ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wett

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wett-, *wett*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wetting agent[N] น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้เคลือบฟิล์ม กระจกหรือวัตถุอื่น, See also: เพื่อป้องกันการเกิดฟอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wetting agentn. ตัวทำให้เปียกชื้น
wettish(เวท'ทิช) adj. เปียกชื้น,ค่อนข้างเปียกชื้น
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis

English-Thai: Nontri Dictionary
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wetted coil; wet coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wetted perimeterwetted perimeter, เส้นขอบเปียก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wettHe was wetted to the skin by the rain.
wettHe wetted his towel with water.
wettHe wetted the towel with water.
wettWet and stormy areas will get wetter and stormier.

CMU English Pronouncing Dictionary
WETTER W EH1 T ER0
WETTING W EH1 T IH0 NG
WETTEST W EH1 T AH0 S T
WETTING HH W EH1 T IH0 NG
WETTERAU W EH1 T ER0 AW0
WETTSTEIN W EH1 T S T AY0 N
WETTENGEL W EH1 T IH0 NG G AH0 L
WETTSTEIN W EH1 T S T IY0 N
WETTLAUFER W EH1 T L AW0 F ER0
WETTERGREEN W EH1 T ER0 G R IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wetted (v) wˈɛtɪd (w e1 t i d)
wetter (j) wˈɛtər (w e1 t @ r)
wettest (j) wˈɛtɪst (w e1 t i s t)
wetting (v) wˈɛtɪŋ (w e1 t i ng)
wettings (n) wˈɛtɪŋz (w e1 t i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wette {f}; Spiel {n}punt [Add to Longdo]
Wettbewebsklausel {f}; Konkurrenzklausel {f}ancillary covenant [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}competition [Add to Longdo]
Wettbewerb {m} [econ.]business rivalry [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Wettstreit {m} | Wettbewerbe {pl}contest | contests [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Konkurrenz {f}; Konkurrent {m} | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}bee [Add to Longdo]
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure [Add to Longdo]
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor [Add to Longdo]
Wettbewerbsverbot {n}no-competition clause [Add to Longdo]
Wettbewerbsverstoss {m}anticompetitive violation [Add to Longdo]
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge [Add to Longdo]
Wettbüro {n}betting office [Add to Longdo]
Wette {f}; Wetteinsatz {m} | Wetten {pl}bet | bets [Add to Longdo]
Wette {f} | Wetten {pl}wager | wagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
遺尿[いにょう, inyou] (n) enuresis; bed wetting [Add to Longdo]
寝小便[ねしょうべん, neshouben] (n) bed-wetting [Add to Longdo]
濡れ性[ぬれせい, nuresei] (n) wettability [Add to Longdo]
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] (n) bed-wetting; enuresis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
天候[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
天気[てんき, tenki] Wetter [Add to Longdo]
天気予報[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] Wetteramt [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] wetteifern, konkurrieren [Add to Longdo]
競技[きょうぎ, kyougi] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]
競走[きょうそう, kyousou] Wettlauf, Wettrennen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top