Search result for

tombed

(254 entries)
(0.3751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tombed-, *tombed*, tomb, tombe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tombed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tombed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tomb[N] หลุมฝังศพ, Syn. vault, mausoleum, grave
tomb[N] สุสาน, Syn. cemetery
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument
tomb[N] ความตาย
entomb[VT] ใช้เป็นสุสาน, See also: ทำเป็นสุสาน
entomb[VT] ฝังไว้ลึก, Syn. bury, inter
entomb[VT] ฝังศพไว้ในสุสาน, See also: เก็บศพไว้ในสุสาน, Syn. bury, inter
tomboy[N] เด็กผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กผู้ชาย, See also: เด็กผู้หญิงที่กิริยาเหมือนเด็กชาย, Syn. hoyden, spitfire
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
entomb in[PHRV] ฝังในดิน
tombstone[N] ศิลาหน้าหลุมฝังศพ, Syn. gravestone, headstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ
entomb(เอนทูมบ์') vt. ฝัง,ฝังไว้ในสุสาน, Syn. intomb., See also: entombment n.
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
tomb(ทูม) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทำหลุมฝังศพ., See also: tombal adj.
tomboy(ทอม'บอย) n. เด็กผู้หญิงแก่นแก้วที่มีนิสัยคล้ายผู้ชาย, See also: tomboyish adj. tomboyishly adv. tomboyishness n.
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entomb(vt) ฝังศพ,ทับไว้
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tomboloสันดอนเชื่อมเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tombsหลุมฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tombo.Tombo? Kiki's Delivery Service (2014)
Tristan's tomb is empty.หลุมศพของทริสตันนั้นว่างเปล่า Excalibur (2008)
Drop the tombstone, on my markปล่อยหินหลุมศพซะ ตามสัญญาณนะ Death Race (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
The Tombstone won't take much more of this!โค้ช หินหลุมศพจะกันไม่อยู่แล้ว Death Race (2008)
Frank, Case... those 50 caliber shells will be through the Tombstone in a matter of seconds.แฟรงก์ เคส หินหลุมศพจะทะลุอยู่แล้วนะ Death Race (2008)
Drop the Tombstone.- ปล่อยหินหลุมศพซะ Death Race (2008)
It's a tomb.ที่นี่ไม่มั่นคง, มันเป็นสุสาน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When am I gonna get in that tomb?เมื่อไหร่ผมจะเข้าสุสานได้ ใช่มั้ย? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, gee... He went searching for this tomb 70 years ago.เขาออกค้นหาสุสานนี้เมื่อ 70 ปีก่อน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, now I just pillage tombs in the name of preservation. Evelyn.ผมแค่ปล้นสุสานเพื่อนำมารักษาไว้ เอเวอลีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
My family has watched over the Emperor's tomb for centuries.ครอบครัวข้าเฝ้าสุสานฮ่องเต้มานานหลายร้อยปี The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You guard tombs. I raid them.คุณเฝ้าสุสาน ผมบุกรุก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How long were you guarding his tomb?เธอเฝ้าสุสานมานานแคไหนแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He's taking her back to his tomb to raise his army!เค้าจะเอาตัวเธอไปกองทัพ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/Jonathan to Rick. /You'd better get a move on if /you're gonna beat him to the tomb!โจนาทานเรียกริกส์ เตรียมแผนให้ดีถ้าจะเล่นงานเขาที่สุสาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In the ultimate sacrifice, they gave their lives to seal the Matrix away in a tomb made of their very own bodies.และในการเสียสละสูงสุด พวกเค้าสละชีวิตเพื่อซ่อนรักษาแมททริกซ์ ในสุสานที่ผนึกซาก จากร่างของพวกเค้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A tomb we cannot find.สุสาน ที่พวกเราค้นหาไม่พบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And if he finds the Tomb of the Primes, your world will be no more.และถ้าเค้าค้นพบขุมทรัพย์แห่งไพร์ม โลกของเจ้าก็จะถึงกาลดับสูญ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Tomb of the Primes.สุสานแห่งไพร์ม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This tomb was built in 1926.สุสานนี้สร้างขึ้นในปี 1926 Jump the Shark (2009)
"in the sepulcher there by the sea, in her tomb by the sounding sea."ในหลุมศพของเธอที่กำลังจมลงใต้ทะเล" Cold Comfort (2009)
An opened tombAn opened tomb The Twilight Saga: New Moon (2009)
my theory-- edie knew if she was buried, her true date of birth would be carved into a tombstone for all the world to see.ในทฤษฎีฉันนะ อีดี้รู้ว่าถ้าเธอถูกฝัง เขาคงจะแกะสลักวันเกิดจริงของเธอไว้บนหลุมศพ คนทั้งโลกจะได้เห็น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
So it's called Space Tomb.มันมีชื่อว่า สุสานอวกาศ Never Let Me Go (2009)
Tombola, Charles.นี่สิ, ชาร์ล Chuck Versus the Dream Job (2009)
Yes. My father's tomb.ใช่ หลุมของพ่อผม Hard-Hearted Hannah (2009)
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย Hard-Hearted Hannah (2009)
Only thing you demand in writing is what we put in your tombstone.ไม่, ไม่, สิ่งเดียวที่เธอจะให้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ คือสิ่งที่เราจะสลักไว้บนหลุมฝังศพของคุณ Rates of Exchange (2009)
If this mummy wasn't stolen from a known collection, it means it might be the product of an illegal tomb raid.ถ้ามัมมี่ไม่ได้ถูกขโมยมาจาก แหล่งสะสมที่เป็นที่รู้จัก ก็หมายความว่าเป็นผลงาน การลักลอบขุดหลุมฝังศพ อย่างผิดกฎหมาย A Night at the Bones Museum (2009)
"and I'm writing to request autobiographical information on the man who funded the exhumation of Anok's tomb. ""และผมได้เขียนมา เพื่อขอทำข้อมูลชีวประวัติ ของชายที่เราพบร่างเขา จากการถูกขุดขึ้นมา จากหลุมฝังศพเอน็อค" A Night at the Bones Museum (2009)
Do you know whose tomb it is?ท่านรู้ไหมว่านี่เป็นสุสานของใคร The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Have them secure the tomb. Guarding it is your responsibility, Arthur.ให้การรักษาความปลอดภัยแก่สุสานนี่ซะ การปกป้องมันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าอาเธอร์ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
And, er, this tomb,แล้ว.. เอ่อ ไอ้สุสานที่ว่า... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
It's his tomb.\ มันคือหลุมศพของเขา... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I believe it to be his tomb.ข้าเชื่อว่านี่คือหลุมศพของเขา The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Do you remember the stone in the tomb, how it glowed?เจ้าจำหินที่ติดอยู่กับสุสานได้มั้ย มันเรืองแสงได้ยังไง? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I've got everyone's personalized cookie tombstones, por tradicion,ฉันเตรียมคุกกี้ป้ายหลุมศพของแต่ละคนไว้แล้ว por tradicion Introduction to Statistics (2009)
There's a tomb underneath the church.มีสุสาน อยู่ใต้โบสถ์ History Repeating (2009)
The spell sealed Katherine in that tomb, protecting her.คาถาผนึก แคทเธอรีนไว้ในสุสาน ปกป้องเธอ History Repeating (2009)
You think you're the only one that wants to get in that tomb underneath the old church?คุณคิดรึว่าคุณเป็นแค่ เพียงคนเดียวที่อยากเข้าลงไป ใต้หลุมสุสาน ของโบสถ์เก่าแห่งนั้่น? ์ The Turning Point (2009)
You have a tomb in the middle of your house.ลูกรู้รึเปล่าว่ามีหลุมศพตั้งอยู่กลางบ้าน The Lovely Bones (2009)
"From Santi's earthly tomb, the demon's hole..."ตาม Accelerator แม่เหล็กติด. Angels & Demons (2009)
"From Santi's earthly tomb..."ทั้งสอง installments มีมั่นคง. Angels & Demons (2009)
- The first marker is at Santi's tomb.ในการโพสต์, folks. ตรวจจับและ Atlas SCM ยืนยัน. Angels & Demons (2009)
- So, the path starts at Raphael's tomb?ยืนยัน Angels & Demons (2009)
Well, the information we have clearly refers to Raphael's tomb and Raphael's tomb is inside that building.มัน fills Accelerator. การปะทะเริ่มขึ้นแล้ว Angels & Demons (2009)
Why are the tombs at an angle?ช่วยเหลือ! Angels & Demons (2009)
It's Raphael's tomb, but it's the wrong one. What are you talking about?Illumina เป็น ambigrama. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tombThey set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.
tombWhat is learned in the cradle is carried to the tomb. [Proverb]
tomb"Where is Romeo?" "This way! To the tomb!"
tombWhen their leader died, they placed his body in a large tomb.
tombWhat is learned in the cradle is carried to the tomb.
tombWe visit the tombs of our ancestors on this day.
tombMy daughter is a tomboy.
tombI wonder who's buried in that tomb.
tombMarriage is the tomb of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
ทอมบอย[N] tomboy, Example: เด็กสาวสมัยนี้ชอบแต่งตัวเป็นทอมบอย, Count unit: คน, Thai definition: เด็กผู้หญิงซนที่ชอบทำตัวคล้ายเด็กผู้ชาย, Notes: (อังกฤษ)
ที่ฝังศพ[N] cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ดึก[X] (deuk) EN: late ; late at night ; at night   FR: tard ; le soir tombé
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)   FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse   FR: tomber ; s'étaler
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
ไข้สร่าง[n. exp.] (khai sāng) FR: la fièvre est tombée
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกวียน[n.] (kwīen) EN: oxcart ; bullock car ; hand-cart ; cart   FR: char à boeufs [m] ; charrette [f] ; tombereau [m] ; char [m]
ลื่นล้ม[v. exp.] (leūn lom) EN: slip and fall   FR: glisser et tomber ; tomber en glissant
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้มเจ็บ[v. exp.] (lom jep) EN: fall ill ; be ill   FR: tomber malade
ล้มป่วย[v. exp.] (lom pūay) EN: fall ill ; get sick   FR: tomber malade
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead   FR: tomber mort
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off   FR: tomber ; se détacher
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place   FR: tomber juste
หลุมฝังศพ[n.] (lum fang sop) EN: grave ; tomb   FR: tombe [f] ; sépulture [f] ; tombeau [m]
หลุมศพ [n.] (lumsop) EN: grave ; tomb ; sepulcher   
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand   FR: échapper des mains ; tomber des mains
หงายหลัง[v. exp.] (ngāi lang) EN: fall over   FR: tomber sur le dos
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พลัด[n.] (phlat) EN: fall ; slip ; tumble ; trip   FR: tomber
พลัดตก[v. exp.] (phlat tok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down   FR: tomber ; perdre le contact
ผมเหยียดตรง[n. exp.] (phom yīet trong) FR: chevelure tombante [f]
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash   FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward   FR: tomber amoureux
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell   FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
ระวังตก[xp] (rawang tok) FR: attention de ne pas tomber !
รถคูเป้[n.] (rot khūpē) EN: coupe (car)   FR: coupé (autombile) [m]
ร่วง[v.] (ruang) EN: drop ; fall off ; come off   FR: tomber ; se détacher
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทอม[n.] (thøm) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)
ทอมบอย[n. exp.] (thømbøi) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble   FR: tomber ; chuter ; choir
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown   FR: tombée du jour [f]
ตกกลางคืน[X] (tok klāngkheūn) EN: at nightfall   FR: à la nuit tombante
ตกลงมา[v. exp.] (tok long mā) EN: fall   FR: tomber
ตกลงมาอีก[v. exp.] (tok long mā īk) FR: retomber
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love   FR: tomber amoureux
ตกน้ำ[v. exp.] (tok nām) EN: sink ; fall ; submerge   FR: tomber à l'eau

CMU English Pronouncing Dictionary
TOMB    T UW1 M
TOMBS    T UW1 M Z
ENTOMB    EH0 N T UW1 M
TOMBOY    T AA1 M B OY2
TOMBLIN    T AA1 M B L IH2 N
TOMBLIKE    T UW1 M L AY2 K
ENTOMBED    EH0 N T UW1 M D
TOMBERLIN    T AA1 M B ER0 L IH2 N
STOMBAUGH    S T AA1 M B AO2
TOMBSTONE    T UW1 M S T OW2 N
ENTOMBMENT    EH0 N T UW1 M M AH0 N T
TOMBSTONES    T UW1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tomb    (n) (t uu1 m)
tombs    (n) (t uu1 m z)
entomb    (v) (i1 n t uu1 m)
tomboy    (n) (t o1 m b oi)
entombs    (v) (i1 n t uu1 m z)
tombola    (n) (t o1 m b ou1 l @)
tomboys    (n) (t o1 m b oi z)
entombed    (v) (i1 n t uu1 m d)
hecatomb    (n) (h e1 k @ t uu m)
tombolas    (n) (t o1 m b ou1 l @ z)
entombing    (v) (i1 n t uu1 m i ng)
hecatombs    (n) (h e1 k @ t uu m z)
tombstone    (n) (t uu1 m s t ou n)
tombstones    (n) (t uu1 m s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben {pl}A-bomb; atomic bomb | atomic bombs [Add to Longdo]
Begräbnis {n}entombment [Add to Longdo]
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb [Add to Longdo]
Grabmal {n}; Gruft {f}; Grab {n} | Grabmale {pl}; Grabmäler {pl}; Gruften {pl}; Gräber {pl}tomb | tombs [Add to Longdo]
Grabstein {m} | Grabsteine {pl}tombstone | tombstones [Add to Longdo]
Megalithgrab {n}; Großsteingrab {n} [hist.]megalithic tomb [Add to Longdo]
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]
Range {f} | Rangen {pl}tomboy | tomboys [Add to Longdo]
Tombak {m}; Kupfer-Zink-Legierung {f}tombac; red brass [Add to Longdo]
Tombola {f}raffle [Add to Longdo]
Wildfang {m} | Wildfänge {pl}tomboy | tomboys [Add to Longdo]
wildtomboyish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ガラガラ抽選[ガラガラちゅうせん, garagara chuusen] (n) (See がらがら・1,抽選・ちゅうせん) tombola; raffle drum [Add to Longdo]
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa) [Add to Longdo]
奥つ城;奥津城[おくつき, okutsuki] (n) grave; tomb [Add to Longdo]
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) [Add to Longdo]
御侠;お侠[おきゃん, okyan] (n) pert girl; girl with "attitude"; lively minx; tomboy [Add to Longdo]
御陵;ご陵[ごりょう, goryou] (n) imperial tomb [Add to Longdo]
山陵[さんりょう, sanryou] (n) (1) mountains and hills; (2) imperial tomb [Add to Longdo]
支石墓[しせきぼ, shisekibo] (n) dolmen; portal tomb [Add to Longdo]
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb [Add to Longdo]
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone [Add to Longdo]
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
跳ね上がり者[はねあがりもの, haneagarimono] (n) rash person; tomboy [Add to Longdo]
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy [Add to Longdo]
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [Add to Longdo]
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.) [Add to Longdo]
福引;福引き[ふくびき, fukubiki] (n) lottery; tombola; drawing [Add to Longdo]
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow [Add to Longdo]
墳墓[ふんぼ, funbo] (n) grave; tomb; (P) [Add to Longdo]
[はか, haka] (n) gravesite; tomb; (P) [Add to Longdo]
墓誌[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb [Add to Longdo]
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P) [Add to Longdo]
墓碑[ぼひ, bohi] (n) gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓碑銘[ぼひめい, bohimei] (n) epitaph; inscription on a tombstone [Add to Longdo]
謀大逆[ぼうたいぎゃく, boutaigyaku] (n) (arch) (See 八虐) plotting to damage the imperial palace or an imperial tomb [Add to Longdo]
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa) [Add to Longdo]
矢倉;岩倉;窟[やぐら, yagura] (n) (uk) caves dug as tombs in and around Kamakura during the Kamakura and Muromachi periods [Add to Longdo]
卵塔[らんとう, rantou] (n) oval tombstone [Add to Longdo]
[みささぎ, misasagi] (n) imperial mausoleum; Emperor's tomb; (P) [Add to Longdo]
陵戸[りょうこ, ryouko] (n) (arch) (See 五色の賤) imperial tomb guard [Add to Longdo]
陵墓[りょうぼ, ryoubo] (n) imperial tomb or mausoleum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坟[shàng fén, ㄕㄤˋ ㄈㄣˊ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
北邙[Běi Máng, ㄅㄟˇ ㄇㄤˊ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs [Add to Longdo]
千鸟渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
古墓[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, ] old tomb (archaeology) [Add to Longdo]
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, / ] Tomb Raider [Add to Longdo]
地宫[dì gōng, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ, / ] underground palace (as part of imperial tomb) [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] variant of 坟; grave; tomb [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] tomb [Add to Longdo]
墓主[mù zhǔ, ㄇㄨˋ ㄓㄨˇ, ] occupant of tomb; person buried [Add to Longdo]
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓穴[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave [Add to Longdo]
墓葬[mù zàng, ㄇㄨˋ ㄗㄤˋ, ] to bury in a grave; grave; tomb [Add to Longdo]
坟丘[fén qiū, ㄈㄣˊ ㄑㄧㄡ, / ] a tomb [Add to Longdo]
坟墓[fén mù, ㄈㄣˊ ㄇㄨˋ, / ] sepulcher; tomb [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] tomb [Add to Longdo]
封土[fēng tǔ, ㄈㄥ ㄊㄨˇ, ] to heap earth (to close a tomb); a mound (covering a tomb) [Add to Longdo]
岳麓山[Yuè lù shān, ㄩㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, ] Mt Yuelu in Changsha 長沙|长沙, famous for scenery, temples and tombs [Add to Longdo]
扫墓[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
故墓[gù mù, ㄍㄨˋ ㄇㄨˋ, ] old tomb [Add to Longdo]
明十三陵[Míng shí sān líng, ㄇㄧㄥˊ ㄕˊ ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] the Ming tombs (mausoleum park of the Ming emperors in Changping district of Beijing) [Add to Longdo]
明孝陵[Míng xiào líng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Ming tombs in Nanjing, tomb of founding Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋, a World Hertage site [Add to Longdo]
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, ] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb [Add to Longdo]
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] Qingming or Pure Brightness, 5th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-19th April; the Qingming festival (Pure brightness or tomb-sweeping), 4th-6th April [Add to Longdo]
清明节[Qīng míng jié, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Qingming (Pure brightness or tomb-sweeping) festival, beginning of April in China, September in Japan, 3 day long celebration for the dead [Add to Longdo]
炎帝陵[Yán dì líng, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan [Add to Longdo]
无名战士墓[wú míng zhàn shì mù, ˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄇㄨˋ, / ] Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
祠墓[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, ] memorial hall and tomb [Add to Longdo]
秦始皇陵[Qín shǐ huáng líng, ㄑㄧㄣˊ ㄕˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, ] the tomb of the First Emperor at Mt Li 驪山|骊山 near Xian (awaits excavation) [Add to Longdo]
秦陵[Qín líng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, ] the tomb of the First Emperor at Mt Li 驪山|骊山 near Xian (awaits excavation) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] the gloom of the grave; a tomb or grave; death [Add to Longdo]
舜帝陵[Shùn dì líng, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] several tombs of legendary Emperor Shun, one in Ningyuan county 寧遠縣|宁远县 in southwest Hunan, another Yuncheng prefecture 運城|运城 Shanxi [Add to Longdo]
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs) [Add to Longdo]
[Máng, ㄇㄤˊ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs [Add to Longdo]
邙山[Máng shān, ㄇㄤˊ ㄕㄢ, ] Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs [Add to Longdo]
邙山行[Máng shān xíng, ㄇㄤˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ, ] a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy; lit. to visit a tomb on Mt Mang [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb; hill; mountain [Add to Longdo]
陵墓[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] tomb; mausoleum [Add to Longdo]
骊山[Lí shān, ㄌㄧˊ ㄕㄢ, / ] Mt Li near Xian with the tomb of the First Emperor [Add to Longdo]
松赞干布陵[Sōng zàn Gàn bù líng, ㄙㄨㄥ ㄗㄢˋ ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] the tomb of Tibetan king Songtsen Gampo or Songzain Gambo in Lhoka prefecture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
福引[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomb \Tomb\,, v. t. [imp. & p. p. {Tombed}; p. pr. & vb. n.
   {Tombing}.]
   To place in a tomb; to bury; to inter; to entomb.
   [1913 Webster]
 
      I tombed my brother that I might be blessed. --Chapman.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top