ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wand

W AA1 N D   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wand-, *wand*, wan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wand[N] ไม้กายสิทธิ์
wand[N] ไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ, Syn. mace, scepter, truncheon
wander[VT] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove
wander[VI] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove, stray
wander[VI] ออกนอกเส้นทาง
wander[VI] ขาดสมาธิ, See also: ฝันกลางวัน
wander[VI] ไปในทางที่คดเคี้ยว
wander[VI] เดินเล่น
wander[VI] พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน, See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
wander[N] การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wand(วอนดฺ) n. ไม้เรียว,คทา,ไม้ยาวกลมของหัวหน้าวงดนตรี,กิ่งไม้ยาว,ลำต้นยาวเรียว
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
yardwand(ยาร์ด'แวนดฺ) n. ไม้วัด,ไม้วัดเป็นหลา

English-Thai: Nontri Dictionary
wand(n) ไม้ถือ,คทา,ไม้เรียว
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wanderแฉลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanderเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember every wand I've ever sold, Mr. Potter.ฉันจำไม้กายสิทธิ์ทุกอันที่ฉันขายได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It is curious that you should be destined for this wand when its brother gave you that scar.มันประหลาดที่คุณ ถูกเลือกให้ใช้ไม้อันนี้ ทั้งที่พี่มัน สร้างรอยแผลให้คุณ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The wand chooses the wizard, Mr. Potter.ไม้เป็นผู้เลือกพ่อมด คุณพอตเตอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That wand needs replacing, Mr. Weasley.ต้องเปลี่ยนไม้กายสิทธิ์แล้วล่ะ คุณวีสลีย์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Weasley's wand causes devastation with the simplest spells.ไม้ของวีสลีย์สร้างความเสียหาย แม้คาถาง่าย ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
They'll have your wand for this, Hagrid. You'll be expelled.พวกเขาจะยึดไม้แก แฮกริด แกจะถูกไล่ออก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
with... just... a... wave of my magic wand your troubles will soon be gone.ด้วย... เพียงแค่... ... Shrek 2 (2004)
Wand at the ready.ครับ... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Wand at the ready, Ron.ร่ายคาถาเมื่อพร้อม ร่ายคาถา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Wand at the ready.พร้อมกันนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Hold on. - I'm, uh, gonna have to wand you.ผมต้องตรวจค้นคุณ Big Momma's House 2 (2006)
Wand me? Well, wand on.ค้นฉันก็ค้นสิ Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wandAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
wandHe has been wandering over Europe for months.
wandHe is fond of wandering about.
wandHe is wandering around in a trance.
wandHe wandered about the country.
wandHe wandered around the lake.
wandHey, Cleo. Don't wander around too much, OK? We've only just entered the park.
wandI'm wandering the town all light off.
wandI've been wandering around.
wandI wandered about the streets all day.
wandI wandered around for a while.
wandI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
ระเหเร่ร่อน[V] wander, See also: roam, rave, stray, Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน, Example: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้, Thai definition: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่
เร่[V] wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
ล่อง[V] float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai definition: ไปตามลม
วอกแวก[V] wander, See also: be distracted, Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง, Ant. มั่นคง, Example: ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด, Thai definition: ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน
ซัดเซพเนจร[V] wander, See also: tramp, roam, rove, drift, Syn. ร่อนเร่พเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
พเนจร[V] wander, See also: roam, rove, tramp, Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร, Example: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ตะลอน[V] roam, See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there), Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่, Example: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย, Thai definition: เที่ยวไปเรื่อยๆ, Notes: (ปาก)
ตระเวน[V] roam, See also: wander, inspect, Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน, Example: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ, Thai definition: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
เตร่[ADV] wanderingly, Example: ทหารพม่าซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17 ปี สะพายปืนเดินเตร่อยู่ใกล้ๆ, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam   FR: bourlinguer (fam.)
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar   FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
เลื่อนเปื้อน[adv.] (leūoenpeūoen) EN: with one's thought wandering   
ลอยละล่อง[v. exp.] (løi la long) EN: drift; float; wander; waft   
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāitūa) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAND W AA1 N D
WANDA W AA1 N D AH0
WANDS W AA1 N D Z
WANDIS W AA1 N D IH0 S
WANDIE W AA1 N D IY0
WANDER W AA1 N D ER0
WANDEL W AA1 N D AH0 L
WANDELL W AA1 N D AH0 L
WANDLER W AA1 N D L ER0
WANDERS W AA1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wand (n) wˈɒnd (w o1 n d)
wands (n) wˈɒndz (w o1 n d z)
wander (v) wˈɒndər (w o1 n d @ r)
wanders (v) wˈɒndəz (w o1 n d @ z)
wandered (v) wˈɒndəd (w o1 n d @ d)
wanderer (n) wˈɒndərər (w o1 n d @ r @ r)
wanderers (n) wˈɒndərəz (w o1 n d @ r @ z)
wandering (v) wˈɒndərɪŋ (w o1 n d @ r i ng)
Wandsworth (n) wˈɒnzwəθ (w o1 n z w @ th)
wanderings (n) wˈɒndərɪŋz (w o1 n d @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed), #17,784 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wand(n) |die, pl. Wände| ผนัง
Wanduhr(n) |die, pl. Wanduhren| นาฬิกาที่ติดผนัง
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Aufwand(n) |der, nur Sg.| การลงทุน
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stab {m} | Stäbe {pl}wand | wands [Add to Longdo]
Wandschoner {m}wall covering [Add to Longdo]
Wanderung {f}peregrination [Add to Longdo]
Wanderverein {m} | Wandervereine {pl}rambling club | rambling clubs [Add to Longdo]
Wandervogel {m} [ornith.] | Wandervögel {pl}bird of passage | birds of passage [Add to Longdo]
Wanderweg {m}trail; footpath [Add to Longdo]
Wanderwelle {f} | Wanderwellen {pl}travelling wave | travelling waves [Add to Longdo]
Wanderzirkus {m}travelling circus [Add to Longdo]
Wandfliese {f}wall tile [Add to Longdo]
Wanduhr {f} | Wanduhren {pl}wall clock | wall clocks [Add to Longdo]
Wandverkleidung {f}wall covering [Add to Longdo]
Wandzeitung {f}wall newspaper [Add to Longdo]
Wand {f}; Mauer {f} | Wände {pl}; Mauern {pl} | nichttragende Wände | tragende Wändewall | walls | non-load bearing walls | load bearing walls [Add to Longdo]
Wand {f}septum [Add to Longdo]
Wandbehang {m}; Wandteppich {m}arras [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
さ迷える;彷徨える[さまよえる, samayoeru] (v1) (uk) to wander [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
ステッキ[, sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P) [Add to Longdo]
ペン型;ペン形[ペンがた, pen gata] (n,adj-no) pen-shaped; wand; stylus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壁画[へきが, hekiga] Wandbild, Wandmalerei [Add to Longdo]
押し入れ[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
押入[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
漂白[ひょうはく, hyouhaku] wandern, durchstreifen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wand \Wand\, n. [Of Scand. origin; cf. Icel. v["o]ndr, akin to
   Dan. vaand, Goth. wandus; perhaps originally, a pliant twig,
   and akin to E. wind to turn.]
   1. A small stick; a rod; a verge.
    [1913 Webster]
 
       With good smart blows of a wand on his back.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) A staff of authority.
      [1913 Webster]
 
         Though he had both spurs and wand, they seemed
         rather marks of sovereignty than instruments of
         punishment.            --Sir P.
                          Sidney.
      [1913 Webster]
    (b) A rod used by conjurers, diviners, magicians, etc.
      [1913 Webster]
 
         Picus bore a buckler in his hand;
         His other waved a long divining wand. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {Wand of peace} (Scots Law), a wand, or staff, carried by the
    messenger of a court, which he breaks when deforced (that
    is, hindered from executing process), as a symbol of the
    deforcement, and protest for remedy of law. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wand
   n 1: a rod used by a magician or water diviner
   2: a thin supple twig or rod; "stems bearing slender wands of
     flowers"
   3: a ceremonial or emblematic staff [syn: {scepter}, {sceptre},
     {verge}, {wand}]
   4: a thin tapered rod used by a conductor to lead an orchestra
     or choir [syn: {baton}, {wand}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WAND
     Wide Area Network Distribution (WAN)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wand /vant/
  coiled; wreathed; wriggled

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wand /vant/ 
  septum; wall

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wand /wɑnt/
  1. wall
  2. wall

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top