หรือคุณหมายถึง tißé?
Search result for

tissé

(15 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tissé-, *tissé*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
patisserien. สถานที่ทำและจำหน่ายขนมปังปิ้งรสหวาน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat longthun) EN: investment company   FR: société d'investissement [f]
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web   FR: tisser une toile
ช่างทอผ้า[n.] (chang thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
หูก[n.] (hūk) EN: loom   FR: métier à tisser [m]
การลงทุน[n.] (kānlongthun) EN: investment ; capital investment   FR: investissement [m]
การปลอมตัว[n. exp.] (kān pløm tūa) FR: travestissement [m]
การทอดทิ้งละเลย[n.] (kān thøtthing-laloēi) FR: anéantissement [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディヴェルティスマン[, deiveruteisuman] (n) divertissement (dance) (fre [Add to Longdo]
嬉遊曲[きゆうきょく, kiyuukyoku] (n) divertimento; divertissement; cassation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top