หรือคุณหมายถึง vißé?
Search result for

vissé

(8 entries)
(1.3025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vissé-, *vissé*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
ไขควง[v.] (khaikhūang) EN: turn a screw/ bolt/nut   FR: visser
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
คลายเกลียว[v. exp.] (khlāi klīo) FR: desserrer une vis ; dévisser
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster   FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
นกอินทรีสีน้ำตาล[n. exp.] (nok insī sī nāmtān) EN: Tawny Eagle   FR: Aigle ravisseur [m]
หนวดกุ้ง[n. exp.] (nūat kung) FR: antennes d'une écrevisse [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISSER    V IH1 S ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top