ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tröte

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tröte-, *tröte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tröte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tröte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ELEPHANT TRUMPETING](ELEFANT TRÖTET) Predator of Wameru (1966)
[ELEPHANT TRUMPETING](ELEFANT TRÖTET) Predator of Wameru (1966)
Respect for Father Time!Respekt für Vater Zeit! - (PartytröteFrankie and Johnny (1966)
What if they shoot before he toots?Und wenn die schießen, bevor er trötet? El Dorado (1967)
- (TRUMPETING)- (TRÖTET) - Das ist Taj. The Runaways (1968)
(WHISTLING SOUND)(TRÖTEN) Jungle Heartbeat (1969)
(WHISTLING SOUND)(TRÖTEN) Jungle Heartbeat (1969)
(BLOWS WHISTLE)(TRÖTET) Jungle Heartbeat (1969)
Carter! Put the horn down, huh.Carter, weg mit der TröteLook at the Pretty Snowflakes (1971)
(blows raspberry tunefully)(trötet melodisch) Roma (1972)
- (blows raspberry tunefully)- (trötet melodisch) Roma (1972)
I got the party hats and the noisemakers not that they need any noisemakers, and I have, uh, the decorations...Ich habe die Hüte und Tröten, nicht, dass sie noch lauter sein sollten, äh, die Dekoration... Fearless Dotty (1984)
So we just figured, what the hell kazoos.Da dachten wir einfach ganz spontan: Tröten. Episode #2.6 (1990)
It's late! Keep it down!Was trötest du zu dieser Uhrzeit rum? Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
You know, when he hums, the hair in his ears moves in and out like a child's party favour.Wenn er summt, kommen die Haare aus seinen Ohren wie bei so einer KarnevalströteOldies But Young 'Uns (1991)
They'll bawl us out. stop!Was soll dieses RumgetröteThe Visitors (1993)
Save our tooting for the game.Wir sparen uns das Tröten fürs Spiel. Super Bowl Fever (1995)
- Maybe we keep our tooting to ourselves.Vielleicht könnten wir diesmal das Tröten für uns behalten. Super Bowl Fever (1995)
That kid stole my party blower.Dieses Kind stahl meine Party-TröteHappy Gilmore (1996)
I don't want your stupid stick!Ich will sie ja gar nicht, deine blöde TröteBeyond Silence (1996)
Yeah, cute, cuddly, flapping their wings, blowing their horns all over the place.Süß, knuddlig, flügelschlagend. Sie tröten wie wild in ihre Posaunen. Midnight of the Century (1997)
So who's the stiff trying to warm her up?Und wer ist die Tröte, die versucht, sie aufzureißen? Gossip (2000)
(horns)(Tröten) Never Mind the Wall (2001)
(trumpetfadesslowly)(Tröten verhallt langsam) Never Mind the Wall (2001)
[GROANING AND FOOTSTEPS APPROACHING](DUMPFES TRÖTEN AUS DER FERNE NÄHERT SICH) The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
He brags that he's a fine robot. It must have been him.Ertrötet somerkwürdig.Vielleicht denkt er, Roboter dürfen das. G.O.R.A. (2004)
And can I interest you in an historic poncho or Stars Hollow kazoo?Kann dich ein historischer Poncho oder 'ne Stars-Hollow-Tröte reizen? Welcome to the Dollhouse (2005)
Tamino in The Magic Hoot.Tamino in "Die Zaubertröte". Four Minutes (2006)
[MAN IMITATING BUGLE SOUND](MANN BLÄSST TRÖTE) RocknRolla (2008)
Wow.(BLÄST IN PARTYTRÖTE) - Wow. The Blair Bitch Project (2008)
Put the little toad to the test.Na, los! Bring die Tröte zum Klingen! Vicky the Viking (2009)
Blow your whistle, King.Blas in die Tröte, König! The Loved Ones (2009)
We have people looking for your regulation-size trampoline, the packs of Big League Chew, and, of course, Mr. Guster's official NBA "let's blast it" air horn.Leute suchen nach Ihrem originalgetreuem Trampolin, der Packung Big League Kaugummi und natürlich Mr. Gusters offizielle NBA "Lassen wir es krachen" -TröteThink Tank (2010)
We got this dope NBA air horn.Wir haben diese tolle NBA-TröteThink Tank (2010)
Nothing whets the whistle like the sound of a nice long horn. Forget it."Nichts trillert lauter als eine schöne lange Zugtröte." Chuck Versus the Final Exam (2010)
- (ELEPHANTS TRUMPETING) - Huh?(Elefant trötet) Animals United (2010)
And the elephant in the room lets out a mighty roar.Und der Elefant im Raum hat gewaltig getrötet. Rose (2010)
[BLOWS NOISEMAKER]* lautes Tröten * * Sie lachen. * Bond of Silence (2010)
I got hats and horns and hazarai.Ich hab Hüte, Tröten und 'ne Menge anderen Kram. New Year's Eve (2011)
Poppers, streamers, horns!Konfettikanonen, Tröten! New Year's Eve (2011)
[BLOWING HORN](BLÄST TRÖTE) New Year's Eve (2011)
(CROWD) E-A-G-L-E-S!Tröten, Fanrufe Silver Linings Playbook (2012)
25 miles per hour.Über vierzig Stundenkilometer, du TröteDino Time (2012)
- Blow into such a metal noisemaker.- In so 'ne Blechtröte pusten. What's in a Name? (2012)
No buzzing.Kein Tröten. Little Bo Bleep (2012)
If you squeeze me, do I not honk?Wenn du mich drückst, tröte ich dann nicht? Send Out the Clowns (2012)
What kind of asshole brings an air horn in his backpack?Welcher Ochse schleppt so eine scheiß Tröte im Rucksack mit? 21 & Over (2013)
There was no air horn involved anywhere?Da war nicht zufällig eine Tröte mit im Spiel? 21 & Over (2013)
The last thing I did was blow my noisemaker sarcastically to underscore my deep disappointment with life.Als Letztes pustete ich sarkastisch in meine Tröte, um meine tiefe Enttäuschung vom Leben zu unterstreichen. Game of Tones (2013)
The noisemaker!Die TröteGame of Tones (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTROTECH    AE1 S T R OW0 T EH2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graubruströtel {m} [ornith.]Rufous-tailed Palm Thrush [Add to Longdo]
Spottrötel {m} [ornith.]Chorister Robin Chat [Add to Longdo]
Braunbruströtel {m} [ornith.]Sharpe's Akelat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] (n) {comp} International Electrotechnical Commission; IEC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top