2008)
[ Whistle Blows ][Whistle Blows] City of Ember (2008)
[ Whistle Blowing ][Whistle Blowing] City of Ember (2008)
[ Whistle Blowing Continues ][Whistle Blowing Continues] City of Ember (2008)
- [ Whistle Blowing ]--เร็วเข้า City of Ember (2008)
[ Whistle Blows ][Whistle Blows] City of Ember (2008)
[ Whistles ][Whistles] City of Ember (2008)
[ Whistling ][Whistling] City of Ember (2008)
He's still planning on exchanging whistler for lj.เขายังดำเนินการแลกตัววิสท์เลอร์กับแอลเจ Dirt Nap (2008)
Promise me you'll take whistler with you.สัญญาสิว่าจะเอาวิสท์เลอร์ไปด้วย Dirt Nap (2008)
Whistler can show you how.วิสท์เลอร์ทำให้ดูได้ Dirt Nap (2008)
Like I said,whistler can show you.อย่างที่บอก วิสท์เลอร์ทำให้ดูได้ Dirt Nap (2008)
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสท์เลอร์ยังทำตัวเป็นชาวประมงอยู่รึเปเล่า? Dirt Nap (2008)
Michael Mr. Whistler here saysไมเคิล วิสเลอร์มีอะไรจะพูด Under & Out (2008)
Is that Whistler's girlfriend?นั่นใช่แฟนวิสท์เลอร์ไหม Under & Out (2008)
It's about Whistler. we got to do whatever...มันเกี่ยวกับวิสท์เลอร์ ไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องทำ Under & Out (2008)
You don't need to know who Whistler is.นายไม่ต้องรู้หรอกว่าวิสท์เลอร์เป็นใคร Under & Out (2008)
To save lj without handing Whistler over.ที่จะช่วยแอล เจ โดยไม่ต้องอาศัยวิสท์เลอร์ Under & Out (2008)
Are the brothers gonna break Whistler out of Sona?ว่าพวกพี่น้องนั่นจะพาวิสเลอร์ออกจากโซน่า Under & Out (2008)
It's Michael. he's, he's having some concerns about Whistler.ไมเคิล เขา เขาห่วงอย่างนึงเกี่ยวกับวิสเลอร์ Under & Out (2008)
You with Whistler?นายอยู่กับวิสเล่อร์หรือเปล่า? Under & Out (2008)
Whistler...วิสเล่อร์ Under & Out (2008)
Whistler. what isวิสเลอร์ อะไร.. Under & Out (2008)
What is it abo Whistler that's so important.อะไรเกี่ยวกับวิสเลอร์ ที่มันสำคัญนัก Under & Out (2008)
Whistler gives us what we want,วิสเลอร์ให้สิ่งที่เราต้องการ Under & Out (2008)
Whistler,you have a visitor whisler,you have a visitorวิสเลอร์ นายมีคนมาเยี่ยม วิสเลอร์ มีคนมาเยี่ยม Under & Out (2008)
All right. what about Whistler? what about him?โอเค แล้ววิสเลอร์หล่ะ Under & Out (2008)
Whistler: Come on, mate.วิสเลอร์ มานี่ Hell or High Water (2008)
To save LJ without handing whistler over.ที่จะช่วย แอลเจ ได้ Hell or High Water (2008)
Just heck the yard - Him,Whistler, Mahone and that basketball kid-ตรวจดูได้ ต้องมี วิสเล่อร์ มาโฮน แนน เจ้าเด็กเล่นบาส Hell or High Water (2008)
Mr. Whistler, we'll drag you by your hair because we got to go!คุณวิสเลอร์ เราจะดึงผมแกให้แกไป เพราะเราต้องไป Hell or High Water (2008)
Whistler:วิสเลอร์: Hell or High Water (2008)
As long as I got Whistler, you're gonna do exactly what I say.ตราบใดที่ฉันมีวิสเลอร์ เธอจะทำตามทุกอย่างที่ฉันสั่ง Hell or High Water (2008)
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสเลอร์หลอกว่าเขาเป็นชาวประมง รวมทั้งเรื่องทั้งหมด The Art of the Deal (2008)
Where's whistler?วิสเลอร์อยู่ไหน The Art of the Deal (2008)
Give me whistler and I will give you LJ.ส่งวิสเลอร์มา แล้วฉันจะปล่อยแอลเจ The Art of the Deal (2008)
Because that's where whistler is.เพราะวิทเลอร์อยู่ที่นั้น The Art of the Deal (2008)
If I don't walk out of here with whistler, I'm gonna snap Ij's neck.ถ้าฉันไม่ได้ตัววิสเลอร์ออกไป ฉันจะหักคอแอลเจซะ The Art of the Deal (2008)
As soon as we get Ij, you get whistler.ถ้าแกส่งแอลเจมา แกก็เอาวิทเลอร์ไป The Art of the Deal (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whistA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
whistA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
whistA whistle is blown at the start of a game.
whistHe began to whistle a tune.
whistHe blushed when the girls whistled at him in the street.
whistHe drove his car, whistling merrily.
whistHe walked down the street whistling cheerfully.
whistHe whistled as he went along.
whistHe whistled for his dog.
whistI blew the whistle on him.
whistI heard someone whistle.
whistJim drove his car, whistling merrily.
whistOne of the pickpockets blew the whistle on the other two.
whistOn hearing the whistle, they started at full speed.
whistThe boomerang hurtled, whistling through the air.
whistThe kettle is whistling on the stove.
whistThe policeman blew his whistle for the car to stop.
whistThe policeman carries a whistle.
whistThe policeman whistled for the car to stop.
whistThe policeman whistled the car to stop.
whistThe referee blew his whistle to end the match.
whistThe whistle blew.
whistWe were roused at daybreak by the whistle of a train.
whistWhen John's neighbor saw John selling drugs, she blew the whistle on him.
whistWhen the whistle blows, the race will start.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวีดหวิว[ADV] whistlingly, Example: ผู้กองพูดยังไม่ขาดคำลูกปืนครกก็แหวกอากาศดังหวีดหวิว
ปี๊ด[ADV] sound of whistle, Syn. ปรี๊ด, Example: ตำรวจเป่านกหวีดเสียงดังปี๊ด ปี๊ด เป็นสัญญาณให้รถเลี้ยวไปในเส้นทางที่กำหนด, Thai definition: เสียงอย่างเสียงเป่านกหวีด
เป่านกหวีด[V] blow a whistle, See also: whistle, Example: เด็กๆ รีบเข้าแถวทันทีเมื่อได้ยินเสียงครูเป่านกหวีด, Thai definition: ทำให้เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีดเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก
เป่าปาก[V] whistle, Syn. ผิวปาก, Example: เขาเป่าปากด้วยความดีอกดีใจหลังจากรู้ว่าสอบผ่าน, Thai definition: ห่อริมฝีปากให้แคบพอ แล้วเป่าลมออกให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ
นกหวีด[N] whistle, Example: กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
หวูด[N] steam whistle, See also: ship/train whistle, Example: ทหารเรือเปิดหวูดเพื่อเตรียมออกเรือ, Thai definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น
หวูด[N] whistle, Example: ทหารเรือเปิดหวูดเพื่อเตรียมออกเรือ, Thai definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น
โหวด[N] sound of a steam whistle, Syn. หวูด, Thai definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: whistling thrush   
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: Blue Whistling-Thrush   FR: Arrenga siffleur [m] ; Merle siffleur bleu [m] ; Merle bleu siffleur [m] ; Myophone siffleur [m]
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: whistler   
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: Mangrove Whistler   FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกหวีด[n.] (nokwīt) EN: whistle   FR: sifflet [m]
เป่านกหวีด[v. exp.] (pao nokwīt) EN: blow a whistle ; whistle   FR: siffler
เป็ดแดง[n. exp.] (pet daēng) EN: Lesser Whistling-Duck ; Lesser Treeduck   FR: Dendrocygne siffleur [m] ; Dendrocygne indien [m] ; Dendrocygne de l'Inde [m]
ผิวปาก[v.] (phiupāk) EN: whistle   FR: siffler
หวือ[n.] (weū) EN: whir ; whistle ; swoosh   FR: siffler
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle   FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISTLE    W IH1 S AH0 L
WHISTON    W IH1 S T AH0 N
WHISTON    HH W IH1 S T AH0 N
WHISTLE    HH W IH1 S AH0 L
WHISTLER    HH W IH1 S L ER0
WHISTLED    W IH1 S AH0 L D
WHISTLED    HH W IH1 S AH0 L D
WHISTLER    W IH1 S L ER0
WHISTLES    HH W IH1 S AH0 L Z
WHISTLES    W IH1 S AH0 L Z
WHISTLING    HH W IH1 S L IH0 NG
WHISTLING    W IH1 S L IH0 NG
WHISTLERS    HH W IH1 S L ER0 Z
WHISTLERS    W IH1 S L ER0 Z
WHISTLEBLOWER    W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0
WHISTLEBLOWER    HH W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0
WHISTLEBLOWERS    HH W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0 Z
WHISTLEBLOWERS    W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whist    (n) (w i1 s t)
whistle    (v) (w i1 s l)
whistled    (v) (w i1 s l d)
whistles    (v) (w i1 s l z)
whistling    (v) (w i1 s l i ng)
whist-drive    (n) - (w i1 s t - d r ai v)
whist-drives    (n) - (w i1 s t - d r ai v z)
whistle-stop    (n) - (w i1 s l - s t o p)
whistle-stops    (n) - (w i1 s l - s t o p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abpfiff {m} [sport]final whistle [Add to Longdo]
Ausplauderer {m}whistle-blower [Add to Longdo]
Heulboje {f}whistle buoy [Add to Longdo]
Kleinstadt {f}; Nest {n} [ugs.]whistle-stop [Am.] [Add to Longdo]
Pfeife {f}whistle [Add to Longdo]
Pfiff {m}whistle [Add to Longdo]
Schnickschnack {m}poppycock; bells and whistles [Add to Longdo]
Stippvisite {f}; kurzer Aufenthaltwhistle-stop [Add to Longdo]
Whist {n} (Kartenspiel)whist [Add to Longdo]
pfeifen | pfeifend | gepfiffen | er/sie pfeist | ich/er/sie pfiff | er/sie hat/hatte gepfiffento whistle | whistling | whistled | he/she whistles | I/he/she whistled | he/she has/had whistled [Add to Longdo]
pfeifento blow a whistle [Add to Longdo]
Pfeifen {n}whistling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
ぴゅう;ピュウッ;ピュー[, pyuu ; pyuutsu ; pyu-] (adv-to) (1) swoosh; whoosh; (2) sound of a whistle [Add to Longdo]
ぴゅうぴゅう[, pyuupyuu] (adv) sound of whistling or wheezing [Add to Longdo]
ぴゅぴゅ[, pyupyu] (n) whistling of wind [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
シュンシュン[, shunshun] (adv,adv-to) whistling (e.g. of a kettle) [Add to Longdo]
ヒューヒュー;ひゅうひゅう[, hyu-hyu-; hyuuhyuu] (n) whistling sound; sound of the wind [Add to Longdo]
ホイスト[, hoisuto] (n) (1) hoist; (2) whist [Add to Longdo]
ホイッスル[, hoissuru] (n) whistle; (P) [Add to Longdo]
ホイッスルブロウワー[, hoissuruburouwa-] (n) whistle-blower [Add to Longdo]
汽笛[きてき, kiteki] (n) steam whistle; (P) [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
警笛[けいてき, keiteki] (n) horn; alarm; whistle; foghorn; (P) [Add to Longdo]
犬笛[いぬぶえ, inubue] (n) dog whistle [Add to Longdo]
呼び子;呼子[よびこ, yobiko] (n) whistle [Add to Longdo]
虎落笛[もがりぶえ, mogaribue] (n) winter wind whistling through a bamboo fence [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
口笛[くちぶえ, kuchibue] (n) whistle; (P) [Add to Longdo]
口笛を吹く[くちぶえをふく, kuchibuewofuku] (exp,v5k) to whistle [Add to Longdo]
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp,v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle [Add to Longdo]
号笛[ごうてき, gouteki] (n) siren; whistle [Add to Longdo]
指笛[ゆびぶえ, yubibue] (n) whistling through one's fingers; whistle made by sticking ones fingers in ones mouth and blowing [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P) [Add to Longdo]
吹鳴[すいめい, suimei] (n,vs) blowing (a whistle) [Add to Longdo]
鼠鳴き[ねずみなき, nezuminaki] (n,vs) whistling of a prostitute (to attract customers) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]
[ふえ, fue] (n) flute; pipe; whistle; (P) [Add to Longdo]
[かぶら, kabura] (n) (1) (abbr) (See 蕪) turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn (attached to an arrow to sound when fired); (2) (See 鏑矢) arrow with such a whistle attached [Add to Longdo]
鏑矢[かぶらや, kaburaya] (n) (See 嚆矢) arrow to which is attached a turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn; whistling arrow used to signal the start of battle [Add to Longdo]
内部告発[ないぶこくはつ, naibukokuhatsu] (n) whistleblowing [Add to Longdo]
麦笛[むぎぶえ, mugibue] (n) wheat-straw whistle [Add to Longdo]
八目;八つ目[やつめ, yatsume] (n) (1) (abbr) eighth (place, position, etc.); (2) having eight eyes; having many eyes; (3) (of a fabric) having a loose knit; (4) (See 八目鰻) lamprey; (5) (See 八目鏑) eight-holed arrow whistle [Add to Longdo]
八目鏑;八つ目鏑[やつめかぶら, yatsumekabura] (n) (obsc) (See 鏑) eight-holed arrow whistle [Add to Longdo]
鳴き砂;鳴砂[なきすな;なりすな(鳴砂), nakisuna ; narisuna ( mei suna )] (n) singing sand (which produces sound when stepped on); whistling sand; squeaking sand; barking sand [Add to Longdo]
瑠璃鳥[るりちょう, rurichou] (n) (1) (col) Formosan whistling thrush (Myophonus insularis); (2) (See 大瑠璃) blue-and-white flycatcher (Cyanoptila cyanomelana) [Add to Longdo]
嚆矢[こうし, koushi] (n) (1) (See 鏑矢) arrow to which is attached a turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn; whistling arrow used to signal the start of battle; (2) the start of things [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口哨[kǒu shào, ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle [Add to Longdo]
吹口哨[chuī kǒu shào, ㄔㄨㄟ ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass [Add to Longdo]
呼啸[hū xiào, ㄏㄨ ㄒㄧㄠˋ, / ] whistle; scream; whiz [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] a whistle; sentry [Add to Longdo]
哨子[shào zi, ㄕㄠˋ ㄗ˙, ] a whistle [Add to Longdo]
哨子声[shào zi shēng, ㄕㄠˋ ㄗ˙ ㄕㄥ, / ] whistling sound [Add to Longdo]
哨笛[shào dí, ㄕㄠˋ ㄉㄧˊ, ] a whistle [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] to hiss; to whistle [Add to Longdo]
汽笛[qì dí, ㄑㄧˋ ㄉㄧˊ, ] a whistle [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] whistle made of reed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top