Search result for

veg

(135 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veg-, *veg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veg[N] ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables), See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
Vega[N] ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
vegan[N] ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian), See also: คนกินเจ, Syn. veggie
veggy[SL] คนกินเจ, See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggy[SL] คนเหน็ดเหนื่อย, See also: คนหมดแรง, คนอ่อนเพลีย
veggie[SL] คนกินเจ, See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie[SL] คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก, Syn. vegie, vegetarian
veggie[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable
veggie[N] นักมังสวิรัติ, See also: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ, Syn. vegetarian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู
las vegas(ลาสเว'กัส) n. ชื่อเมืองพนันในรัฐเนวาดา

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetable(n) ผัก
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัติ
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetable๑. -พืช๒. อาหารผัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianผู้กินอาหารผัก, ผู้ถือมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationพืชพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative cell; somatic cellเซลล์ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative growthการเติบโตไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative organอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegas (Computer file)เวกัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable carvingการแกะสลักผัก [TU Subject Heading]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable gardeningการทำสวนผัก [TU Subject Heading]
Vegetable juiceน้ำผักคั้น [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable juicesน้ำผัก [TU Subject Heading]
Vegetable oilน้ำมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
We cut out a piece of it, good chance she's a vegetable.พวกเราจะตัดสมองส่วนนั้น ถ้าโชคดีเธอก็จะกลายเป็น "ผัก" Not Cancer (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Vegas !Vegas! Gas Pills (2008)
Vegas!Vegas! Gas Pills (2008)
Vegas !Vegas Gas Pills (2008)
Vegeta, you look dressed for battle too, you know-เบจีต้า นายรู้ไหมนายแต่งชุดอย่างกับจะไปออกรบแน่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Wait Vegeta, let's eat first- I'm gonna pig out!เฮ้! เบจีต้ากินกันก่อนดีกว่า ฉันจะกินให้อ้วนเหมือนหมูเลย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Nice to see you, Brother Vegeta!ดีใจที่ได้เจอกันอีกครับ พี่เบจีต้า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It'll be a good after dinner workout- No, Vegeta-เป็นการออกกำลังหลังอาหารที่ดีทีเดียว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Vegeta, if there's two of them, there should be two of us-โอเค เบจีต้า พวกนั้นมีสองคน ไงๆเราส่งไปสองคนด้วยดีไหม Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Vegeta says you can go fight with Trunks- Yay!เบจีต้าบอกให้ลูกไปสู้พร้อมทรังค์แน่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vegOrganic vegetables are popular because they're safe and tasty.
vegShe cooked vegetable soup last night.
vegIt's easy to lose track of time when you are in Las Vegas.
vegFresh vegetables promote health.
vegShe eats nothing but vegetables.
vegIs a tomato a fruit or a vegetable?
vegWe bought some vegetables and fish at the market.
vegWe grow vegetables in our garden.
vegHe deals in vegetables at that shop.
vegThe tomato is a vegetable, not a fruit.
vegI pan-fry vegetables.
vegI have a small vegetable garden on my patio.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนผัก[N] vegetable garden
ร่องสวน[N] bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count unit: ร่อง, Thai definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
แปลงผัก[N] vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
พืช[N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ
พืชผัก[N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
แฟง[N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ผัก[N] vegetable, Example: ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำให้อ้วนด้วย, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ตลาดสด[N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGA    V EY1 G AH0
VEGH    V EH1 G
VEGAS    V EY1 G AH0 S
VEGGIE    V EH1 JH IY0
VEGETAL    V EH1 JH AH0 T AH0 L
VEGGIES    V EH1 JH IY0 Z
VEGESNA    V EH0 G EH1 S N AH0
VEGETATE    V EH1 JH AH0 T EY2 T
VEGISNAX    V AH0 G IH1 S N AE0 K S
VEGETABLE    V EH1 JH T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vegas    (n) (v ei1 g @ s)
vegetate    (v) (v e1 jh i t ei t)
vegetable    (n) (v e1 jh i t @ b l)
vegetated    (v) (v e1 jh i t ei t i d)
vegetates    (v) (v e1 jh i t ei t s)
vegetables    (n) (v e1 jh i t @ b l z)
vegetarian    (n) (v e2 jh i t e@1 r i@ n)
vegetating    (v) (v e1 jh i t ei t i ng)
vegetation    (n) (v e2 jh i t ei1 sh @ n)
vegetarians    (n) (v e2 jh i t e@1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vegetarier {m}; Vegetarierin {f} | Vegetarier {pl}vegetarian | vegetarians [Add to Longdo]
Vegetarismus {m}vegetarianism [Add to Longdo]
Vegetation {f}vegetation [Add to Longdo]
vegetarisch {adj} | sie isst vegetarisch; sie ernährt sich vegetarischvegetarian | she is a vegetarian [Add to Longdo]
vegetativ {adv}vegetatively [Add to Longdo]
vegetativvegetal [Add to Longdo]
vegetieren; (wie eine Pflanze) wachsen | vegetierend | vegetiert | vegetiertto vegetate | vegetating | vegetates | vegetated [Add to Longdo]
vegetativ {adj}; das autonome Nervensystem betreffend [med.]vegetative [Add to Longdo]
ganz böses GrinsenVEG : very evil grin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔬菜[shū cài, ㄕㄨ ㄘㄞˋ, ] vegetables; produce, #3,033 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] vegetables, #15,570 [Add to Longdo]
素食[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food, #21,830 [Add to Longdo]
植物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ˋ ㄧㄡˊ, ] vegetable oil, #22,916 [Add to Longdo]
菜地[cài dì, ㄘㄞˋ ㄉㄧˋ, ] vegetable field, #26,505 [Add to Longdo]
菜农[cài nóng, ㄘㄞˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] vegetable farmer, #26,600 [Add to Longdo]
素菜[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, ] vegetable dish, #34,956 [Add to Longdo]
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar, #42,281 [Add to Longdo]
织女[Zhī nǚ, ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Vega (star); Weaving girl of folk tales, #44,577 [Add to Longdo]
西葫芦[xī hú lú, ㄒㄧ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ, 西 / 西] vegetable marrow, #52,262 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] vegetatives_Nervensystem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 veg
   n 1: edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers
      or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant
      [syn: {vegetable}, {veggie}, {veg}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VEG
     Very Evil Grin (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top