Search result for

tourner

(11 entries)
(1.2634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tourner-, *tourner*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR:tourner
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือน[v.] (beūoen = beūan) EN: turn   FR:tourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head   FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR:tourner ; dévier
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR:tourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR:tourner ; escroquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tourner [turne]
     turn
     turn; turn around; turn round
     switch; turn on
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top