Search result for

trau

(84 entries)
(1.5169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trau-, *trau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trauma[N] แผลบาดเจ็บ, See also: ความชอกช้ำ
traumatic[ADJ] ซึ่งบอบช้ำทางจิตใจ
traumatic[ADJ] ที่ใช้กับบาดแผล
traumatic[ADJ] เกี่ยวกับบาดแผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ,ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ,ความชอกช้ำ,ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata,traumas, Syn. jolt,shock
traumatic(ทระแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบาดแผล,สำหรับรักษาบาดแผล., See also: traumatically adv., Syn. shocking,wounding,scarring
distraught(ดิสทรอท') adj. จิตว้าวุ่น,คุ้มคลั่ง,บ้า,หัวหมุน., Syn. upset,anxious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, birthการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, occlusalการบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, periodontalการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, psychicการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumasthenia; neurasthenia, traumaticประสาทเปลี้ยเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatherapy; traumatotherapyการรักษาภาวะบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic๑. -บาดเจ็บ๒. -บาดแผล, -แผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic inflammationการอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trauma centersศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Traumatic hypnosis is a weapon of peace.พลังควบคุมจิตคืออาวุธเเห่งสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า Mad Max (1979)
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต Mad Max (1979)
Sam Trautman. Colonel Samuel Trautman.แซม โทรทแมน พันเอก ซามูเอล โทรทแมน First Blood (1982)
Trautman!โทรทแมน First Blood (1982)
I don't know which side you're on, Trautman...ผมไม่ทราบว่าด้านข้างคุณอยู่ โทรทแมน First Blood (1982)
This is Colonel Trautman.นี่คือพันเอก โทรทแมน First Blood (1982)
Don't give me any of that crap, Trautman!อย่าให้ผมใดๆอึ โทรทแมน First Blood (1982)
Get the fuck outta here, Trautman! You take your advice with you.ออกไปจากที่นี่ โทรทแมน เอาคำแนะนำกับคุณ First Blood (1982)
This is my job Trautman, this is my town!นี้คืองานของผม โทรทแมน นี้เป็นเมืองของผม First Blood (1982)
doctors Stinson, Marston, and Gill of the Northampton trauma institute. and dr.ดร.Stinson ดร.Marston ดร.Gill จากสถาบันการแพทย์ Northampton Spies Like Us (1985)
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น Rambo III (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลเก่า[N] trauma, See also: embitterment, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธฉันมาก เพราะฉันเผลอพูดเรื่องที่เป็นแผลเก่าของเขา, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)
แผลเก่า[N] trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAUB    T R AO1 B
TRAUT    T R AO1 T
TRAUM    T R AO1 M
TRAUDT    T R AO1 D T
TRAUTH    T R AO1 TH
TRAUGH    T R AO1
TRAUMA    T R AO1 M AH0
TRAUMAS    T R AO1 M AH0 Z
TRAUSCH    T R AW1 SH
TRAUGER    T R AW1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trauma    (n) (t r oo1 m @)
traumas    (n) (t r oo1 m @ z)
traumatic    (j) (t r oo1 m a1 t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
See also: S. shock,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traube {f} | Trauben {pl}bunch of grapes | bunches of grapes; grapes [Add to Longdo]
Traubenhyazinthe {f} [bot.]grape hyacinth [Add to Longdo]
Traubenlese {f}; Weinernte {f} | Traubenlesen {pl}; Weinernten {pl}vintage; grape harvest | vintages [Add to Longdo]
Traubensaft {m} [cook.]grape juice [Add to Longdo]
Traubenzucker {m}; Dextrose {f}glucose; dextrose [Add to Longdo]
Traubenzucker {m}grape sugar [Add to Longdo]
Trauende {m,f}; Trauendermourner [Add to Longdo]
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]
Trauer {f}teariness [Add to Longdo]
Trauerfall {m}bereavement [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}funeral service [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}; Trauerfeierlichkeit {f}obsequies [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}obsequy [Add to Longdo]
Trauerflor {m} | Trauerflore {pl}crape | crapes [Add to Longdo]
Trauermarsch {m} | Trauermärsche {pl}funeral march | funeral marches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological) [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) [Add to Longdo]
外傷神経症[がいしょうしんけいしょう, gaishoushinkeishou] (n) neurosis brought about by external trauma; traumatic neurosis; accident neurosis [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
外傷的体験[がいしょうてきたいけん, gaishoutekitaiken] (n) traumatic experience [Add to Longdo]
災害外科[さいがいげか, saigaigeka] (n) traumatology; accident surgery [Add to Longdo]
子宮内[しきゅうない, shikyuunai] (adj-no) intrauterine [Add to Longdo]
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
喪中[もちゅう, mochuu] Trauerzeit [Add to Longdo]
喪服[もふく, mofuku] Trauerkleidung [Add to Longdo]
喪章[もしょう, moshou] Trauerflor [Add to Longdo]
[ゆめ, yume] Traum [Add to Longdo]
悲しい[かなしい, kanashii] traurig [Add to Longdo]
悲劇[ひげき, higeki] Trauerspiel, Tragoedie [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]
枝垂れ柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] Trauerweide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top