ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vino

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vino-, *vino*
Possible hiragana form: う゛ぃの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vino[SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
vinous[ADJ] ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น, Syn. vinaceous, reddish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinous(ไว'เนิส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของเหล้าองุ่น,เกิดจากเหล้าองุ่น,มีเหล้าองุ่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinous(adj) เกี่ยวกับผลองุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kiri Vinokur my bodyguard, Ted Pikul.คิริ วิโนเกอร์ บอดี้การ์ดฉัน เทด พิกัล eXistenZ (1999)
It's Kiri Vinokur. That bastard.เจ้านั่น คิริ วิโนเกอร์ eXistenZ (1999)
Vinokur?วิโนเกอร์ eXistenZ (1999)
This could be critical. Were you really saying that Vinokur...นี่มันฉุกเฉิน คุณจะพูดว่าเจ้าวิโนเคอร์ eXistenZ (1999)
I'm the manager of il Bistro Vino. Happy anniversary.ผมเป็นผู้จัดการ อิล บริสโต้ วิโน่ นี่ สุขสันต์วันครบรอบ นี่เป็นของกำนัลจากทางร้าน That Night, a Forest Grew (2007)
I may pick up some flowers, some-some candles, vino, feed each other some chimbu shrimp.อาจจะซื้อดอกไม้ อาจจะมีดอกไม้ ไวน์ แล้วก็นั่งป้อนข้าวกันมั้ง Chuck Versus the Seduction (2008)
My dad listens to Pink Floyd when he's been on the vino.พ่อฉันฟังพิงค์ฟลอยเวลาเมาๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
This is a bank- owned property. The owners foreclosed six months ago. Let me just get my vino, and I'll be out of your hair.บ้านนี้โดนยึดเป็นของธนาคาร ตั้งแต่ 6 เดือนก่อน ฉันขอไปหยิบไวน์ก่อน แล้วฉันจะรีบไปเลย The Rhodes Not Taken (2009)
Just tossing' back a little vino and gossiping.- โอ้ ก็กลับมา ดื่มไวน์กับนินทาหน่อยน่ะ The Coffee Cup (2009)
We'll pour you some vino.เดี๋ยวรินไวน์ให้ Where Do I Belong? (2011)
A bottle of your Vino del Diablo.ขอวิโน เดล ดิอาโบลของคุณสักขวด Veiled Threat (2011)
Gemma, can I interest you in a little glass of vino?เจมม่า ขอผมรินไวน์ให้คุณสักหน่อยน่ะ It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกิ้งโครงหัวสีนวล[n. exp.] (nok kingkhrōng hūa sī nūan) EN: Vinous-breasted Starling   FR: Étourneau vineux [m] ; Martin de Jerdon [m] ; Martin de Birmanie [m] ; Étourneau de Birmanie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINOCUR    V IH1 N AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vino    (n) vˈiːnou (v ii1 n ou)
vinoes    (n) vˈiːnouz (v ii1 n ou z)
vinous    (j) vˈaɪnəs (v ai1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vino
   n 1: fermented juice (of grapes especially) [syn: {wine},
      {vino}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 vino
  wine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top