Search result for

top

(194 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -top-, *top*
English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
top[SL] สุดยอด, See also: เจ๋งเป้ง
top[N] จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex
top[N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
top[N] ฝา, See also: ที่ปิด
top[N] เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)
top[N] ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
top[N] ส่วนที่ดีที่สุด
top[N] ส่วนเริ่มต้น
top[N] ส่วนบนสุดของศีรษะ
top[N] หลังคารถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา,รองเท้าท้อปบู๊ท
top hitn. เพลงละครหรือภาพยนตร์ยอดนิยม
top-dress(ทอพ'เดรส) vt. ใส่ปุ๋ยที่ผิวพื้นดิน
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
topaz(โท'แพซ) n. บุษราคัม, See also: topazine adj.
topee(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
topfull(ทอพ'ฟูล) adj. เต็มที่,เต็มขอบ
topi(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
top(adv) อยู่เหนือ,อยู่บนยอด,ต่อยอด,เด็ดยอด
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
topaz(n) พลอยสีเหลือง,บุษราคัม
topcoat(n) เสื้อคลุม
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
top dead center (TDC)ศูนย์ตายบน (ทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
top-down designการออกแบบจากบนลงล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
top-shaped; turbinate-รูปลูกข่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
topaesthesia; topesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topalgia; topoalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophaceousแข็ง, กรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophusก้อนผลึกข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophus, dental; calculus, dental; odontolithหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน
เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
top soilดินชั้นบน, ดินที่อยู่เหนือระดับดินชั้นกลาง เป็นชั้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยฮิวมัสให้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
top-downจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด
เทคนิคในการทำงานหรือแก้ปัญหา โดยการให้ความสนใจต่อภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่จะลงลึกไปสู่รายละเอียด [คอมพิวเตอร์]
Topaz โทแพซ
แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
topazโทแพซ, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบอะลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต สูตรเคมีคือAl2SiO44(F.OH)2 ความแข็ง 8 มีสีเหลือง ชมพู น้ำเงิน เขียว หรือไม่มีสี สีที่นิยมใช้เป็นแร่รัตนชาติ คือ สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
topologyรูปแบบการเชื่อมต่อ
ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบเครือข่าย โดยดูว่าเป็นการเชื่อมต่อสถานีงานหลายเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันเรียกว่า เป็นรูปแบบดาว (star network) ถ้าเชื่อมต่อสถานีงานและข่ายงานต่อๆกันไปเป็นวงกลม ก็เรียกว่ารูปแบบวงแหวน (ring network) หรือเชื่อมต่อโดยให้มีสายเคเบิลหลักหนึ่งเส้นเดินเป็นกระดูกสันหลัง แล้วนำสถานีงาน และเครื่องแม่ข่ายมาเกาะกับสายเคเบิลหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบบัส (bus network) [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
top (n ) ลูกข่าง
top hatหมวกทรงสูง, หมวกทรงกระบอกสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Up top!แปะบน! Trolls (2016)
I think we've worked together, 'cause I kind of recognize the top of your head. jenny, and yeah, 'cause I think I recognize your feet.เพราะฉันจำมุมสูงจากหัวเธอได้ ใช่ เพราะฉันคิดว่าฉันก็จำเท้าเธอได้เหมือนกัน Pret-a-Poor-J (2008)
It's the top of the world coming from where I come from.ผมมาจากที่ที่สูงสุดบนโลกนี้ Committed (2008)
To find the anomaly, I need to chop off the top of her head.หาสิ่งผิดปกติ ฉันต้องการผ่าหัวเธอ Not Cancer (2008)
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน Joy (2008)
top scientist.\ Ntop คงแก่เรียน. Gas Pills (2008)
i worked on top specimentฉันทำงานบน speciment Gas Pills (2008)
It was top-notch.มันเยี่ยมยอดเลยหละ Akai ito (2008)
They're right on top of us.พวกมันอยู่เหนือพวกเรา Downfall of a Droid (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
No, gather all of them together up on the church's roof top within 20 minutes.ไม่ เรียกทุกคนให้ไปเจอกัน ที่ชั้นดาดฟ้าของโบสถ์ภายใน 20 นาที Beethoven Virus (2008)
As you can see, this is the roof top on the edge of a cliff.อย่างที่เห็น นี่เป็นส่วนบนสุดถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้ว Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topOn top of the world.
topHe got top the highest marks in the exam.
topIt became quiet on top of my house.
topAnd on top of it all, I was fired.
topOnly one stack had a real bill on top.
topShe's too short to reach the top.
topBut now to our next topic.
topA birthday cake with twelve candles on top.
topThey finally reached the top of the mountain.
topHe changed the topic of conversation.
topThe top of the hill is flat.
topIn the winter I wear a coat on top of my vest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดไม้[N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
ทะลุเป้า[V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
แม่บท[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
ผู้บริหารระดับสูง[N] chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
หัวข้อเรื่อง[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
หัวจุก[N] topknot, Syn. ผมจุก, Example: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
ด้านบน[N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า
โคนขา[N] top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count unit: ข้าง, ขา, Thai definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ยอดเขา[N] peak, See also: top of a mountain, Syn. ยอดดอย, Example: ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก, Thai definition: ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of   FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz   FR: topaze [m]
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé

CMU English Pronouncing Dictionary
TOP    T AA1 P
TOPS    T AA1 P S
TOPP    T AA1 P
TOPE    T OW1 P
TOPIX    T AA1 P IH2 K S
TOPIC    T AA1 P IH0 K
TOPOR    T AA1 P ER0
TOPIX    T OW1 P IH2 K S
TOPOL    T OW1 P AA0 L
TOPEL    T OW1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
top    (v) (t o1 p)
tope    (v) (t ou1 p)
topi    (n) (t ou1 p ii)
tops    (v) (t o1 p s)
topaz    (n) (t ou1 p a z)
toped    (v) (t ou1 p t)
toper    (n) (t ou1 p @ r)
topes    (v) (t ou1 p s)
topic    (n) (t o1 p i k)
topis    (n) (t ou1 p i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißbewehrung {f}top reinforcement [Add to Longdo]
Aufsatz {m}; Aufbau {m}top part; upper part; top piece [Add to Longdo]
Bestzustand {m}; Bestform {f}top condition [Add to Longdo]
Boss {m}top dog [coll.] [Add to Longdo]
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof [Add to Longdo]
Deckanstrich {m}top coating [Add to Longdo]
Deckenplatte {f}top panel; structural slab [Add to Longdo]
Deckschicht {f}; Oberschicht {f}top layer; topping; top stratum [Add to Longdo]
Deckschicht {f}top coat [Add to Longdo]
Deckstrich {m}top coat [Add to Longdo]
Direktion {f}; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Eröffnungsmenü {n}; Startmenü {n} [comp.]top menu [Add to Longdo]
Formularanfang {m}top of form [Add to Longdo]
Gurtplatte {f} (für Kranträger) [techn.]top flange plate [Add to Longdo]
Höchstform {f}top form [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking [Add to Longdo]
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
全速[quán sù, ㄑㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] top speed; at full speed [Add to Longdo]
地形[dì xíng, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] topography; terrain; landform [Add to Longdo]
拓扑[tuò pū, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] topology (math.); topology of a network (elec.) [Add to Longdo]
拓扑学[tuò pū xué, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ ㄒㄩㄝˊ, / ] topology (math.) [Add to Longdo]
拓扑空间[tuò pū kōng jiān, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] topological space (math.) [Add to Longdo]
拔顶[bá dǐng, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] topping [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] top gem of pendant from girdle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] durchbrechen, ueberwinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, n. [CF. OD. dop, top, OHG., MNG., & dial. G. topf;
   perhaps akin to G. topf a pot.]
   1. A child's toy, commonly in the form of a conoid or pear,
    made to spin on its point, usually by drawing off a string
    wound round its surface or stem, the motion being
    sometimes continued by means of a whip.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rope Making) A plug, or conical block of wood, with
    longitudital grooves on its surface, in which the strands
    of the rope slide in the process of twisting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, n. [AS. top; akin to OFries. top a tuft, D. top top,
   OHG. zopf end, tip, tuft of hair, G. zopf tuft of hair,
   pigtail, top of a tree, Icel. toppr a tuft of hair, crest,
   top, Dan. top, Sw. topp pinnacle, top; of uncertain origin.
   Cf. {Tuft}.]
   1. The highest part of anything; the upper end, edge, or
    extremity; the upper side or surface; summit; apex;
    vertex; cover; lid; as, the top of a spire; the top of a
    house; the top of a mountain; the top of the ground.
    [1913 Webster]
 
       The star that bids the shepherd fold,
       Now the top of heaven doth hold.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The utmost degree; the acme; the summit.
    [1913 Webster]
 
       The top of my ambition is to contribute to that
       work.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The highest rank; the most honorable position; the utmost
    attainable place; as, to be at the top of one's class, or
    at the top of the school.
    [1913 Webster]
 
       And wears upon his baby brow the round
       And top of sovereignty.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The chief person; the most prominent one.
    [1913 Webster]
 
       Other . . . aspired to be the top of zealots.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The crown of the head, or the hair upon it; the head.
    "From top to toe" --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All the stored vengeance of Heaven fall
       On her ungrateful top !        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The head, or upper part, of a plant.
    [1913 Webster]
 
       The buds . . . are called heads, or tops, as
       cabbageheads.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A platform surrounding the head of the lower mast
    and projecting on all sudes. It serves to spead the
    topmast rigging, thus strengheningthe mast, and also
    furnishes a convenient standing place for the men aloft.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   8. (Wool Manuf.) A bundle or ball of slivers of comkbed wool,
    from which the noils, or dust, have been taken out.
    [1913 Webster]
 
   9. Eve; verge; point. [R.] "He was upon the top of his
    marriage with Magdaleine." --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   10. The part of a cut gem between the girdle, or
     circumference, and the table, or flat upper surface.
     --Knight.
     [1913 Webster]
 
   11. pl. Top-boots. [Slang] --Dickens.
     [1913 Webster]
 
   12. (Golf)
     (a) A stroke on the top of the ball.
     (b) A forward spin given to the ball by hitting it on or
       near the top.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Top is often used adjectively or as the first part of
      compound words, usually self-explaining; as, top stone,
      or topstone; top-boots, or top boots; top soil, or
      top-soil.
      [1913 Webster]
 
   {Top and but} (Shipbuilding), a phrase used to denote a
    method of working long tapering planks by bringing the but
    of one plank to the top of the other to make up a constant
    breadth in two layers.
 
   {Top minnow} (Zool.), a small viviparous fresh-water fish
    ({Gambusia patruelis}) abundant in the Southern United
    States. Also applied to other similar species.
 
   {From top to toe}, from head to foot; altogether.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, v. t.
   1. To cover on the top; to tip; to cap; -- chiefly used in
    the past participle.
    [1913 Webster]
 
       Like moving mountains topped with snow. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       A mount
       Of alabaster, topped with golden spires. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise above; to excel; to outgo; to surpass.
    [1913 Webster]
 
       Topping all others in boasting.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Edmund the base shall top the legitimate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To rise to the top of; to go over the top of.
    [1913 Webster]
 
       But wind about till thou hast topped the hill.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. To take off the or upper part of; to crop.
    [1913 Webster]
 
       Top your rose trees a little with your knife.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. To perform eminently, or better than before.
    [1913 Webster]
 
       From endeavoring universally to top their parts,
       they will go universally beyond them. --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end
    becomes higher than the other.
    [1913 Webster]
 
   7. (Dyeing) To cover with another dye; as, to top aniline
    black with methyl violet to prevent greening and crocking.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. To put a stiffening piece or back on (a saw blade).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. To arrange, as fruit, with the best on top. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. To strike the top of, as a wall, with the hind feet, in
     jumping, so as to gain new impetus; -- said of a horse.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. To improve (domestic animals, esp. sheep) by crossing
     certain individuals or breeds with other superior.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end
     becomes higher than the other.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. To cut, break, or otherwise take off the top of (a steel
     ingot) to remove unsound metal.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Golf) To strike (the ball) above the center; also, to
     make (as a stroke) by hitting the ball in this way.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To top off},
     (a) to complete by putting on, or finishing, the top or
       uppermost part of; as, to top off a stack of hay;
       hence, to complete; to finish; to adorn.
     (b) to completely fill (an almost full tank) by adding
       more of the liquid it already contains.
       [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Top \Top\, v. i. [imp. & p. p. {Topped}; p. pr. & vb. n.
   {Topping}.]
   1. To rise aloft; to be eminent; to tower; as, lofty ridges
    and topping mountains. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. To predominate; as, topping passions. "Influenced by
    topping uneasiness." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To excel; to rise above others.
    [1913 Webster]
 
       But write thy, and top.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) To strike a ball above the center.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Naut.) To rise at one end, as a yard; -- usually with up.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 top
   adj 1: situated at the top or highest position; "the top shelf"
       [ant: {bottom(a)}, {side(a)}]
   n 1: the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of
      the grass"; "the title should be written at the top of the
      first page"
   2: the highest or uppermost side of anything; "put your books on
     top of the desk"; "only the top side of the box was painted"
     [syn: {top}, {top side}, {upper side}, {upside}]
   3: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   4: the first half of an inning; while the visiting team is at
     bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth"
     [syn: {top}, {top of the inning}] [ant: {bottom}, {bottom of
     the inning}]
   5: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   6: the greatest possible intensity; "he screamed at the top of
     his lungs"
   7: platform surrounding the head of a lower mast
   8: a conical child's plaything tapering to a steel point on
     which it can be made to spin; "he got a bright red top and
     string for his birthday" [syn: {top}, {whirligig},
     {teetotum}, {spinning top}]
   9: covering for a hole (especially a hole in the top of a
     container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't
     get the top off of the bottle"; "put the cover back on the
     kettle" [syn: {top}, {cover}]
   10: a garment (especially for women) that extends from the
     shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned
     her top"
   11: a canvas tent to house the audience at a circus performance;
     "he was afraid of a fire in the circus tent"; "they had the
     big top up in less than an hour" [syn: {circus tent}, {big
     top}, {round top}, {top}]
   v 1: be superior or better than some standard; "She exceeded our
      expectations"; "She topped her performance of last year"
      [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
      {top}]
   2: pass by, over, or under without making contact; "the balloon
     cleared the tree tops" [syn: {clear}, {top}]
   3: be at the top of or constitute the top or highest point; "A
     star tops the Christmas Tree"
   4: be ahead of others; be the first; "she topped her class every
     year" [syn: {lead}, {top}]
   5: provide with a top or finish the top (of a structure); "the
     towers were topped with conical roofs" [syn: {top}, {top
     out}]
   6: reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain
     just before noon"
   7: strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool)
     giving it a forward spin
   8: cut the top off; "top trees and bushes" [syn: {top}, {pinch}]
   9: be the culminating event; "The speech crowned the meeting"
     [syn: {crown}, {top}]
   10: finish up or conclude; "They topped off their dinner with a
     cognac"; "top the evening with champagne" [syn: {top}, {top
     off}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOP
     Technical and Office Protocols
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOP
     The OS-9 Project (OS-9)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 top
   peak; point; tip; summit
   summit; surface; top
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 top [tɔp]
   agreed; okay
   peak; point; tip; summit
   summit; surface; top
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ball
 
 1. top, küre
 2. bilye
 3. yumak
 4. top oyunu
 5. (beysbol) istenilen şekilde ve yönde atılmayan top
 6. (ask.) gülle
 7. yumak haline koymak
 8. yumak haline gelmek, top top olmak. be on the ball (A.B.D.), (argo) uyanık olmak, açıkgöz olmak. play ball top oynamak
 9. (A.B.D.), (k.dili.) beraber çalışmak. ball up (argo) şaşırtmak, (işi) bozmak. ball-and- socket joint kalça eklemi tipindeki eklem. ball bearing bilye
 10. bilyeli yatak. ball cock yüzen top ile işleyen kapama valfı. ball of the foot ayak parmaklarının kökü. ball peen hammer bir ucu yarım küre biçiminde olan çekiç. ball valve toplu valf. ball and chain ayak kösteği, pranga. ballpoint ballpoint pen tükenmez, tükenmez kalem. balls (argo) husyeler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cannon
 
 1. top
 2. (mak.) bir şaft üzerinde serbestçe hareket eden (mil)
 3. bilardo oyununda karambol
 4. koşum takımında bir çeşit gem
 5. (zool.) incik kemiği
 6. topa tutmak, top atmak, bombardıman etmek
 7. gülle gibi fırlatmak. cannon ball gülle. cannon bone incik kemiği. cannon fodder (ölmek ihtimali ile) savaşa giden askerler. cannon shot top ateşi
 8. top menzili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bolus
 
 1. normalden daha büyük olan hap, kapsül
 2. topak, top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 charge
 
 1. yüklemek, tahmil etmek
 2. doldurmak (tüfek, top, ocak vb)
 3. doyurmak
 4. (havayı) gerginleştirmek
 5. (elek.) şarj etmek
 6. emretmek, vazifelendirmek, itham etmek, mesul tutmak
 7. mükellef addetmek
 8. fiyat talep etmek
 9. hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak
 10. hesaba kaydetmek, geçirmek
 11. emir verilince yere yatmak (köpek) charge off gözden çıkarmak
 12. elden çıkarmak. charge with yüklemek
 13. itham etmek, suçlamak
 14. borçlandırmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 congeries
 
 1. (topluluk ismi) yığın, küme, top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 globe
 
 1. küre, top, yuvarlak
 2. arz küresi, dünya
 3. yetkisini belirtmek üzere hükümdarların taşıdığı altın top
 4. dünya küresi modeli
 5. küre haline koymak, küre şeklini almak. globefish kirpi balığı. globe flower (bot.) altın top. globetrotter durmadan dünyayı dolaşan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mass
 
 1. parça, top, kütle, külçe, yığın, küme
 2. çokluk
 3. hacim, cisim
 4. (fiz.) herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı, kütle
 5. yığın halinde toplamak
 6. (ask.) asker yığmak. mass media kitle iletişim, halka bilgi dağıtmak için çeşitli vasıtalar. mass meeting çoğunlukla siyasi tartışma gayesiyle düzenlenmiş halka açık genel toplantı. mass movement geniş halk hareketi. mass production toptan üretim .the masses halk küt lesi, avam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 piece
 
 1. parça, (kıs.)ım, bölüm
 2. dama taşı
 3. (satranç) piyadeden yüksek taş
 4. tüfek, top
 5. (müz.) parça
 6. piyes
 7. resim
 8. numune, örnek
 9. madeni para. piece goods (tic.) metreyle satılan kumaş. piece of eight İspanyol doları, sekiz riyal'(den.) ibaret dolar. give one a piece of one' mind paylamak, azarlamak. break to pieces parça parça etmek
 10. parçalanmak. by the piece parça başına. go to pieces parçalanmak
 11. (k. dili) (kendini) dağıtmak. of a piece with aynı, tıp(kıs.)ı, benzer. speak one' piece kendi fikrini belirtmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 roll
 
 1. yuvarlanış, yuvarlayış, tekerleme
 2. devirme, devrilme
 3. silindir, yuvak, merdane
 4. tomar şeklinde şey
 5. liste, defter, sicil, kayıt
 6. top, rulo
 7. bir çeşit küçük ekmek
 8. gümbürtü, gök gürlemesi
 9. kabarıklık
 10. bükülüp tomar haline konabilen tuvalet takımı çantası
 11. geminin sallaması, yalpa
 12. (argo) para tomarı, para
 13. (hav.) tono
 14. yere indikten sonra uçağın pistte bir müddet gitmesi. roll call yoklama. rolltop desk çubuklardan yapılmış kapağı kıvrılarak açılıp kapanan yazı masası, Amerikan yazıhanesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 round
 
 1. yuvarlak, değirmi
 2. top, toparlak, küresel
 3. silindir şeklinde
 4. yuvarlak (hesap)
 5. çok, hayli
 6. çabuk, atik, süratli
 7. dolgun
 8. açık, çekinmesiz
 9. tam. round clam yenilir bir deniz tarağı, (zool.) Venus mercenaria. round dance vals gibi dönerek yapılan dans. round number yuvarlak sayı. round robin grup arasında sıra ile yazılan mektup zinciri. round table conference yuvarlak masa toplantısı. round trip gidiş dönüş
 10. tur. a round oath okkalı küfür. round'ly yuvarlakça
 11. açıkça, çekinmeyerek, dobra dobra. round'ness yuvarlaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 total
 
 1. (-ed, -ing veya -led, -ling ) bütün, tam tamam
 2. top yekun
 3. toplam, yekun, tutar
 4. top, hepsi
 5. toplamak, yekununu bulmak
 6. tutmak, etmek
 7. (argo) tamamen harap etmek. total abstinence alkolden kaçınma, Yeşilaycılık. total eclipse güneşin tam tutulması. total loss tam zarar. total war top yekun savaş. totality bütünlük, tümlük
 8. (astr.) ay veya gün tutulmasının tam olduğu süre. totally tamamen bütün bütün.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tuft
 
 1. küme, öbek, top
 2. tepe, sorguç
 3. püskül
 4. kümelemek, demet demet yapmak: püskül ile süslemek. tuft'ed kümeli
 5. tepeli. tuft'y perçem gibi püskül püskül veya küme küme olan, öbek öbek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top