Search result for

tir

(145 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tir-, *tir*
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tire[N] ยางรถยนต์, See also: ยางนอก
tire[VI] เหนื่อย, See also: หมดแรง
tire[VT] ทำให้เหนื่อย, See also: ทำให้หมดแรง
tire[VI] เบื่อ, See also: หมดความสนใจ
tire[VT] ทำให้เบื่อ, See also: ทำให้หมดความสนใจ
tired[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
tiring[ADJ] น่าเหน็ดเหนื่อย, See also: น่าเหนื่อยหน่าย
tired of[ADJ] เหนื่อย, Syn. fatigued
tireless[ADJ] ที่ไม่เหน็ดเหนื่อย, Syn. untiring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tireless(ไท'เออะลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่เบื่อหน่าย., See also: tirelessly adv. tirelessness n., Syn. unflagging
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
tiro(ไท'โร) n.=tyro (ดู) pl. tiros
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)

English-Thai: Nontri Dictionary
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
tire(n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า
tire(vt) เหนื่อย,เพลีย,เบื่อหน่าย,ใส่ยางรถ,ใส่เหล็ก,ประดับ
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
tireless(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่เบื่อ,ไม่เมื่อย,ไม่อ่อนล้า
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tire carcass; carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire casing; carcass; tire carcass; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire groove; tyre grooveร่องยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire rotation; tyre rotationการสลับยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire tread; tyre treadดอกยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire tube; inner tube; tyre tubeยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tire fabricsผ้ายางล้อ [TU Subject Heading]
Tire industryอุตสาหกรรมยางล้อ [TU Subject Heading]
Tire industry workersคนงานในอุตสาหกรรมยางล้อ [TU Subject Heading]
Tiresยางล้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tire ironไขควง สีด้านสำหรับไขล้อรถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
Look, i, uh, I'm tired, so...ฟังนะ ชั้น .. เอ่อ .. Chuck in Real Life (2008)
It would explain why she seized, why she's always tired.อธิบายได้ว่าทำไมเธอชัก.. และเธออ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
She parties until 3:00 a.m., that's why she's always tired.เธอมีปาร์ตี้ถึง ตี 3 เกือบทุกวัน นั่นบอกได้ว่าทำไหมเธอถึงอ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
I'm tired all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเลย Lucky Thirteen (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
I'm tired.ฉันเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
Tired, I guess.พ่อว่า พ่อเหนื่อย... Joy (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
They're tired.พวกเขาป่วย พวกเขาเหนื่อย Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tirI am not at all tired.
tirI'm tired, but I'm going anyway.
tirHe as well as you is tired of this work.
tirThough I was tired, I did my best.
tirIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
tirHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
tirThough he was tired, he kept on working.
tirTo tell the truth, I am tired of it.
tirI think that this work is tired.
tirI am tired from playing.
tirMost students are tired of having to take examinations all the time.
tirI have a flat tire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
มืออ่อนตีนอ่อน[V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
เปลี้ย[V] tire, See also: exhaust, be feeble, fatigue, Syn. เพลีย, เหนื่อย, เมื่อย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนล้า, อ่อนเพลีย, ล้า, อิดโรย, อ่อนเปลี้ย, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: ผมเปลี้ยเต็มที หลังเสร็จงานนี้ต้องขอพักยาวแล้ว, Thai definition: ขาดกำลังที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
ออดแอด[ADV] garrulously, See also: tiresomely, (complain) endlessly, Thai definition: อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ
อิดโรย[ADJ] tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
ท้อแท้[V] tired, See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected, Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
ย่อย่น[V] tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIRE    T AY1 ER0
TIROS    T AY1 R OW0 Z
TIRES    T AY1 ER0 Z
TIREY    T AY1 R IY0
TIRED    T AY1 ER0 D
TIRING    T AY1 R IH0 NG
TIRANE    T IH0 R EY1 N
TIRANA    T IH1 R AA0 N AH0
TIRADO    T IH0 R AA1 D OW0
TIRONE    T IH0 R OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tire    (v) (t ai1 @ r)
tiro    (n) (t ai1 @ r ou)
tired    (v) (t ai1 @ d)
tires    (v) (t ai1 @ z)
tiros    (n) (t ai1 @ r ou z)
tirade    (n) (t ai1 r ei1 d)
tiring    (v) (t ai1 @ r i ng)
tirades    (n) (t ai1 r ei1 d z)
tireless    (j) (t ai1 @ l @ s)
tiresome    (j) (t ai1 @ s @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tirade {f} | Tiraden {pl}tirade | tirades [Add to Longdo]
Tirade {f}; Redeschwall {m}rant [Add to Longdo]
Tirade {f}harangue [Add to Longdo]
Tirikasittich {m} [ornith.]Plain Parakeet [Add to Longdo]
TirolTyrol; Tirol [Add to Longdo]
Tiroler {m}Tyrolese [Add to Longdo]
Tirolerin {f} | Tirolerinnen {pl}Tyrolean | Tyroleans [Add to Longdo]
Tirana (Hauptstadt von Albanien)Tirana (capital of Albania) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] tireless; untiring; indefatigable [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired [Add to Longdo]
劳碌[láo lù, ㄌㄠˊ ㄌㄨˋ, / ] tiring [Add to Longdo]
地拉那[dì lā nà, ㄉㄧˋ ㄌㄚ ㄋㄚˋ, ] Tirana (capital of Albania) [Add to Longdo]
提拉米苏[tí lā mǐ sū, ㄊㄧˊ ㄌㄚ ㄇㄧˇ ㄙㄨ, / ] tiramisù (loan from Italian: pull-me-up), dessert made of ladyfingers dipped in coffee and mascarpone cream [Add to Longdo]
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, ] tired; weary [Add to Longdo]
疲倦[pí juàn, ㄆㄧˊ ㄐㄩㄢˋ, ] tire; tired [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble [Add to Longdo]
腻味[nì wei, ㄋㄧˋ ㄨㄟ˙, / ] tired of sth; fed up with [Add to Longdo]
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, / ] tire patch (for puncture repair) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tir [tir]
     firing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top