Search result for

tousses

(548 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tousses-, *tousses*, tousse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tousses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tousses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tousy[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: เป็นกระเซิง, ยุ่ง
tousle[VT] ทำให้ผมยุ่ง
tousle[N] กลุ่มที่ยุ่งเหยิง (ผมหรือขน)
riotous[ADJ] เกี่ยวกับการจลาจล, Syn. tumultuous, disorderly
tousled[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ยุ่งเหยิง, Syn. massy, untidy
covetous[ADJ] ที่มีความอยากได้, See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ, Syn. greedy, avaricious
fatuitous[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, idiotic, silly, Ant. sensible
momentous[ADJ] ชั่วขณะ
riotously[ADV] อย่างโกลาหล, See also: อย่างจลาจล, Syn. fiercely
calamitous[ADJ] ที่เป็นหายนะ, See also: ที่โชคร้ายอย่างมาก, Syn. disastrous, ruinous, unfortunate
circuitous[ADJ] อ้อม, Syn. indirect, roundabout
felicitous[ADJ] ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
fortuitous[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: ซึ่งไม่เจตนา, Syn. accidental, coincidental, unintentional, Ant. expected, intentional, planned
fortuitous[ADJ] โชคดี, See also: เคราะห์ดี
gratuitous[ADJ] ซึ่งให้เปล่า, See also: ฟรี, ไม่เก็บเงิน, Syn. free, gratuitous
iniquitous[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: อยุติธรรม, Syn. unfair, wicked, immoral, Ant. pure, moral
portentous[ADJ] สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant
schisttous[ADJ] ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
solicitous[ADJ] ที่กังวล, Syn. concerned
solicitous[ADJ] ที่เต็มใจทำ, Syn. devoted
ubiquitous[ADJ] ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, Syn. omnipresent, pervasive
fatuitously[ADV] อย่างโง่เขลา, Syn. foolishly
necessitous[ADJ] ยากจน, See also: แร้นแค้น, Syn. needy, poor
necessitous[ADJ] จำเป็น, See also: เร่งด่วน
precipitous[ADJ] ลาดชัน, See also: สูงชัน, ชัน, Syn. steep
riotousness[N] ความโกลาหล, See also: การจลาจล
sedimentous[ADJ] ซึ่งเป็นตะกอน
virtousness[N] การมีศีลธรรม, Syn. chastity
gratuitously[ADV] ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี
infelicitous[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive
xanthomatous[ADJ] เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthomatous[N] ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
precipitously[ADV] อย่างลาดชัน
serendipitous[ADJ] ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ, Syn. accidental, helpful, lucky
gratuitousness[N] ฟรี, See also: ให้เปล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
asomatous(เอโซ'มะทัส) adj. ไร้กายหรือส่วนที่เป็นกาย (no material body)
astomatous(เอสทอม'มะทัส) adj. ไร้ปาก, ไร้ส่วนที่เป็นปาก (having no mouth)
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
declivitous(ดิคลิฟ'วิเทิส) adj. ซึ่งเอียงลาด
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
flagitous(ฟละจิส'เชิส) adj. ชั่วร้ายมาก,โหดเหี้ยม., See also: flagitousness n., Syn. heinous
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis,free
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
tousle(ทู'เซิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ขยี้ผม. n. ความยุ่งเหยิง,ความกระเซิง, Syn. disorder
ubiquitous(ยูบิค'ควิทัส) adj. มีอยุ่ทุกหนทุกแห่ง., Syn. ubiqitary n., See also: ubuquity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
precipitous(adj) สูงชัน,ตั้งตรง,ชะเงื้อม
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
ubiquitous(adj) แพร่หลาย,อยู่ทั่วไปทุกๆแห่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, velamentousรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydermatous; pachydermic-หนังหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydermic; pachydermatous-หนังหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump, breast; ventouseเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymal; parenchymatous-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous; parenchymal-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lepromatous leprosyโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhizomatousมีเหง้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
singultous-สะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sarcoma, chloromatous; chloroleukaemia; chloroleukemia; chloroma; sarcoma, granulocyticก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sarcoma, granulocytic; chloroleukaemia; chloroleukemia; chloroma; sarcoma, chloromatousก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingitis, mural; pachysalpingitis; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingitis, parenchymatous; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedematous; edematous-บวมน้ำ, -อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ tumid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, tympanitic; abscess, emphysematousฝีมีลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophic candidiasis; candidiasis, erythematousโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, emphysematous; abscess, tympaniticฝีมีลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auxiliary contour; supplementary contousเส้นชั้นแทรก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breast pump; ventouseเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mural salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chloroleukaemia; chloroleukemia; chloroma; sarcoma, chloromatous; sarcoma, granulocyticก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chloroleukemia; chloroleukaemia; chloroma; sarcoma, chloromatous; sarcoma, granulocyticก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chloroma; chloroleukaemia; chloroleukemia; sarcoma, chloromatous; sarcoma, granulocyticก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chloromatous sarcoma; chloroleukaemia; chloroleukemia; chloroma; sarcoma, granulocyticก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, atrophic; candidiasis, erythematousโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, erythematous; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthodontous-ฟันเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitis, eczematousผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ eczema ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuitous actการทำให้โดยเสน่หา, การทำให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
granulocytic sarcoma; chloroleukaemia; chloroleukemia; chloroma; sarcoma, chloromatousก้อนเขียวเหตุมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glaucomatous-ต้อหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
filamentousคล้ายเส้นด้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fever, exanthematousไข้ส่า, ไข้ผื่น, ไข้กาฬ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczematous dermatitisผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ eczema ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphysematous abscess; abscess, tympaniticฝีมีลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythematous candidiasis; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exanthematous feverไข้ส่า, ไข้ผื่น, ไข้กาฬ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
edematous; oedematous-บวมน้ำ, -อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ tumid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velamentous placentaรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventouse; pump, breastเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanitic abscess; abscess, emphysematousฝีมีลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, parenchymatous; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ubiquitousพบทั่วไป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contracts, Gratuitousสัญญาให้ [TU Subject Heading]
Ubiquitous computingยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง [TU Subject Heading]
Angiitis, Eosinophilic Granulomatousหลอดเลือดแดงอักเสบแบบอีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Angiomatous Malformationsความผิดปกติของหลอดเลือด [การแพทย์]
Angiomatous Malformations, Congenitalความพิการของหลอดโลหิตโดยกำเนิด [การแพทย์]
Antieczematousยารักษาโรคผิวอักเสบเรื้อรัง [การแพทย์]
Atheromatous Plaqueแผ่นอเธอโรมา [การแพทย์]
Biliary Cirrhosis, Xanthomatousแซนโธมาตัสบิไลอรีเซอร์โรซิส [การแพทย์]
Carcinomatous Nodule, Spontaneous Rupture ofการแตกของก้อนมะเร็ง [การแพทย์]
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousการเสื่อมพิการของสมองเล็ก [การแพทย์]
Cervicitis, Granulomatousแกรนูโลมาตัสเซอร์วิไซติส [การแพทย์]
Cholesteatomatous Endotheliomaโคเลสเตียโตมาตัสเอนโดเธลิโอมา [การแพทย์]
Coma, Myxedematousช๊อคจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Cysticercosis, Parenchymatousซิสติเซอร์โคซิสในเนื้อสมองหรือเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Eczematous Annular Ringลักษณะผื่นเป็นวงแหวน [การแพทย์]
Eczematous Reactionปฏิกิริยาภูมิแพ้ [การแพทย์]
Edematousบวม [การแพทย์]
Edematous Congestionบวมจากเลือดคั่ง [การแพทย์]
Emphysemetous Disease, Chronicโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง [การแพทย์]
Encephalitis, Exanthematousสมองอักเสบในโรคไข้ออกผื่น [การแพทย์]
Endarteritis, Lepromatousเยื่อบุหลอดเลือดอักเสบจากโรคเรื้อน [การแพทย์]
Endometriosis, Stromatousสโตรมาตัสเอนโดเมทริโอซิส [การแพทย์]
Eruption, Exanthematousเอกแซนธีมาตัสอีรัพชัน [การแพทย์]
Erythematous Borderอักเสบเป็นวงสีแดง [การแพทย์]
Erythematous Eruption, Scalingผื่นแดงลอก [การแพทย์]
Erythematous Margined Nodulesผิวหนังเป็นตุ่มนูนแดง [การแพทย์]
Erythematous Papulesตุ่มคันสีแดงเม็ดเล็กๆ [การแพทย์]
Erythematous Papulosquamous Diseaseอีริธีมาตัสแพพูโลสเควมัส [การแพทย์]
Erythematous Patchผื่นแดง [การแพทย์]
Erythematous Raised Patchลักษณะปื้นแดงนูน [การแพทย์]
Erythematous Rashผื่นแดง,ผื่นแดงที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Exanthematousตุ่มหนอง [การแพทย์]
Exanthematous Feverไข้ออกผื่น [การแพทย์]
Exanthematous Rashจุดแดงละเอียดเกิดขึ้นทั่วลำตัวและมีอาการคัน [การแพทย์]
Exanthematous Viral Infectionsโรคไวรัสชนิดที่ทำให้เกิดผื่นตามผิวหนัง [การแพทย์]
Filamentousรูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น [การแพทย์]
Filamentous Rodลักษณะเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Goiter, Adenomatousโรคคอพอก [การแพทย์]
Granulomatous Diseasesโรคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Granulomatous Formationการสร้างแกรนนูโลม่า [การแพทย์]
Granulomatous Infectionsการอักเสบแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Granulomatous Nodules, Miliaryตุ่มเล็กๆ [การแพทย์]
Granulomatous Pseudotumorก้อนแกรนูโลมา [การแพทย์]
Granulomatous, Chronicการอักเสบแบบแกรนูโลมาอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Inflammation, Caseous Granulomatousอักเสบแบบเคเซียสแกรนูโลมา [การแพทย์]
Inflammation, Granulomatousการอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส, การอักเสบแบบแกรนูโลมา [การแพทย์]
Lepromatous Typeชนิดปุ่ม [การแพทย์]
Lung Abscess, Carcinomatousฝีมะเร็งในปอด [การแพทย์]
Madness, Myxedematousอาการโรคจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้ The Happening (2008)
Congratulations... on achieving this momentous occasion:ยินดีด้วย กับความสำเร็จในโอกาสที่สำคัญครั้งนี้ City of Ember (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)
While Chad was wrestling with Anna's duplicitous nature,ยังไงก็ได้ น่าแปลกที่น่าไม่โวยวาย V (2009)
And really, really, specifically, surprisingly, and gratuitously critical of Israel.แล้วก็โคตรๆๆ โคตรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเลย Spanish 101 (2009)
This is the most ill-conceived, sapless, vomitous, gargoyle of gastronomityนี่คือที่สุดของ ความไม่เหมาะสม, อ่อนปวกเปียก, น่าสะอิดสะเอียน, ของประหลาดสำหรับการกิน The Dwarf in the Dirt (2009)
- I grew up in Texas. Football is ubiquitous in Texas.ฉันโตมาในเท็กซัส ฟุตบอลมีอยู่ดาษดื่นในเท็กซัส The Cornhusker Vortex (2009)
Alined! You are most welcome on this momentous occasion.อาริเนน ยินดีต้อนรับ สู่โอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ Sweet Dreams (2009)
Momentous?สำคัญยิ่ง? Sweet Dreams (2009)
This is indeed a momentous day for the five kingdoms.มันเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับ 5 อาณาจักร Sweet Dreams (2009)
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)
Boy, you're good. You are mind-blowingly duplicitous. How do you do it?นึกว่าจะหุบปากเป็น เธอนี่เก่งชะมัดฃ์ตีบทสองหน้าได้แตกกระจุยเลย Iron Man 2 (2010)
Russell Edgington is the most duplicitous vampire in the Americas, maybe the world.รัสเซลเป็นแวมไพร์ ที่ตีสองหน้าได้มากที่สุด ในอเมริกา หรือในโลกนี้ Hitting the Ground (2010)
It's actually, quite fortuitous, bumping into you like this.อันที่จริง ช่างเป็นเหตุบังเอิญ ที่ได้เดินชนกับคุณแบบนี้ This Is Why We Stay (2010)
A toast. Tonight is a momentous occasion.ดื่มให้กับ ค่ำคืนที่พิเศษ Home (2010)
No, just gratuitous sex and lots of violence.-ไม่, มันเป็นเซ็กซ์ที่ไม่มีเหตุผล และก็รุนแรง The Chase (2010)
Booth informed me that the proffering of overly solicitous advice is indicative of love.บูธสอนฉันว่า การให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน นั่นคือการแสดงออก ซึ่งความรัก The Beginning in the End (2010)
If anything, my father was overly solicitous.สิ่งที่พ่อฉันแสดงออกมากเกินเหตุ What Happens at Home... (2010)
And it's totally clear that anybody with familial adenomatous polyposis should be supplementing platinum-based doublet regiments with eicosapentaeonic acid.ผมได้ลองค้นคว้าเนื้องอกของน้าเฮเลนดูแล้ว เห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่กระเพาะทำงานผิดปกติ สมควรถูกให้ยาที่มีตัวยาออกฤทธิ์. Limitless (2011)
I promise, nary a hair on their artfully tousled heads.เราพยายามจะเปลี่ยน เราพยายามปรับปรุงตัว The Man Who Would Be King (2011)
d tous les garA§ons me d d regardent bronzer, oh d d j'ai oublié mon d d monokini, oh d. . . Damien Darko (2011)
It's actually ubiquitous in the environment.อันที่จริงแล้วมันพบได้ทั่วไป Sense Memory (2011)
So what a serendipitous... bit of scheduling.ผมก็เหมือนกัน อะไรจะโชคดีปานนั้น... บังเอิญว่างตรงกัน It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
And deep down, you know that you can turn this fortuitous power shift to your advantage, and Emily will be yours.และลึกลงไป คุณก็รู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยน ความบังเอิญนี้ ให้เป็นประโยชน์กับคุณ และเอมิลี่ก็จะเป็นของคุณ Intrigue (2011)
Are you saying an uncle... cannot be solicitous toward his nephew?เจ้ากำลังบอกว่า แม้แต่อา ก็ไม่สามารถมาเยี่ยมหลานชายของตนเองได้หรือ The Princess' Man (2011)
It takes a fortuitous bounce.ลูกเด้งไปไม่หยุด Battleship (2012)
A fortuitous turn of events brought Django and myself together.โชคชะตาชักนำให้จังโกและผมเองได้มาพบกัน Django Unchained (2012)
It's a little gratuitous, don't you think, Stefan?นี่ค่อนข้างจะเสียเปล่านะ Heart of Darkness (2012)
Another calamitous event in the poor man's life.เหตุการณ์หายนะอีกเรื่อง ในชีวิตชายผู้น่าสงสาร Of Grave Importance (2012)
♪ En tous chemins, en tous lieux, il ne parle ♪En tous chemins, en tous lieux, il ne parle Welcome to Briarcliff (2012)
Well, a layer of dust would do my sinuses no good, and it led to a fortuitous discovery.ก็พวกฝุ่นทำให้จมูกผมแย่เสมอ แล้วฉันก็เจอมันโดยบังเอิญ Identity Crisis (2012)
Fortuitous.เรื่องบังเอิญ The Silencer (2012)
Which is fortuitous because most squirrels are real jerks.ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะว่าพวกกระรอก บ้าของแท้ The Parking Spot Escalation (2012)
And, Seth, you duplicitous taint.และเซธ แกมันพวกรอยด่างที่ลบไม่ออก This Is the End (2013)
The United States is the greatest country in the world because we accept a man is, at his core, greedy, selfish and covetous.เอิร์ล: 2 Guns (2013)
And if you do anything to sully my investment, the ride down, which you mentioned, will be sudden, precipitous, and measurable on the Richter scale.และถ้าคุณจะทำอะไร เพื่อ Sully การลงทุนของฉัน นั่งลงที่คุณกล่าวถึง จะฉับพลันชัน และวัดตามมาตราริกเตอร์. Now You See Me (2013)
This is a momentous day for each and every one of you.นี่เป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับ แต่ละคนและทุกคนของคุณ. Nurse 3D (2013)
As with all things Jake, sometimes the shortest distance between two points can be a very circuitous route.ด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง เจค, บางครั้งระยะที่สั้นที่สุด ระหว่างสองจุดก็สามารถเป็นเส้นทางที่อ้อมค้อมได้เช่นกัน Two of a Kind (2013)
I know that sometimes I must appear calculating, even duplicitous to you, but please understand it--it comes with the job description.บางทีอาจดูเห็นแก่ตัวไปบ้าง ที่ไปทำเหมือนขโมยซีน แต่ขอให้เข้าใจ The Desert Rose (2013)
In a sort of circuitous and very charming way, yes.ในลักษณะที่วกวนและมีเสน่ห์มาก เข้าใจนะ Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Ah, the ubiquitous Emily Thorne.อ่า, ทั่วๆไป เอ็มมิลี่ ธอร์น Truth: Part 1 (2013)
You duplicitous son of a bitch.ไอ้คนหลอกลวงสารเลว Reasonable Doubt (2013)
How fortuitous.บังเอิญดีจริงๆ The Lesser Key of Solomon (2013)
Tousands! I have been gathering human corpses for centuries.ฉันรวบรวมความตายมากว่าพันปี I, Frankenstein (2014)
Ham is covetous.แฮมเป็นคนโลกมาก Noah (2014)
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา Hiding in the Light (2014)
But don't ever make the calamitous error of mistaking my deliberate short-sightedness for blindness.แต่ คุณอย่าทำความผิดพลาดมหันต์... ดูถูกว่าผมมองอะไรไม่ออกนะe The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tousLive a riotous life.
tousThe discovery will have a momentous effect on the treatment of cancer.
tousMom sighed, and tousled the hair of her (now highschool pupil) son's head.
tousSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.
tousThe most momentous event in history.
tousNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงชัน[V] be steep, See also: be precipitous, Syn. ชัน
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ลาดชัน[ADJ] steep, See also: precipitous, sheer, sloping, inclining, Example: สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตั้งบ้านแต่เดิมเป็นภูเขาลาดชันสลับซับซ้อน
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
ถามทุกข์สุข[V] ask after someone's health with deep concern, See also: be solicitous for someone's welfare, inquire after someone's needs, Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ, Example: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่, Thai definition: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
เกาเหลียง[N] Kaoliang wine, See also: spiritous liquor made from grain of sorghum, Syn. เหล้าเกาเหลียง, Example: เซียนจาดองเหล้าเกาเหลียงเป็นโภชนาบำบัดแก้อาการปวดระดู, Thai definition: ชื่อเหล้าจีนชนิดหนึ่ง กลิ่นฉุน รสหวาน
เขาสูงชัน[N] sheer rock, See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain, Example: บริเวณพื้นที่เขาสูงชันทำเป็นสวนไล่ลงมาถึงพื้นราบ, Count unit: ลูก, Thai definition: เขาที่มีความสูงแบบตั้งตรงขึ้นไปไม่มีความลาดเอียง
งกเงิน[V] be greedy, See also: be covetous, be grasping, be avaricious, Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน, Ant. เสียสละ, Example: น้องของเธองกเงินมาก
เปะปะ[ADV] disorderedly, See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one's way, groundlessly, , Syn. สะเปะสะปะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ
เอะอะ[ADJ] boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
เลือดร้อน[ADJ] hot-tempered, See also: impetous, quick-tempered, Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์, Example: หนุ่มสาวเลือดร้อนเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แบ่งเขตแดนกันใหม่, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่โมโหง่าย
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
โลภโมโทสัน[V] be greedy, See also: be avaricious, be covetous, covet, Syn. โลภมาก, Example: เขาอาจจะไม่โลภโมโทสันเท่ากับพี่ชายของเขาก็ได้, Thai definition: อยากได้มากๆ
สังกะตัง[ADJ] tousled, See also: unkempt, matted, Example: ในการแปรงขนสุนัขให้ใช้หวีแปรงสลิดเกอร์หวีก่อน เพื่อจำกัดเอาขนที่พันออกไม่ให้เกิดก้อนสังกะตัง, Thai definition: ลักษณะที่ติดแน่นเป็นปมเหนียวที่ผมหรือขนสัตว์
อ้อมค้อม[V] be circuitous, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ในภาวะเช่นนี้นายกฯ ก็ต้อง “เว้ากันซื่อๆ อย่างนี้แหละ ไม่ต้องอ้อมค้อม เพราะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วกับกลุ่มผลประโยชน์ที่ทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา
อาธรรม[ADJ] iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
อัตคัด[ADJ] poor, See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: เขามีความเชื่อว่า ชีวิตในเมืองหลวงเป็นชีวิตที่สุขสบายกว่าในครอบครัว ที่แร้นแค้นอัตคัดในชนบท
อ้อมค้อม[ADV] circuitously, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ขณะที่นักการเมืองทั่วไปชอบพูดอ้อมค้อม แต่เขากลับใช้ภาษาที่ง่าย ตรงไปตรงมา และมีอารมณ์ขัน, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา
อัตคัด[V] be poor, See also: be destitute, be indigent, be necessitous, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: ผู้อพยพให้เหตุผลหนึ่งของการอพยพว่า อยู่ในที่เดิมไม่สบาย เพราะอัตคัดขาดแคลน และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
สำมะเลเทเมา[ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
ใจร้อน[ADJ] hot-tempered, See also: short-tempered, quick-tempered, impetous, rash, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเขาเป็นคนใจร้อน เขาจึงต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขอย่างทันควัน
ฉุกละหุก[ADJ] impetuous, See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: ในเวลาอันฉุกละหุกเขาสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
ทิ้งๆ ขว้างๆ[ADV] unsolicitously for, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Example: เด็กคนนี้ถูกเลี้ยงอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
ทิ้งๆ ขว้างๆ[V] abandon, See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ, Thai definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
น่าอิจฉา[ADJ] jealous, See also: envious, covetous, resentful, Syn. น่าริษยา, Example: คนที่น่าอิจฉาสำหรับผมก็คือ คนที่ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ
บุ่มบ่าม[ADV] rashly, See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously, Example: ถ้าขืนตัดสินใจบุ่มบ่ามไปตอนนี้ อาจต้องมาเสียดายทีหลังก็ได้, Thai definition: อย่างขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร
บุ่มบ่าม[ADJ] rush, See also: imprudent, bungling, rude, precipitous, Syn. วู่วาม, Example: เขาเป็นคนบุ่มบ่ามอยู่สักหน่อย แต่จริงๆ แล้วเขาอยากให้งานออกมาดี, Thai definition: ที่ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ชัน[ADJ] steep, See also: erect, precipitous, sheer, Ant. ราบ, ลาด, Example: ผมมองขึ้นไปบนยอดเขาถึงรู้ว่าภูเขานี้สูงชันมาก, Thai definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
ชัน[V] be steep, See also: rise precipitously, Ant. ราบ, ลาด, Example: เราไม่สามารถไต่ขึ้นไปบนยอดเขาได้เพราะทางชันมาก, Thai definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
กริวกราว[ADV] tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง
กระวนกระวายใจ[ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
กลี[ADJ] evil, See also: calamitous, vicious, wicked, Syn. ร้าย, Example: ก่อนหน้านี้เคยหวั่นกันว่าประเทศชาติอาจจะเกิดกลียุคขึ้นได้, Notes: บาลี
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
ความละโมบ[N] greed, See also: avariciousness, covetousness, Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้, ความมักมาก, Example: ความละโมบทำให้เขาคิดจะลักทรัพย์
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, covetous character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
เขาทั้งสอง[X] (khao thang søng) FR: tous deux ; les deux ; eux deux
ครั้งใหญ่[X] (khrang yai) EN: momentous ; major   
คุ้ง[adj.] (khung) EN: circuitous ; tortuous   FR: courbe ; tortueux
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
มาฆบูชา[n. exp.] (Mākha Būchā) EN: Maka Bucha ; Magha Puja ; Buddhist All Saint's day   FR: Maka Bucha [m] ; toussaint bouddhique [f]
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double   FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously   
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: where have they all gone ?   FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
พยนต์[adj.] (phayon) EN: of the nature of an automaton ; automatous   
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
เปิดทุกวัน[X] (poēt thuk wan) FR: ouvert tous les jours
ราย-[pref.] (rāi-) EN: -ly (suff : periodicity)   FR: tous les
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
เราทั้งหมด[X] (rao thangmot) EN: we all ; all of us   FR: nous tous
เราทั้งสาม[X] (rao thang sām) FR: tous les trois ; tous trois ; à nous trois
เราทั้งสี่[X] (rao thang sī) EN: we four ; four of us   FR: tous les quatre ; à nous quatre
รอบกาย[adv.] (røpkāi) EN: around ; all around ; on all sides   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบข้าง[adv.] (røpkhāng) EN: around ; all around   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together   FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
ร่วมกัน[X] (ruam kan) EN: mutual   FR: de concert ; tous ensemble
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สรรพ[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole   FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สาร-[pref.] (sāra-) EN: [ all, various]   FR: [tous/toutes]
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter   FR: courir dans tous les sens
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksuk) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs   
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they   FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
ทั้งหลาย[X] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous   FR: tous
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all (of it) ; all ; every ; the whole bunch ; altogether   FR: tout ; tous
ทั้งสอง[X] (thang søng) EN: both   FR: les deux ; tous les deux
ทั้งสองคน[X] (thang søng khon) EN: both   FR: tous deux ; les deux ; l'un et l'autre

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUSEY    T AH1 S IY0
RIOTOUS    R AY1 AH0 T AH0 S
TOUSSIE    T UW1 S IY0
TOUSLEY    T AH1 S L IY0
TOUSSAUD    T UW1 S AA2 D
MATOUSEK    M AH0 T UW1 S EH0 K
TOUSSAINT    T UW0 S AE1 N
MOMENTOUS    M OW0 M EH1 N T AH0 S
SOLICITOUS    S AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S
TOUSIGNANT    T UW1 S IH0 G N AH0 N T
TOUSSAUD'S    T UW1 S AA2 D Z
CALAMITOUS    K AH0 L AE1 M AH0 T AH0 S
UBIQUITOUS    Y UW0 B IH1 K W AH0 T AH0 S
CIRCUITOUS    S ER0 K Y UW1 AH0 T AH0 S
FELICITOUS    F AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S
FORTUITOUS    F AO0 R T UW1 AH0 T AH0 S
GRATUITOUS    G R AH0 T UW1 AH0 T AH0 S
PORTENTOUS    P AO0 R T EH1 N T AH0 S
PRECIPITOUS    P R AH0 S IH1 P AH0 T AH0 S
DUPLICITOUS    D UW0 P L IH1 S AH0 T AH0 S
GRATUITOUSLY    G R AH0 T UW1 AH0 T AH0 S L IY0
SERENDIPITOUS    S EH2 R AH0 N D IH1 P AH0 T AH0 S
PRECIPITOUSLY    P R IY2 S IH1 P AH0 T AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tousle    (v) (t au1 z l)
riotous    (j) (r ai1 @ t @ s)
tousled    (v) (t au1 z l d)
tousles    (v) (t au1 z l z)
covetous    (j) (k uh1 v i t @ s)
tousling    (v) (t au1 z l i ng)
momentous    (j) (m @1 m e1 n t @ s)
riotously    (a) (r ai1 @ t @ s l ii)
calamitous    (j) (k @1 l a1 m i t @ s)
circuitous    (j) (s @@1 k y uu1 i t @ s)
covetously    (a) (k uh1 v i t @ s l ii)
felicitous    (j) (f @1 l i1 s i t @ s)
fortuitous    (j) (f oo1 t y uu1 i t @ s)
gratuitous    (j) (g r @1 t y uu1 i t @ s)
iniquitous    (j) (i1 n i1 k w i t @ s)
portentous    (j) (p oo1 t e1 n t @ s)
solicitous    (j) (s @1 l i1 s i t @ s)
ubiquitous    (j) (y uu1 b i1 k w i t @ s)
momentously    (a) (m @1 m e1 n t @ s l ii)
necessitous    (j) (n i1 s e1 s i t @ s)
precipitous    (j) (p r i1 s i1 p i t @ s)
covetousness    (n) (k uh1 v i t @ s n @ s)
felicitously    (a) (f @1 l i1 s i t @ s l ii)
fortuitously    (a) (f oo1 t y uu1 i t @ s l ii)
gratuitously    (a) (g r @1 t y uu1 i t @ s l ii)
iniquitously    (a) (i1 n i1 k w i t @ s l ii)
portentously    (a) (p oo1 t e1 n t @ s l ii)
solicitously    (a) (s @1 l i1 s i t @ s l ii)
momentousness    (n) (m @1 m e1 n t @ s n @ s)
precipitously    (a) (p r i1 s i1 p i t @ s l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
倒産[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ
当選[とうせん, tousen] (n) ได้รับเลือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgegenwart {f}; Ubiquität {f}ubiquity; ubiquitousness [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}; Habsucht {f}covetousness [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitousness [Add to Longdo]
Elend {n}calamitousness [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl} | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
Freiwilligkeit {f}gratuitousness [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeit {f}ubiquitousness [Add to Longdo]
Glückseligkeit {f}felicitousness [Add to Longdo]
Strubbelkopf {m}shock of tousled hair [Add to Longdo]
Struwwelpeter {m}; Strubbelkopf {m}tousle-head; mophead [Add to Longdo]
Ungeheuerlichkeit {f}portentousness [Add to Longdo]
Ungerechtigkeit {f}iniquitousness [Add to Longdo]
Weitläufigkeit {f}circuitousness [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}momentousness [Add to Longdo]
Zufälligkeit {f}fortuitousness [Add to Longdo]
Zusammenrottung {f} [jur.]riotous assembly [Add to Longdo]
abschüssigprecipitous [Add to Longdo]
abschüssig {adv}precipitously [Add to Longdo]
allgegenwärtig; überall verbreitet; ubiquitär; omnipräsent {adj}ubiquitous; omnipresent [Add to Longdo]
allgegenwärtig {adv}ubiquitously [Add to Longdo]
aufrührerisch; tumultuarischriotous [Add to Longdo]
aufrührerisch {adv}riotously [Add to Longdo]
aufrührerisches Wesenriotousness [Add to Longdo]
bedeutsam; wichtig; folgenreich {adj}momentous [Add to Longdo]
bedeutsam; wichtig; folgenreich {adv}momentously [Add to Longdo]
begehrlichcovetous [Add to Longdo]
begehrlich {adv}covetously [Add to Longdo]
bekümmert {adj} (um)solicitous (about; for) [Add to Longdo]
besorgt {adv}solicitously [Add to Longdo]
sorgsam; besorgt (um)solicitous (about; for) [Add to Longdo]
um etw. ängstlich besorgt seinto be solicitous about sth. [Add to Longdo]
betrügerisch; falsch {adj}duplicitous [Add to Longdo]
elend {adj}calamitous [Add to Longdo]
elend {adv}calamitously [Add to Longdo]
faserartigefilamentous [Add to Longdo]
freiwilligunsolicitous [Add to Longdo]
glücklich {adj}felicitous [Add to Longdo]
glücklich {adv}felicitously [Add to Longdo]
glücklichserendipitous [Add to Longdo]
glücklicherweise {adv}serendipitously [Add to Longdo]
heiteralacritous [Add to Longdo]
heiter {adv}alacritously [Add to Longdo]
strubbeligtousled [Add to Longdo]
tobendriotous [Add to Longdo]
tobend {adv}riotously [Add to Longdo]
treffendfelicitous [Add to Longdo]
treffend {adv}felicitously [Add to Longdo]
unentgeltlichgratuitous [Add to Longdo]
unentgeltlich {adv}gratuitously [Add to Longdo]
unentgeltlich erwerbenacquire gratuitously [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
アウトゥサイド;アウトサイド[, autousaido ; autosaido] (n) outside [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
ゴム腫[ゴムしゅ, gomu shu] (n) (1) gumma; gumme; (adj-no) (2) gummatous [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ヒト乳頭腫ウイルス;人乳頭腫ウイルス[ヒトにゅうとうしゅウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス);ひとにゅうとうしゅウイルス(人乳頭腫ウイルス), hito nyuutoushu uirusu ( hito nyuutou shu uirusu ); hitonyuutoushu uirusu ( nin nyu] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus [Add to Longdo]
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] (n) {comp} project control [Add to Longdo]
ホモエレクトス;ホモエレクトゥス[, homoerekutosu ; homoerekutousu] (n) Homo erectus (lat [Add to Longdo]
ホラカントゥスバミューデンシス;エンジェルフィッシュ;ブルーエンジェルフィッシュ[, horakantousubamyu-denshisu ; enjierufisshu ; buru-enjierufisshu] (n) Bermuda blue angelfish (Holacanthus bermudensis) [Add to Longdo]
ホラカントゥス属[ホラカントゥスぞく, horakantousu zoku] (n) Holacanthus (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]
ユビキタス[, yubikitasu] (adj-na) (abbr) {comp} ubiquitous computing [Add to Longdo]
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P) [Add to Longdo]
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
暗点[あんてん, anten] (n,adj-no) scotoma; scotomatous [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一騎当千の兵;一騎当千のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一国一党主義[いっこくいっとうしゅぎ, ikkokuittoushugi] (n) one-party system [Add to Longdo]
一人当千[いちにんとうせん;いちにんとうぜん, ichinintousen ; ichinintouzen] (n) being a match for a thousand [Add to Longdo]
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
一党支配[いっとうしはい, ittoushihai] (n) one-party rule [Add to Longdo]
一等最初[いっとうさいしょ, ittousaisho] (adv) (See いの一番) first off; first thing [Add to Longdo]
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach) [Add to Longdo]
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon [Add to Longdo]
一等親;1等親[いっとうしん, ittoushin] (n) first-degree relative; member of one's immediate family [Add to Longdo]
一等星;1等星[いっとうせい, ittousei] (n) first-magnitude star [Add to Longdo]
一等卒;1等卒[いっとうそつ, ittousotsu] (n) private first-class [Add to Longdo]
咽頭歯[いんとうし, intoushi] (n) pharyngeal tooth; pharyngeal teeth [Add to Longdo]
羽化登仙[うかとうせん, ukatousen] (n) a sense of release (as if one had wings and were riding on air) [Add to Longdo]
越冬資金[えっとうしきん, ettoushikin] (n) winter bonus [Add to Longdo]
乙丑[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] (n) {comp} audio response unit [Add to Longdo]
下等植物[かとうしょくぶつ, katoushokubutsu] (n) lower plants [Add to Longdo]
価格統制[かかくとうせい, kakakutousei] (n) price controls [Add to Longdo]
夏炉冬扇[かろとうせん, karotousen] (n) summer fires and winter fans; useless things [Add to Longdo]
寡頭制[かとうせい, katousei] (n) oligarchy [Add to Longdo]
寡頭政治[かとうせいじ, katouseiji] (n) oligarchy [Add to Longdo]
過剰投資[かじょうとうし, kajoutoushi] (n) overinvestment [Add to Longdo]
我が闘争;わが闘争[わがとうそう, wagatousou] (n) Mein Kampf (by Adolf Hitler, 1925-1926) [Add to Longdo]
回りくどい[まわりくどい, mawarikudoi] (adj-i) circuitous; roundabout; indirect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]
勤勤[qín qín, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ, ] attentative; solicitous; earnest; sincere [Add to Longdo]
唐招提寺[Táng zhāo tí sì, ㄊㄤˊ ㄓㄠ ㄊㄧˊ ㄙˋ, ] Toushoudaiji, the temple in Nara, Japan founded by Tang dynastic Buddhist monk Jianzhen or Ganjin 鑒真和尚|鉴真和尚 and his last resting place [Add to Longdo]
多灾多难[duō zāi duō nàn, ㄉㄨㄛ ㄗㄞ ㄉㄨㄛ ㄋㄢˋ, / ] calamitous [Add to Longdo]
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, ] happy encounter; fortuitous meeting; adventure [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] high mountain; precipitous; surname Cui [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high, lofty; precipitous [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, / ] precipitous peak [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] lofty; precipitous [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] precipitous; mountainous [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] precipitous; rugged [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] steep; precipitous (of mountain) [Add to Longdo]
[yīn, , ] solicitous [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] solicitous; thoughtful [Add to Longdo]
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, ] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions [Add to Longdo]
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive [Add to Longdo]
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, / ] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive [Add to Longdo]
凑巧[còu qiǎo, ㄘㄡˋ ㄑㄧㄠˇ, / ] fortuitously; luckily; as chance has it [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] a high mountain; precipitous [Add to Longdo]
缤纷[bīn fēn, ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, / ] in riotous profusion [Add to Longdo]
自作[zì zuò, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to act for oneself; to view oneself (to be clever, virtous, attractive); exaggerated self-esteem [Add to Longdo]
蛮干[mán gàn, ㄇㄢˊ ㄍㄢˋ, / ] to act rashly; to act precipitously regardless of the consequences; reckless; foolhardy; daredevil [Add to Longdo]
迂回[yū huí, ㄩ ㄏㄨㄟˊ, ] a roundabout route; circuitous; to outflank [Add to Longdo]
迂曲[yū qū, ㄩ ㄑㄩ, ] circuitous; tortuous; roundabout [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) [Add to Longdo]
陡峭[dǒu qiào, ㄉㄡˇ ㄑㄧㄠˋ, ] precipitous [Add to Longdo]
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test) [Add to Longdo]
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]
内部統制[ないぶとうせい, naibutousei] internal control [Add to Longdo]
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
凍死[とうし, toushi] erfrieren [Add to Longdo]
唐詩[とうし, toushi] chinesische_Gedichte (T'ang_Dynastie) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] gewaehlt_werden [Add to Longdo]
投書[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
投書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
投資[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] -laden, aufladen, verfrachten, verschiffen [Add to Longdo]
盗作[とうさく, tousaku] Plagiat [Add to Longdo]
祈祷書[きとうしょ, kitousho] Gebetbuch [Add to Longdo]
答申[とうしん, toushin] Bericht, Gutachten [Add to Longdo]
糖質[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]
統制[とうせい, tousei] Gleichschaltung, Kontrolle [Add to Longdo]
統帥[とうすい, tousui] Oberkommando [Add to Longdo]
謄写[とうしゃ, tousha] das_Kopieren [Add to Longdo]
謄写器[とうしゃき, toushaki] Kopiergeraet [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
踏査[とうさ, tousa] Besichtigung;, Untersuchung;, Feldstudie [Add to Longdo]
追悼式[ついとうしき, tsuitoushiki] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]
逃走[とうそう, tousou] Flucht, Fahnenflucht [Add to Longdo]
透視[とうし, toushi] das_Durchsehen, Durchleuchtung, das_Hellsehen [Add to Longdo]
通す[とうす, tousu] durchlassen, passieren_lassen [Add to Longdo]
遣唐使[けんとうし, kentoushi] Gesandter (im T'ang-China) [Add to Longdo]
闘争[とうそう, tousou] -Kampf, -Streik, Konflikt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top