ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toben

T OW1 B AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toben-, *toben*
Possible hiragana form: とべん
CMU English Pronouncing Dictionary
TOBEN T OW1 B AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
toben; tosen | tobend; tosendto bluster | blustering [Add to Longdo]
toben; schreien; zetern | tobend; schreiend; zeternd | getobt; geschrien; gezetert | tobt; schreit; zetert | tobte; schrie; zeterteto clamor [Am.]; to clamour [Br.] | clamoring; clamouring | clamored; clamoured | clamors; clamours | clamored; clamoured [Add to Longdo]
toben; tollen; herumtoben; umhertoben; herumtollen | tobend; tollend; herumtobend; umhertobend; herumtollend | getobt; getollt; herumgetobt; umhergetobt; herumgetolltto frolic (around) | frolicking | frolicked [Add to Longdo]
toben; randalieren | tobend; randalierendto rampage | rampaging [Add to Longdo]
tobend; rasend {adj}raving [Add to Longdo]
tobendriotous [Add to Longdo]
tobend {adv}riotously [Add to Longdo]
tobendriotuos [Add to Longdo]
tobend {adj}uproarious [Add to Longdo]
tobend {adv}uproariously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
飛べない鳥[とべないとり, tobenaitori] (exp,n) flightless bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  toben /toːbən/
   to bluster; to clamor; to rampage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top