Search result for

veg

(113 entries)
(0.1033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veg-, *veg*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veg    [N] ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables), See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
Vega    [N] ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
vegan    [N] ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian), See also: คนกินเจ, Syn. veggie
veggy    [SL] คนกินเจ, See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggy    [SL] คนเหน็ดเหนื่อย, See also: คนหมดแรง, คนอ่อนเพลีย
veggie    [SL] คนกินเจ, See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie    [SL] คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie    [ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก, Syn. vegie, vegetarian
veggie    [N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable
veggie    [N] นักมังสวิรัติ, See also: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ, Syn. vegetarian

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetable๑. -พืช๒. อาหารผัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianผู้กินอาหารผัก, ผู้ถือมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationพืชพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative cell; somatic cellเซลล์ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative growthการเติบโตไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative organอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegas (Computer file)เวกัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable carvingการแกะสลักผัก [TU Subject Heading]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable gardeningการทำสวนผัก [TU Subject Heading]
Vegetable juiceน้ำผักคั้น [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable juicesน้ำผัก [TU Subject Heading]
Vegetable oilน้ำมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vegIt's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.
vegYou should eat more vegetables.
vegYou should eat more vegetables.
vegThey deal in fruit and vegetables at that store.
vegHer mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.
vegMother insists that I should eat more vegetables.
vegHere is a basket full of vegetables.
vegCan I use this area to raise vegetables?
vegThis farm yields enough vegetables to meet our needs.
vegThese vegetables cook slowly.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู
las vegas(ลาสเว'กัส) n. ชื่อเมืองพนันในรัฐเนวาดา

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetable(n) ผัก
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัติ
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนผัก    [N] vegetable garden
ร่องสวน    [N] bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count unit: ร่อง, Thai definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
ไร่ [N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา [N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
แปลงผัก [N] vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
พืช    [N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ
พืชผัก    [N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
แฟง [N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ผัก    [N] vegetable, Example: ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำให้อ้วนด้วย, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ตลาดสด    [N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGA    V EY1 G AH0
VEGH    V EH1 G
VEGAS    V EY1 G AH0 S
VEGGIE    V EH1 JH IY0
VEGESNA    V EH0 G EH1 S N AH0
VEGGIES    V EH1 JH IY0 Z
VEGETAL    V EH1 JH AH0 T AH0 L
VEGETATE    V EH1 JH AH0 T EY2 T
VEGISNAX    V AH0 G IH1 S N AE0 K S
VEGETABLE    V EH1 JH T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vegas    (n) (v ei1 g @ s)
vegetate    (v) (v e1 jh i t ei t)
vegetable    (n) (v e1 jh i t @ b l)
vegetated    (v) (v e1 jh i t ei t i d)
vegetates    (v) (v e1 jh i t ei t s)
vegetables    (n) (v e1 jh i t @ b l z)
vegetarian    (n) (v e2 jh i t e@1 r i@ n)
vegetating    (v) (v e1 jh i t ei t i ng)
vegetation    (n) (v e2 jh i t ei1 sh @ n)
vegetarians    (n) (v e2 jh i t e@1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz böses GrinsenVEG : very evil grin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar [Add to Longdo]
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful [Add to Longdo]
植物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ˋ ㄧㄡˊ, ] vegetable oil [Add to Longdo]
素菜[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, ] vegetable dish [Add to Longdo]
素食[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food [Add to Longdo]
素食者[sù shí zhě, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ, ] vegetarian [Add to Longdo]
素馅[sù xiàn, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] vegetable filling [Add to Longdo]
织女[Zhī nǚ, ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Vega (star); Weaving girl of folk tales [Add to Longdo]
织女星[Zhī nǚ xīng, ㄓ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ, / ] Vega (star); Weaving girl of folk tales [Add to Longdo]
菜圃[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, ] vegetable field; vegetable bed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] vegetatives_Nervensystem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 veg
   n 1: edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers
      or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant
      [syn: {vegetable}, {veggie}, {veg}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VEG
     Very Evil Grin (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top