Search result for

vol

(159 entries)
(0.2827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vol-, *vol*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
volatile (adj) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดและโดยคาดการณ์ไม่ได้
volatility (n) ความไม่แน่นอน
Volume element {n}; Voxel {n} [comp.](ว๊อก'เซลฺ) ย่อมาจาก vlolume element หมายถึง ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ
volute (n ) ก้นหอย สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับก้นหอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vole    [N] หนูนา, Syn. mouse
vole    [N] การชนะแต้มไพ่รวดโดยคนๆ เดียว, Syn. grand slam
volt    [N] โวลต์, See also: หน่วยแรงดันไฟฟ้า
volt    [N] การเดินวนวงกลมของม้าเพื่อการแสดงหรือการแข่งขัน, See also: ท่าการเดินของม้ารอบจุดกลางโดยเอาด้านข้างเดินคล้ายเข็มนาฬิกา
volar    [ADJ] เกี่ยวกับฝ่ามือหรือฝ่าเท้า
volar    [ADJ] เกี่ยวกับการบิน, See also: ใช้สำหรับบิน
Volga    [N] แม่น้ำวอลก้า, See also: แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในยุโรป
volant    [ADJ] เกี่ยวกับการบิน
volant    [ADJ] คล่องแคล่วว่องไว, Syn. agile
volley    [N] การระดมยิง, See also: การยิงเป็นตับ, การยิงเป็นชุด, Syn. gunfire, bombardment, barrage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volaอุ้ง (มือ, เท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vola manus; palma manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vola pedis; planta pedisอุ้งเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volar๑. -ฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ palmar และ thenal ๑ และ thenar ๑]๒. -ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ plantar]๓. -ด้านฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volatileลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volatileลบเลือนได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
volatile matterสารระเหย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volatile memoryหน่วยความจำลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volatile oilน้ำมันระเหยง่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
volatile storageหน่วยเก็บลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volatile Acids กรดระเหยง่าย
ส่วนใหญ่ได้แก่ กรดอะซิติก โพริไพโอนิก และบิวทิริก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการย่อยสลายแบบไร้อากาศของสลัดจ์ และของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Volatile fatty acid numberจำนวนกรดไขมันระเหย หมายถึง ปริมาณของกรดไขมันระเหยที่เกิดขึ้นโดยการไฮโดรไลซิสของคาร์โบไฮเดรตในเซรุ่ม ของน้ำยาง กรดเหล่านี้ประกอบด้วยกรดแอซิติก กรดฟอร์มิก และกรดพรอพิโอนิก เป็นส่วนใหญ่ หรือหมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำให้กรดไขมันระเหยทั้งหมดในน้ำยางที่ มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม เป็นกลาง ค่า VFA No. เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงสถานะการเสียสภาพ ถ้าค่า VFA No. สูง แสดงว่าน้ำยางถูกเชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายมาก เกิดกรดไขมันระเหยมาก ทำให้สูญเสียสภาพการเป็นคอลลอยด์ เกิดการบูดเน่าและจับเป็นก้อนได้ [เทคโนโลยียาง]
Volatile Matter สารระเหยง่าย [สิ่งแวดล้อม]
volatile memoryหน่วยความจำแบบลบเลือนได้, หน่วยความจำที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เพื่อเก็บข้อมูลหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป หน่วยความจำชนิดนี้ เช่น แรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Volatile Organic Componds, VOCs สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, วีโอซี
สารอินทรีย์ซึ่งระเหยง่ายทำให้เกิดมลพิษอากาศ โดยตรงหรือโดยผ่านปฏิกิริยาทางเคมีหรือแสอาทิตย์ [สิ่งแวดล้อม]
Volatile organic compoundsสารประกอบอินทรีย์ระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Volatile organic compoundsสารระเหยอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Volatile organic compoundsสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย [TU Subject Heading]
Volatilization การทำระเหยง่าย
การไล่สารระเหยง่าย เช่น ไอ ของแข็งหรือของเหลวโดยการทำให้ร้อน [สิ่งแวดล้อม]
volcanic rockหินภูเขาไฟ, หินอัคนีเกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟระเบิด  มีการเย็นตัวเร็วจึงทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดแน่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volPleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
volSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
volThis dictionary, of which the third volume is missing, cost me a hundred dollars.
volThis dictionary has 12 volumes.
volThis library has over 50,000 volumes.
volThe fifth volume of this set is missing.
volThe last volume is missing from this set.
volThis organization relies entirely on voluntary donations.
volThis book comes in two volumes.
volDon't turn up the volume of TV anymore.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volatile(วอล'ละไทลฺ) adj. ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว,ปะทุง่าย,ระเบิดง่าย,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ชั่วคราว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,บินได้. n. สารระเหย,สัตว์มีปีก., See also: volatileness n. volatility n.
volatise(วอล'ละไทซ) vi. ระเหยเป็นไอ,กลายเป็นไอ. vt. ทำให้เป็นไอ,ทำให้กลายเป็นไอ., See also: volatilization n.
volatize(วอล'ละไทซ) vi. ระเหยเป็นไอ,กลายเป็นไอ. vt. ทำให้เป็นไอ,ทำให้กลายเป็นไอ., See also: volatilization n.
volcanic(วอลแคน'นิค) adj. เกี่ยวกับภูเขาไฟ, Syn. volcanian, See also: volcanically adv. volcanicity n.
volcano(วอลเค'โน) n. ภูเขาไฟ,บุคคลที่เดือดดาลง่าย pl. volcanoes,volcanos
vole(โวล) n. ตัวคล้ายหนูจำพวก Nicrotus มีขาสั้นและหางสั้น ,แต้มไพ่) การชนะรวดโดยคน ๆ เดียว
volga(วอล'กะ) n. ชื่อแม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ,ความปรารถนา,การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง,กำลังใจ,ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will,willpower
volitive(วอล'ลิทิฟว) adj. เกี่ยวกับความตั้งใจ,เกี่ยวกับความเต็มใจ,เกี่ยวกับกำลังใจ
volley(วอล'ลี) n. การระดมยิง,ลูกกระสุนที่ถูกยิงออกพร้อมกัน,การปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด, Syn. stream,flow

English-Thai: Nontri Dictionary
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
volatile(adj) ระเหย,เปลี่ยนแปลงง่าย,ขึ้นๆลงๆ,ปะทุง่าย
volcanic(adj) เกี่ยวกับภูเขาไฟ
volcano(n) ภูเขาไฟ
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา
volley(n) การระดมยิง,การปะทุ
volley(vi) ระดมยิง
volt(n) หน่วยแรงไฟฟ้า
voltage(n) แรงไฟฟ้า
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาไฟ    [N] volcano, Example: เกาะชวาเป็นเกาะที่เกิดจากการเรียงตัวของภูเขาไฟมากมายหลายลูก, Count unit: ลูก, Thai definition: ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดร้อนแรงดันสูงใต้เปลือกโลก
งานอาสาสมัคร    [N] voluntaries, Example: นักเรียนสมัครใจทำงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชน, Thai definition: งานที่รับทำด้วยความเต็มใจ
รับอาสา    [V] volunteer, See also: step forward, offer, Syn. อาสา, Example: เขารับอาสาจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ
นักตบ    [N] volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
สมัคร    [V] volunteer, See also: enlist
สมัครใจ    [V] be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
ข้อมูลขนาดใหญ่    [N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
อาสาสมัคร    [N] volunteer, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม
ระเหย    [V] evaporate, See also: volatilize, volatilise, Example: ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ของเหลวกลายเป็นไอ
อาสา    [V] volunteer, Syn. สมัครใจ, Example: เพื่อนผมอาสาเข้าไปเป็นนักกฎหมายให้กับคนงานผู้หญิงที่ถูกหลอกไปขายแรงงาน, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เบาเสียง[v. exp.] (bao sīeng) FR: baisser le son ; diminuer le volume
เบาเสียงลง[v. exp.] (bao sīeng long) EN: turn down the volume   
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLD    V OW1 L D
VOLL    V AA1 L
VOLK    V OW1 L K
VOLT    V OW1 L T
VOLZ    V OW1 L Z
VOLIN    V OW1 L IH2 N
VOLES    V OW1 L Z
VOLGA    V AA1 L G AH0
VOLIO    V OW1 L IY0 OW0
VOLLE    V AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vol    (n) (v o1 l)
vole    (n) (v ou1 l)
vols    (n) (v o1 l z)
volt    (n) (v ou1 l t)
voles    (n) (v ou1 l z)
volts    (n) (v ou1 l t s)
volley    (v) (v o1 l ii)
volume    (n) (v o1 l y uu m)
volute    (n) (v @1 l y uu1 t)
volcano    (n) (v o1 l k ei1 n ou)

German-Thai: Longdo Dictionary
Volk(n) |das, pl. Völker| ผู้คน, ประชาชน เช่น Noch nie zuvor in der Geschichte Thailands ist das Volk so gespalten gewesen.
Volk(n) |das, pl. Völker| กลุ่มชน, ชนเผ่า เช่น Als einen Vielvölkerstaat bezeichnet man einen Staat, der von mehreren Völkern bewohnt wird, wie z.B. den Irak oder die Republik Indonesien.
voll(adj) อิ่ม, See also: satt
voll(adj) เต็ม
völligทั้งหมด, ชัดเจน
völlig erschossen seinเหนื่อยมาก , See also: S. erschöpft, sehr müde,
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ
vollkommen(adv) อย่างสิ้นเชิง, ตลอดทั้งหมด เช่น vollkommen zerstören ทำลายให้ราบเป็นหน้ากลอง
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Vollmantelgeschoss {n} [mil.] (n ) เจาะเกราะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bd. : Band (Buch)vol : volume [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
へらへら[, herahera] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frivolous [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
むっちり;むちむち;ムチムチ[, mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to,adv,vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous [Add to Longdo]
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, ] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits) [Add to Longdo]
伏尔加格勒[Fú ěr jiā gé lè, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Volgograd [Add to Longdo]
伏尔加河[Fú ěr jiā hé, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, / ] Volga River [Add to Longdo]
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
伏特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] volt [Add to Longdo]
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter [Add to Longdo]
使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使] volume of use; usage amount [Add to Longdo]
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, / ] volume (one of a series); fascicule [Add to Longdo]
国家火山公园[guó jiā huǒ shān gōng yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Volcanoes national park, Hawaii [Add to Longdo]
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] volume; physical space taken up by an object [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
コンボリューション[こんぼりゅーしょん, konboryu-shon] convolution [Add to Longdo]
デコンボリューション[でこんぼりゅーしょん, dekonboryu-shon] deconvolution [Add to Longdo]
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume [Add to Longdo]
ボリューム[ぼりゅーむ, boryu-mu] volume [Add to Longdo]
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人民[じんみん, jinmin] Volk, Buerger [Add to Longdo]
俗名[ぞくみょう, zokumyou] volkstuemlicher_Name, volkstuemliche_Bezeichnung [Add to Longdo]
全訳[ぜんやく, zenyaku] vollstaendige_Uebersetzung [Add to Longdo]
執行[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
完了[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]
完敗[かんぱい, kanpai] vollstaendige_Niederlage [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VOL
     Voice-Over-IP (IP, Internet)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vol [vɔl]
   complete; full
   full; replete; satisfied
   entire; overall; whole
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top