หรือคุณหมายถึง tißus?
Search result for

tissus

(287 entries)
(2.5124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tissus-, *tissus*, tissu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tissus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tissus*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tissue[N] กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ
tissue[N] กระดาษบางที่ใช้ห่อหุ้ม
tissue[N] เนื้อเยื่อของคน สัตว์หรือพืช
tissue[N] สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน
tissue paper[N] กระดาษบางมาก
bathroom tissue[N] กระดาษชำระในห้องน้ำ, Syn. toilet tissue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
granulation tissueเนื้อเยื่อหยาบ
tissue(ทิช'ชิว) n. เนื้อเยื่อ,เนื้อเยื่อกระดาษ,เยื่อกระดาษ,กระดาษบาง,เนื้อผ้า,ร่างแห,ส่วนที่เป็นแผ่นบาง vt. สานหรือทอ (โดยเฉพาะด้วยเส้นใยทองและเงิน) ,หุ้มหรือประดับด้วยกระดาษบาง., See also: tissual adj. tissuey adj., Syn. gauz
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

English-Thai: Nontri Dictionary
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ
tissue(n) ใย,เนื้อเยื่อ,เอ็น,มัน,พังผืด,ฝ้า,เนื้อผ้า,กระดาษทิชชู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodontal tissue; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal tissue; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoroplast; tissue, connectiveเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontium; paradentium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontium; periodontal tissueอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary tissueเนื้อเยื่อปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paradentium; periodontium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary tissueเนื้อเยื่อทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soft tissue abrasionการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft tissue curettageการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ gingival curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
scar tissue; tissue, cicatricialเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar tissueเนื้อเยื่อสมานแผล [มีความหมายเหมือนกับ cicatrice; cicatrix] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skeletal tissueเนื้อเยื่อโครงร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcutaneous fatty tissue; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcutaneous tissue; tela subcutaneaเนื้อเยื่อใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supporting tissue; mechanical tissueเนื้อเยื่อค้ำจุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
osteoacusis; conduction, bone; conduction, cranial; conduction, osteotympanic; conduction, tissueการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteogenic tissueเนื้อเยื่อสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteotympanic conduction; conduction, bone; conduction, cranial; conduction, tissue; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, denture supporting; area, basal seat; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, denture supporting; area, basal seat; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adipose tissue; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrasion, soft tissueการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
areolar tissue; tissue, cribriformเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, tissue-bearing; area, basal seat; area, denture supporting; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, tissue-bearing; area, basal seat; area, denture supporting; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junctional tissueเนื้อเยื่อประสานงานหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basement tissueเนื้อเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal seat area; denture foundation; denture supporting area; tissue-bearing areaบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot, tissueบัตรเลือกตั้งแผ่นบาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone conduction; conduction, cranial; conduction, osteotympanic; conduction, tissue; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank, tissueคลังเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meristem; meristematic tissueเนื้อเยื่อเจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
meristematic tissue; meristemเนื้อเยื่อเจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
muscular tissueเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mechanical tissue; supporting tissueเนื้อเยื่อค้ำจุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cancellous tissueเนื้อเยื่อกระดูกฟ่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cellular tissueเนื้อเยื่อโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cribriform tissue; tissue, areolarเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
connective tissue; phoroplastเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettage, soft tissueการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ curettage, gingival] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
conducting tissueเนื้อเยื่อสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduction, bone; conduction, cranial; conduction, osteotympanic; conduction, tissue; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduction, cranial; conduction, bone; conduction, osteotympanic; conduction, tissue; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduction, osteotympanic; conduction, bone; conduction, cranial; conduction, tissue; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tissueเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ การนำเอาอวัยวะต่างๆ ที่ยังอ่อน เช่น ปลายยอด ดอกอ่อน ข้อ ปล้อง ตา หรือเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ มีการให้อาหารสังเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสง ให้เหมาะสม

อาหารสังเคราะห์โดยทั่วไปประกอบด้วย

- แร่ธาตุ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

- คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้ซูโครส (sucrose) เป็นส่วนใหญ่

- วิตามิน เช่น ไทอามีน (thiamine) นิโคทินิกแอซิด (nicotinic acid) โฟลิกแอซิด (folic acid)

- กรดอะมิโน

- กรดอินทรีย์ เช่น ซิเทรต (citrate) มาเลต (malate) ซักซิเนต (succinate)

- สารประกอบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะพร้าว กล้วยบด

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่นิยมใช้ ได้แก่ ออกซิน (auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin)

- สารที่ช่วยให้อาหารแข็งตัวและวัสดุช่วยพยุงเนื้อเยื่อพืช โดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วุ้น (agar) และเจลาตินใส่ลงไปในอาหารซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อาหารแข็งตัว ในกรณีที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะใช้กระดาษกรอง สำลี หรือใยสังเคราะห์ช่วยพยุงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริเวณต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเนื้อเยื่อพืชควรผ่านการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องแก้วควรผ่านการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อาหารสังเคราะห์ควรนึ่งด้วยหม้อนึ่ง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเวลาอย่างน้อย 15 - 20 นาที เนื้อเยื่อควรผ่านการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ตามผิวด้วยสารเคมี เช่น เช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายเนื้อเยื่อพืชจะมีการเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 20 นาที ก่อนปฏิบัติงาน ปากคีบและใบมีดอาจฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วเผาไฟ นอกจากการทำความสะอาดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้ว ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย เช่น อุณหภูมิภายในห้องจะถูกปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิที่พืชทั่วๆ ไปเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ที่ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีการควบคุมแสงภายในห้องให้มีความเข้มแสงประมาณ 1000 - 2000 ลักซ์

แหล่งข้อมูล
พัชรา ลิมปนะเวช. (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 31, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preservation of organs, tissuesการเก็บและรักษาอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transplantation of organs, tissues, etc.การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant cell and tissueเซลล์และเนื้อเยื่อพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adipose tissueเนื้อเยื่อไขมัน [TU Subject Heading]
Connective tissueเนื้อเยื่อประสาน [TU Subject Heading]
tissuesเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Neoplasms, Muscle tissueเนื้องอกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Organ transplantation ; Transplantation of organs, tissues, etcการปลูกถ่ายอวัยวะ [TU Subject Heading]
Plant cells and tissuesเซลล์และเนื้อเยื่อพืช [TU Subject Heading]
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Soft tissue infectionsการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
Soft tissue neoplasmsเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
Tissue conditioning (Dental)การปรับสภาพเนื้อเยื่อ (ทางทันตกรรม) [TU Subject Heading]
Tissue engineeringวิศวกรรมเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Tissue preservationการสงวนและรักษาเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Fibrous Connective Tissueเนื้อเยื่อเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adipose Tissueส่วนไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เนื้อเยื่ออะดิโพส, ไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เยื่อเก็บไขมัน [การแพทย์]
Adrenal Tissue, Extraเนื้อเยื่อต่อมหมวกไตที่อยู่นอกต่อม [การแพทย์]
Animal Tissueเนื้อเยื่อของสัตว์ [การแพทย์]
Anoxia, Tissueเนื้อเยื่อขาดอ็อกซิย์เจน, เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Areolar Tissueฐานหัวนม [การแพทย์]
Biopsy, Tissueการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆออกมา,การตัดตรวจชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Cartilagenous Tissueกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cerebral Tissueเนื้อสมอง [การแพทย์]
Chromaffin Tissueเนื้อโครแม็ฟฟิน;เนื้อเยื่อโครแมฟฟิน [การแพทย์]
Collagen Tissueเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Tissue Degenerationเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถูกทำลายสลายตัวลง [การแพทย์]
Connective Tissueเยื่อประสาน,เนื้อเยื่อยึดต่อ,เนื้อเยื่อพังผืด,เนื้อเยื่อประสาน,เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,เนื้อยึดต่อ,เยื่อเกี่ยวกัน,เนื้อเยื่อพังผืด,เยื่อยึดต่อ,เนื้อเยื่อคอนเนคตีพ,เนื้อเยื่อประสาน,เนื้อเยื่อคอนเนคทีฟ,เยื่อพังผืด,เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,เนื้อเยื่อพังผืดประสาน,เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,เนื้อเยื่อ,เยื่อยึดเหนี่ยว,เนื้อประสาน [การแพทย์]
Connective Tissue Cells, Subepithelialเซลล์พื้นฐาน [การแพทย์]
Connective Tissue Diseasesเยื่อประสาน,โรค;เนื้อเยื่อยึดต่อ,โรค;โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน;โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Connective Tissue Diseases, Extra Arthricularโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อที่อื่น [การแพทย์]
Connective Tissue Fiberเส้นใยยึดต่อ [การแพทย์]
Connective Tissue Properเนื้อยึดต่อแท้,เนื้อประสานเฉพาะ [การแพทย์]
Connective Tissue Stromaเนื้องอกเข้าไปในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,โครงสร้างของเนื้อเยื่อคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Connective Tissue Theoryทฤษฎีของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Connective Tissue, Denseเนื้อยึดต่อชนิดแน่น [การแพทย์]
Connective Tissue, Embryonic Malignantเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเอมบรัยโอนิกชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Connective Tissue, Fibrousเนื้อประสานเหนียว [การแพทย์]
Connective Tissue, Looseต่อมมีพังผืดบางๆคลุมอยู่,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในแบบหลวมๆ,เนื้อยึดต่อชนิดหลวม,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหลวมๆ,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีเส้นใยไม่มากนัก [การแพทย์]
Connective Tissue, Mixedผสมระหว่างเนื้อเยื่อประสาน [การแพทย์]
Connective Tissue, Pelvicเนื้อเยื่อประสานของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Connective Tissue, Perineuralเยื่อเกี่ยวพันรอบเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Connective Tissue, Specialเนื้อประสานชนิดพิเศษ [การแพทย์]
Connective Tissue, Subepithelialเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
breast tissue (n phrase ) เนื้อเยื่อเต้านม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Cellular memory based on the theory that all living tissues have the capacity to remember cellular memory explains how energy and information from a donor's tissue can transfer, consciously or unconsciously, to the recipientซิดนี่ คุณเวล ซิดนี่ นี่ พอล เธออยู่ในนั้นไหม? The Eye (2008)
Somebody with access to your office or house must have lifted a tissue or a glass...ใครสักคนที่เข้าออกที่ทำงานหรือที่บ้าน แอบขโมยทิชชู่หรือแก้ว เดี๋ยว เดี๋ยว The Dark Knight (2008)
Your son's upper front teeth were separated by a small tissue, a diastema;ฟันหน้าของลูกชายคุณ มีเหงือกบางๆ กั้นอยู่ Changeling (2008)
But the tissue between waiter's teeth prevents that from happening;แต่ว่า เหงือกที่อยู่ระหว่างฟันของวอลเตอร์ ทำให้มัน เป็นไปไม่ได้ Changeling (2008)
See, they can never come together without an operation to sever the tissue, and I can tell you right now that he has never had such an operation;คือถ้าไม่ผ่าตัด มันก็ไม่หายหรอกครับ แล้วผมบอกคุณได้เดี๋ยวนี้เลยว่า เขาไม่เคยได้รับการ ผ่าตัดแบบที่ว่าครับ Changeling (2008)
Skin: Organic tissue just like humans.ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่ออินทรีย์สังเคราะห์ ซึ่งเหมือนกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ Cyborg Girl (2008)
Well, a solution of potassium cyanide, will leave no trace in the blood or organ tissue sample detectable by standard tests.แต่ว่าสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ จะไม่ทิ้งร่องรอยในเลือด หรือเนื้อเยื่อของอวัยวะซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบเบื้องต้น Pathology (2008)
Madam Secretary, we brought in several specialists to analyze the tissue samples we harvested from the being.ท่านรัฐมนตรี เราได้นำผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามา ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
The body tissue is human, as far as we can tell.เนื่อเยื่อในร่างเป็นมนุษย์ จากที่เราสามารถบอกได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
What it resembles, oddly enough, is placental tissue.ซึ่งประหลาดมาก ที่มันมีความ คล้ายคลึงเนื้อเยื่อในรกเด็ก The Day the Earth Stood Still (2008)
But aside from a little jealousy on his part, our issues were as thin as tissues.จากเรื่องอิจฉาเล็กๆน้อยๆนี่ เรื่องของเรามันแค่จิ๊บจ๊อย Greatness Achieved (2008)
The new tissue would never break down, never deteriorate.และเนื้อเยื่อใหม่ จะทำลายไม่ได้ Nและไม่มีวันฉีกขาด Gamer (2009)
I replaced 98% of my own noodle with nano-tissue years ago.ฉันปลูกถ่ายเซลล์ฉัน เอาไว้กับ เซลล์นาโน Nไว้หลายปีก่อนหน้านี้ Gamer (2009)
Ah,the whole tissue regeneration thing-เนื้อเยื่อหนูสร้างตัวเองใหม่ได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I think it includes my liver tissue.หนูคิดว่ามันเกิดกับตับของหนูด้วย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I had a little Crabbot, placed the device deep into the soft tissues of my brain, and started projecting little alien symbols like a whole freaking movie and on top of that, I'm a wanted fugitive.ผมโดนหุ่นปูเหล็ก ยัดเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้เข้าไปในเนิ้อเยื่อสมอง แล้วมันก็ฉายออกมา เป็นภาพสัญลักษณ์ต่างดาว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Don't... Oh, I need a tissue.อย่า โอว ฉันอยากได้ทิชชูหน่อย Dead Like Me: Life After Death (2009)
You got some tissue in your pocket? Anybody got tissue?นายต้องการทิชชูในกระเป๋า ใครมีทิชชูบ้างไหม Fighting (2009)
Give him some tissue.ให้ทิชชูเขาหน่อย Fighting (2009)
We need everything. Tissue, bone marrow, blood.เราต้องใช้ทุกอย่าง เนื้อเยื่อ, ไขข้อกระดูกและเลือด District 9 (2009)
We'll start with the soft tissue first.เราจะเริ่มต้นด้วยเนื้อเยื่ออ่อนแรก. District 9 (2009)
What's the matter? You want some tissue?เกิดไรขึ้น เกิดไรขึ้น Invitation Only (2009)
That's tissue inflammation. That's a reaction to your radio therapy.นั่นคือการอักเสบของเนื้อเยื่อ คือการเกิดปฏิกิริยาต่อการรักษาด้วยรังสีรักษาของคุณ 4 Days Out (2009)
Tissue inflammation?การอักเสบของเนื้อเยื่องั้นเหรอ 4 Days Out (2009)
- Any type of oral surgery is going to leave scar tissueด้วยการผ่าตัดช่องปากเมื่อ 13 ปีก่อน ทิ้งแผลเป็นไ้ว้ Saw VI (2009)
Scar tissue can lead to gum disease and as you well know, gum disease can cause heart disease.แผลเป็นนั่นจะทำให้เหงือกติดเชื้อได้ อย่างที่คุณรู้ ว่ามันสามารถส่งผลกับหัวใจ Saw VI (2009)
So physically, you still have some remainder... of the protective tissue.โดยกายภาพแล้วหนูยังมีเยื่อกระดาษ ปกป้องเหลืออยู่ Dare (2009)
They're like tissues.เธอทำเหมือนใช้ทิชชู่ Connect! Connect! (2009)
He'll show up in days minus a few million brain cells and some liver tissue.แล้วเขาจะโผล่มาใน2-3วัน แต่อาจจะมีปัญหาสมอง ผิวหนัง รึว่าตับ In the Realm of the Basses (2009)
Exactly where it lies inside the breast tissue.ตำแหน่งแน่นอนที่มันอยู่ในเนื้อเยื่อหน้าอก To the Lighthouse (2009)
Tissue?ทิชชู่? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Fold up a little poster in some tissues.พอดึงกระดาษก็จะมีโปสเตอร์ติดมาด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Looks like a full house... thanks to our tissue ads.อาจจะดูเหมือนงานเปิดบ้าน... /Nต้องขอบใจโฆษณาติดกระดาษทิชชูล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Here's some tissue.เอ้านี่ทิชชู่ Keep This Party Going (2009)
Look. Look at the tissue composition.ดูสิ ดูตรงองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ Night of Desirable Objects (2009)
Your tissues match.เนื้อเยื่อของพวกคุณทั้งสามตรวจสอบแล้วว่าสามารถเข้ากันได้ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
With that acid-free tissue paper and plastic garment bag.พร้อมกับกระดาษที่ไม่มีกรด แล้วก็ถุงพลาสติก Nice Is Different Than Good (2009)
Probably a.44, but there's no blood or tissue spray around it.อาจเป็นกระสุนปืนขนาด .44 แต่ไม่มีรอยเลือด หรือเนื้อเยื่อกระจายรอบ ๆ นั้น Faceless, Nameless (2009)
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์ Fracture (2009)
Given the amount of serum that we found in his tissue, and the rate at which it would've metabolized,มีซีรั่มจำนวนหนึ่ง พบภายในเนื้อเยื่อของเขา และอยู่ในอัตราที่ ร่างกายจะดูดซึมได้ Fracture (2009)
We had discovered that after it built up in human tissue.เราพบว่าภายหลังมันเข้าไป ในเนื้อเยื่อมนุษย์แล้ว Fracture (2009)
I suspect that they produce or possibly ingest the mercury and that it controls the tissue, instructing it to take and maintain shapes.ผมคาดว่ามันคงสร้างหรือ เป็นไปได้ที่จะย่อยสารปรอท เพื่อให้เข้าไปควบคุมเนื้อเยื่อ เพื่อกำกับการทำงานและ ควบคุมการคงตัวของรูปร่าง Momentum Deferred (2009)
Part organic tissue, part machine-- that can do things that humans can't.ส่วนหนึ่งเป็นเลือดเนื้อ อีกส่วนเป็นเครื่องจักร พวกมันสามารถทำเรื่องที่ มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ Momentum Deferred (2009)
No tissue damage whatsoever.เนื้อเยื่อไม่ถูกทำลายแต่อย่างใด The Gothowitz Deviation (2009)
I'll do everything I can to protect the brain tissue and minimize damage.ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้ เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อสมอง และลดความเสียหาย Holidaze (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tissuFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
tissuI always have a good supply of tissues in my pockets.
tissuMuscle tissue consists of innumerable cells.
tissuThe next discussion concerns the transplantation of prenatal tissues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
เนื้อเยื่อ[N] tissue, Syn. เยื่อ, Example: รังสีเอกซ์มีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก และเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต, Thai definition: กลุ่มของเซลล์ที่มักมีลักษณะเหมือนกัน ทำหน้าที่ร่วมกัน
มันเปลว[N] soft fatty tissue, See also: adipose tissue, Thai definition: มันหยุ่นที่ไม่ติดกับเนื้อ
เยื่อ[N] tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ
พังผืด[N] fascia, See also: connective tissue, membrane, Syn. พั้งผืด, Example: เท้าของเป็ดผีมีพังผืดออกมาตามข้อนิ้วสำหรับใช้ว่ายน้ำ, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน
เรียกเนื้อ[V] cause a wound to heal, See also: get good muscular tissue grow at the wound site, Example: หมอให้เขากินยา เพื่อเรียกเนื้อตรงบริเวณต้นขา, Thai definition: ทำให้เนื้อดีงอกขึ้นมาในที่ที่เป็นแผล
ไต[N] wen, See also: hard tissue, Example: บริเวณปลายนิ้วของนักกีตาร์เป็นไตแข็ง, Thai definition: สิ่งซึ่งเป็นก้อนแข็งอยู่ในเนื้อ, Notes: (สรีระ)
ไตปลา[N] hard tissue in the stomach of a fish, Thai definition: ไตของปลา ซึ่งเป็นอวัยวะติดกับช่องท้องด้านบน ติดกระดูกสันหลังของปลา
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน
กระดาษซับมัน[N] facial tissue, See also: facial paper, oil clear sheet, Example: กระดาษซับมันชนิดนี้ใช้ดี ไม่เป็นขุยง่าย, Count unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth   FR: pièce de tissu [f]
ไขมัน[n.] (khaiman) EN: fat ; adipose tissue   FR: graisse [f] ; tissu adipeux [m]
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitchū) EN: tissue box   FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดหน้า [n. exp.] (kradāt chet nā) EN: facial tissue   
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
เนื้อ[n.] (neūa) EN: flesh ; tissue   FR: chair [f] ; tissu [m]
เนื้อตาย[n. exp.] (neūa tāi) EN: dead tissue   FR: tissu mort [m]
เนื้อเยื่อ[n.] (neūayeūa) EN: tissue   FR: tissu [m]
เนื้อเยื่อไขมัน[n. exp.] (neūayeūa khaiman) EN: adipose tissue   FR: tissu adipeux [m]
เนื้อเยื่อหลัก[n. exp.] (neūayeūa lak) EN: main tissues   
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผืนผ้า[n. exp.] (pheūn phā) FR: pièce de tissu [f]
เปลวหมู[n. exp.] (plēo mū) EN: soft fatty tissue of a hog   
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site   
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: soft tissues   
เศษผ้า[n. exp.] (sēt phā) EN: remnant of cloth   FR: chiffon [m] ; bout de tissu [m]
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet   
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet   

CMU English Pronouncing Dictionary
TISSUE    T IH1 S Y UW2
TISSUE    T IH1 SH UW0
TISSUES    T IH1 S Y UW2 Z
TISSUES    T IH1 SH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tissue    (n) (t i1 sh uu)
tissues    (n) (t i1 sh uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth [Add to Longdo]
Bindegewebe {f}connective tissue [Add to Longdo]
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper [Add to Longdo]
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue [Add to Longdo]
Gewebe {n} | Gewebe {pl}tissue | tissues [Add to Longdo]
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid [Add to Longdo]
Papiertaschentuch {n} | Papiertaschentücher {pl}(soft) tissue | tissues [Add to Longdo]
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum [Add to Longdo]
Seidenpapier {n} | Seidenpapiere {pl}tissue paper | tissue papers [Add to Longdo]
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue [Add to Longdo]
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue [Add to Longdo]
neurotoxisch; das Nervensystem schädigend [med.]neurotoxic; destructive to nerve tissue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue) [Add to Longdo]
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children) [Add to Longdo]
ティシュー(P);ティシュ[, teishu-(P); teishu] (n) tissue; (P) [Add to Longdo]
ティシュペーパー[, teishupe-pa-] (n) tissue-paper [Add to Longdo]
ティッシュ(P);ティッシュー[, teisshu (P); teisshu-] (n) (facial) tissues; (P) [Add to Longdo]
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue) [Add to Longdo]
永久組織[えいきゅうそしき, eikyuusoshiki] (n) permanent tissue [Add to Longdo]
化粧紙[けしょうがみ, keshougami] (n) cleaning tissue [Add to Longdo]
海綿状組織[かいめんじょうそしき, kaimenjousoshiki] (n) spongy tissue [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]
褐色脂肪組織[かっしょくしぼうそしき, kasshokushibousoshiki] (n) brown adipose tissue; brown fat [Add to Longdo]
筋肉組織[きんにくそしき, kinnikusoshiki] (n,adj-no) muscle tissue [Add to Longdo]
結合組織[けつごうそしき, ketsugousoshiki] (n) connective tissue [Add to Longdo]
結締組織[けっていそしき, ketteisoshiki] (n) connective tissue [Add to Longdo]
骨質[こっしつ, kosshitsu] (n) bony tissue; bony substance [Add to Longdo]
骨組織[こつそしき, kotsusoshiki] (n) bony tissue [Add to Longdo]
脂肪組織[しぼうそしき, shibousoshiki] (n) adipose tissue [Add to Longdo]
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy [Add to Longdo]
小菊[こぎく, kogiku] (n) (1) small chrysanthemum; (2) (obsc) small low grade piece of japanese paper used as a kettle rest or as a tissue; (3) (obsc) paper handed as a means of congratulations in a red light district [Add to Longdo]
小杉[こすぎ, kosugi] (n) (1) (abbr) (arch) small cedar; (2) (See 小杉原) thin Japanese paper (used as tissue during the Edo period) [Add to Longdo]
小杉原[こすぎはら;こすぎわら, kosugihara ; kosugiwara] (n) (arch) (See 杉原紙) thin Japanese paper (used as tissue during the Edo period) [Add to Longdo]
神経組織[しんけいそしき, shinkeisoshiki] (n) nerve tissue [Add to Longdo]
進行性骨化性線維異形成症[しんこうせいこつかせいせんいいけいせいしょう, shinkouseikotsukaseisen'iikeiseishou] (n) fibrodysplasia ossificans progressiva (disease of the connective tissue); FOP [Add to Longdo]
塵紙交換;ちり紙交換;チリ紙交換[ちりがみこうかん(塵紙交換;ちり紙交換);チリがみこうかん(チリ紙交換), chirigamikoukan ( chiri kami koukan ; chiri kami koukan ); chiri gamikoukan ( chiri] (n) collecting waste paper (old newspapers etc.) and exchanging them for tissues [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
生体組織[せいたいそしき, seitaisoshiki] (n) biological tissue [Add to Longdo]
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris) [Add to Longdo]
全摘出[ぜんてきしゅつ, zentekishutsu] (n) total removal of an organ or tissue [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n,vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) [Add to Longdo]
組織培養[そしきばいよう, soshikibaiyou] (n) tissue culture [Add to Longdo]
軟化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
軟骨組織[なんこつそしき, nankotsusoshiki] (n) cartilage tissue [Add to Longdo]
肉芽組織[にくがそしき, nikugasoshiki] (n) granulation tissue [Add to Longdo]
尿道海綿体[にょうどうかいめんたい, nyoudoukaimentai] (n) corpus spongiosum (body of penile erecile tissue surrounding the urethra) [Add to Longdo]
脳組織[のうそしき, nousoshiki] (n) brain tissue [Add to Longdo]
脳味噌;脳みそ[のうみそ, noumiso] (n) brains; brain tissue [Add to Longdo]
薄葉[うすよう, usuyou] (n) Japanese tissue [Add to Longdo]
肥厚[ひこう, hikou] (n,vs) thickening (of organic tissue such as skin) [Add to Longdo]
鼻紙(P);鼻かみ;鼻がみ;花紙[はながみ(鼻紙;鼻がみ;花紙)(P);はなかみ(鼻紙;鼻かみ), hanagami ( hanagami ; hana gami ; hana kami )(P); hanakami ( hanagami ; hana kami )] (n) tissue paper; paper handkerchief; (P) [Add to Longdo]
放射組織[ほうしゃそしき, houshasoshiki] (n) ray tissue [Add to Longdo]
癒傷組織[ゆしょうそしき, yushousoshiki] (n) wound-healing tissue [Add to Longdo]
瘢痕組織[はんこんそしき, hankonsoshiki] (n) scar tissue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped [Add to Longdo]
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
导管组织[dǎo guǎn zǔ zhī, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] vascular tissue [Add to Longdo]
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood) [Add to Longdo]
烤电[kǎo diàn, ㄎㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] diathermia (medical treatment involving local heating of body tissues with electric current) [Add to Longdo]
[yū, , / ] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion [Add to Longdo]
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, / ] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis [Add to Longdo]
白棉纸[bái mián zhǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˊ ㄓˇ, / ] stencil tissue paper [Add to Longdo]
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, / ] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro [Add to Longdo]
红骨髓[hóng gǔ suǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ, / ] red bone marrow (myeloid tissue) [Add to Longdo]
组织[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue [Add to Longdo]
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] connective tissue [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, / ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]
胚层[pēi céng, ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] germ layer; layer of tissue in embryology [Add to Longdo]
脉管组织[mài guǎn zǔ zhī, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] vascular tissue [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, ] the tissue between the skin and the flesh [Add to Longdo]
薄纸[báo zhǐ, ㄅㄠˊ ㄓˇ, / ] tissue; kleenex [Add to Longdo]
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue [Add to Longdo]
赘肉[zhuì ròu, ㄓㄨㄟˋ ㄖㄡˋ, / ] scar; tissue sticking out from a wound [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top