ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trug

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trug-, *trug*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
struggle(สทริก'เกิล) ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน, See also: struggler n., Syn. effort,conflict,fight

English-Thai: Nontri Dictionary
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating   FR: lutte [f]
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUGLIO T R AH1 G L IY0 OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trugdolde {f}cyme [Add to Longdo]
trugshouldered [Add to Longdo]
trugsustained [Add to Longdo]
trugtoted [Add to Longdo]
trugwore [Add to Longdo]
trug eininscribed [Add to Longdo]
Trughabicht {m} [ornith.]Imitator Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Trugzaunkönig {m} [ornith.]Spotted Bamboowren [Add to Longdo]
Trugtesia [ornith.]Neumann's Short-tailed Warbler [Add to Longdo]
Trugwaldsänger {m} [ornith.]Olive Warbler [Add to Longdo]
Trugstelze {f} [ornith.]Torrent Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
ストラッグル[, sutoragguru] (n) struggle [Add to Longdo]
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
階級闘争[かいきゅうとうそう, kaikyuutousou] (n) class struggle [Add to Longdo]
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trug \Trug\, n. [Cf. {Trough}.]
   1. A trough, or tray. Specifically:
    (a) A hod for mortar.
    (b) An old measure of wheat equal to two thirds of a
      bushel. --Bailey.
      [1913 Webster]
 
   2. A concubine; a harlot. [Obs.] --Taylor (1630).
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 trug /truːk/
  shouldered; sustained; toted; wore

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top