Search result for

tractées

(153 entries)
(0.1653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tractées-, *tractées*, tractée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tractées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tractées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstracted    [ADJ] ใจลอย, Syn. absent-minded
contracted    [ADJ] ที่หดตัว
distracted    [ADJ] ไม่มีสมาธิ, See also: ซึ่งสับสน, งุนงง, วิตกกังวล, Syn. inattentive, distrait, oblivious, Ant. attentive, mindful, wary
protracted    [ADJ] ซึ่งยืดเยื้อ, Syn. chronic, extensive
subtracter    [N] ผู้หักออก, See also: ผู้ลบออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, prolonged; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, protracted; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, tedious; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtracterวงจรลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adder-subtracterวงจรบวกลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contracted pelvisเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contracted tensorเทนเซอร์ย่อ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tedious labour; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half subtracterวงจรลบครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractedขนาดเล็กลง [การแพทย์]
Kidney, Contracted, Primaryไตหดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Kidney, Contracted, Secondaryไตหดเล็กทุติยภูมิ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก

English-Thai: Nontri Dictionary
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
subtracter (n ) ชิ้นส่วน/วงจรที่ใช้ในการลบเลข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเยื้อ    [V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง
วอกแวก    [V] wander, See also: be distracted, Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง, Ant. มั่นคง, Example: ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด, Thai definition: ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน
เหม่อ [V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
กิ่ว    [ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คับแคบ    [ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ฝักฝ่าย    [V] be inclined to, See also: be attracted toward, be a supporter of, side with, Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง, Example: เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้ายที่มีอุดมคติเช่นเดียวกัน, Thai definition: เข้าเป็นพวกของกลุ่มที่มีความคิดเช่นเดียวกัน
ฟุ้งซ่าน    [V] muddle, See also: be distracted, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: ้หากจิตฟุ้งซ่านให้ใช้วิธีการนั่งสมาธิช่วย จะก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ, Thai definition: คิดวุ่นวายสับสนไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย
ติดอกติดใจ    [V] be fascinated, See also: be attracted, be impressed, Syn. ติดใจ, พอใจ, ชอบอกชอบใจ, Example: การจัดฉากให้สมจริง ทำให้ละครดึกดำบรรพ์มีฉากวิจิตรที่คนดูติดอกติดใจกันมาก, Thai definition: ชอบและอยากประสบอีก
ใจลอย [ADJ] absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน
เหม่อมอง [V] be inattentive, See also: be vacant, be abstracted, Syn. เหม่อ, Example: เธอเหม่อมองไปที่ท้องน้ำ พลันภาพของเขาก็ชัดเจนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว, Thai definition: เผลอใจลอยอย่างไม่ได้ตั้งใจ
เหม่อลอย [ADJ] absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย
เหม่อลอย [V] be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย
ด่อม    [ADV] straightly, See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly, Syn. ดุ่ม, ดุ่มๆ, มุ่งไป, ตรงไป, Ant. เลี้ยวลด, Example: นายดอนเดิมด่อมๆ ไปตลาด
เจียร [ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[adj.] (hottūa) FR: contracté ; crispé
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink   FR: contracter
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted   FR: être inattentif
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham haikān) EN: retract a statement   FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
พ่วง[v.] (phūang) EN: hitch ; take in tow ; tow   FR: remorquer ; tracter
ปล่อยตัวตามสบาย[v. exp.] (plǿitūa tām sabāi) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy   FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract   FR: se rétracter ; se ramasser
รถแทรกเตอร์[n.] (rot thraēktoēr) FR: tracteur [m]
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy   FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สงบเยือกเย็น[v. exp.] (sa-ngop yeūak yen) EN: play it cool ; take it esay   FR: être décontracté ; être serein
ทำหนี้[v. exp.] (tham nī) EN: build up debts ; go into debt   FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes
ทำสัญญา[v.] (tham sanyā) EN: contract ; make a contract ; conclude a contract   FR: contracter ; conclure un contrat ; passer un contrat
ถอนคำ[v. exp.] (thøn kham) FR: se rétracter ; se dédire
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē) EN: tractor   FR: tracteur [m]
ติด[v.] (tit) EN: catch ; contract   FR: contracter ; attraper
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   
ติดนิสัย[v. exp.] (tit nisai) FR: prendre une habitude ; contracter une habitude ; acquérir une habitude ; prendre un pli ; contracter une manie
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be unable to stop ; be attracted to   
ติดโรค[v. exp.] (tit rōk) EN: get sick ; get infected ; catch a disease ; contract a disease   FR: attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser
ยุบ[v.] (yup) EN: go down ; flatten ; reduce   FR: se contracter ; désenfler

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACTEBEL    T R AE1 K T AH0 B AH0 L
RETRACTED    R IY0 T R AE1 K T AH0 D
EXTRACTED    IH0 K S T R AE1 K T AH0 D
DETRACTED    D AH0 T R AE1 K T AH0 D
ATTRACTED    AH0 T R AE1 K T AH0 D
DISTRACTED    D IH2 S T R AE1 K T AH0 D
CONTRACTED    K AA1 N T R AE0 K T AH0 D
PROTRACTED    P R OW0 T R AE1 K T AH0 D
SUBTRACTED    S AH0 B T R AE1 K T AH0 D
ABSTRACTED    AE1 B S T R AE2 K T AH0 D
SUBCONTRACTED    S AH0 B K AA1 N T R AE0 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attracted    (v) (@1 t r a1 k t i d)
detracted    (v) (d i1 t r a1 k t i d)
extracted    (v) (i1 k s t r a1 k t i d)
retracted    (v) (r i1 t r a1 k t i d)
abstracted    (v) (@1 b s t r a1 k t i d)
contracted    (v) (k @1 n t r a1 k t i d)
distracted    (v) (d i1 s t r a1 k t i d)
protracted    (v) (p r @1 t r a1 k t i d)
subtracted    (v) (s @1 b t r a1 k t i d)
abstractedly    (a) (@1 b s t r a1 k t i d l ii)
distractedly    (a) (d i1 s t r a1 k t i d l ii)
subcontracted    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice) [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
萎縮腎[いしゅくじん, ishukujin] (n) contracted kidney [Add to Longdo]
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] (n) {comp} adder-subtracter [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
外専[がいせん, gaisen] (n) (uk) (vulg) person physically attracted to foreigners; person who dates only foreigners [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track [Add to Longdo]
気が紛れる[きがまぎれる, kigamagireru] (exp,v1) to be diverted (distracted) from [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
減算器[げんざんき, genzanki] (n) {comp} subtracter [Add to Longdo]
枯れ専[かれせん;カレセン, karesen ; karesen] (n) (uk) (from 枯れたおじいさん専門) younger woman (usu. 20-30 years old) who is physically attracted to mature older men (usu. 50-60 years old) [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
持久戦[じきゅうせん, jikyuusen] (n) protracted war; war of attrition [Add to Longdo]
心ここにあらず;心焉に在らず[こころここにあらず, kokorokokoniarazu] (exp) there in body, but not in spirit; distracted; in one ear and out the other [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by [Add to Longdo]
戦病死[せんびょうし, senbyoushi] (n,vs) death from disease contracted at the front [Add to Longdo]
全減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] (n) {comp} full subtracter [Add to Longdo]
長期戦[ちょうきせん, choukisen] (n) drawn-out (protracted) war or contest [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
長煩い[ながわずらい, nagawazurai] (n,vs) protracted illness [Add to Longdo]
釣られる[つられる, tsurareru] (v1,vi) to be lured; to be attracted; to get hooked (on) [Add to Longdo]
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P) [Add to Longdo]
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] (n) {comp} half subtracter [Add to Longdo]
飛び付く;飛びつく;跳び付く;跳びつく;飛付く;跳付く[とびつく, tobitsuku] (v5k,vi) to jump at; to be attracted by [Add to Longdo]
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason [Add to Longdo]
面食い[めんくい, menkui] (n) attracted by physical looks only [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]
恍然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) fascinated and distracted by something [Add to Longdo]
拗音[ようおん, youon] (n) contracted sound; palatised sound [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六神无主[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] contracted communal meals [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
心烦意乱[xīn fán yì luàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄢˊ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] lit. heart distracted, thoughts in turmoil (成语 saw); distraught with anxiety [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly [Add to Longdo]
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] entranced; absent-minded; distracted [Add to Longdo]
[lèng, ㄌㄥˋ, ] to look distracted; to stare blankly; distracted; stupefied; blank; variant of 楞 leng4 [Add to Longdo]
旷日持久[kuàng rì chí jiǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄖˋ ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] protracted (成语 saw); long drawn-out [Add to Longdo]
[lèng, ㄌㄥˋ, ] to look distracted; to stare blankly; distracted; stupefied; blank; stupid; imbecile; dejected; same as 愣 [Add to Longdo]
罚跪[fá guì, ㄈㄚˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] to punish by protracted kneeling [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] urgent; wrinkled; contracted; to kick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
全減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] full subtracter [Add to Longdo]
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top