หรือคุณหมายถึง traü?
Search result for

traue

(6 entries)
(0.1582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traue-, *traue*.
German-Thai: Longdo Dictionary
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喪中[もちゅう, mochuu] Trauerzeit [Add to Longdo]
喪服[もふく, mofuku] Trauerkleidung [Add to Longdo]
喪章[もしょう, moshou] Trauerflor [Add to Longdo]
悲劇[ひげき, higeki] Trauerspiel, Tragoedie [Add to Longdo]
枝垂れ柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] Trauerweide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top