ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

te

T IY1   
258 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -te-, *te*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
ternary(adj) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน, S. treble, triple, triplex,
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Te[N] ธาตุกึ่งโลหะ (คำย่อของ tellurium)
tea[N] ต้นชา, Syn. beverage, herb tea
tea[N] ชา
tea[N] ใบชา
tea[N] น้ำชา
tea[N] ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา
tea[N] กัญชา (คำสแลง), Syn. marijuana
ted[VT] แผ่ให้แห้ง
tee[N] อักษร T หรือ t, See also: สิ่งที่คล้ายอักษร T, คำเรียกสั้นๆ สำหรับ T-shirt
tee[N] จุดเริ่มต้นของการแข่งขันกอล์ฟของแต่ละหลุม, See also: เป้ารองรับลูกกอล์ฟในการตี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tea(ที) n. ใบชา,ต้นชา ,เครื่องดื่มใส่ชา,งานเลี้ยงน้ำชา,กัญชา,-Phr. (one's cup of tea เหมาะสม สมควร)
tea bagn. ถุงใบชา (เป็นถุงกระดาษหรือกระดาษกรอง)
tea balln. ลูกกลมกรองชา (ที่ทำด้วยโลหะเป็นช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่ใบชา)
tea trayn. ถาดชา, Syn. teacart
teach(ทีช) vt.,vi. สอน,สั่งสอน,สอนหนังสือ,อบรม,ให้การศึกษา., Syn. instruct,educate
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน,อาชีพการสอน,อาชีพครู,เรื่องที่สอน,สิ่งที่สอน,, See also: teachings ทฤษฎี,หลักการ, Syn. pedagogy,education
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา
teahouse(ที'เฮาซฺ) n. โรงน้ำชา,ร้านขายน้ำชา

English-Thai: Nontri Dictionary
tea(n) ใบชา,น้ำชา
teach(vi,vt) อบรม,สั่งสอน,สอนหนังสือ
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
teaching(n) การสอน,อาชีพครู
teak(n) ไม้สัก,ต้นสัก
teal(n) นกเป็ดน้ำ
team(n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม
team(vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tea tableโต๊ะน้ำชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tear sac; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears๑. น้ำตา๒. หยดน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teat; nipple; papilla mammae; papilla, mammaryหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teaชา [TU Subject Heading]
Tea making paraphernaliaเครื่องชุดชา [TU Subject Heading]
Tea tradeอุตสาหกรรมชา [TU Subject Heading]
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teach (vi ) สอน
teal (n ) สีน้ำเงินอมเขียว
technically (adv ) โดยหลักการ
tectonophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์แปรสัณฐาน
tectronic ( ) เทคโนโลยีอิเลคทรอนิค
See also: R. tectronic age
teence[ทีนซฺ] (adv ) ในวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adv ) โดยวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adj ) เหมือนวัยรุ่น
teenth[ทีนธฺ'] (n ) ความเป็นวัยรุ่น
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
! HiJo de puta que te pario!ไอ้ลูกหมา! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
Dr. Weir report te the Lewis Clark in Docking Bay 4.ดร.เวียร์, รายงานตัวที่ยานเลวิสแอนด์คลาร์ค ที่ท่าจอดยานหมายเลข 4 Event Horizon (1997)
To deliver something to Sir Te for me.ของบางอย่างไปให้ท่านที ได้ไหม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You can give the sword to Sir Te yourself Iคุณจะได้ให้ดาบนี้กับท่านที ด้วยตัวเอง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sir Te said to leave the sword in here.ท่านที ให้เอาดาบไว้ในนี้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
My friend Li Mu Bai. He's given it to Sir Te as a gift.เพื่อนฉัน ไล มู ไบ ให้ท่านทีเป็นของขวัญ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sir Te awaits you.ท่านทีกำลังคอยคุณอยู่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sir Te believes it's a ploy to cast suspicion on Governor Yu.ท่านทีเชื่อว่ามันเป็นแผน สร้่างความสงสัยให้สงสัยผู้ว่าฯ ยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sir Te requires discretion.ท่านทีขอให้ทำกันอย่างเงียบๆ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It might get Sir Te in trouble.มันอาจทำให้ท่านที ลำบาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
te3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
te5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
teA basketball team consists of five players.
teA big tear rolled down my cheek.
teAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
teAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
teAbout ten minutes before.
teAbove all, don't tell a lie.
teAbove all, scientific terms call for precise definitions.
teA car went by at terrific speed.
teAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
teAccording to our teacher, she entered the hospital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
บัตรเหลือง[N] temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TE T IY1
TED T EH1 D
TEL T EH1 L
TEO T EY1 OW0
TEE T IY1
TER T ER1
TEC T EH1 K
TEN T EH1 N
TEK T EH1 K
TEA T IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ted (n) tˈɛd (t e1 d)
tea (n) tˈiː (t ii1)
tec (n) tˈɛk (t e1 k)
tee (v) tˈiː (t ii1)
teg (n) tˈɛg (t e1 g)
tel (n) tˈɛl (t e1 l)
ten (n) tˈɛn (t e1 n)
Tele (n) tˈɛliː (t e1 l ii)
Tech (n) tˈɛk (t e1 k)
Teds (n) tˈɛdz (t e1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill, #183 [Add to Longdo]
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] especially; special; particular; unusual, #621 [Add to Longdo]
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
[, ㄊㄜˋ, ] special; unique; distinguished; especially; unusual; very, #718 [Add to Longdo]
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
手袋[てぶくろ, tebukuro] (n) ถุงมือ
手紙[てがみ, tegami] (n) จดหมาย
停電[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
提携[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
丁寧[ていねい, teinei] (adj) สุภาพ
定温[ていおん, teion] (n) อุณหภูมิคงที่
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
訂正[ていせい, teisei] (n vt) แก้ไขให้ถูกต้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
提案[ていあん, teian] การยื่นข้อเสนอ การเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ
提案[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ
定期健診[ていきけんしん, teikikenshin] (n ) การตรวจสุขภาพประจำปี
定期預金[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ
定義[ていぎ, teigi] (n) คำนิยาม,คำจำกัดความ
提議[ていぎ, teigi] (n ) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน,
定形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work
停止[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
定食[ていしょく, teishoku] (n ) อาหารชุด
定数[ていすう, teisuu] (n vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการ English: to handle
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการดูแล English: to manage
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: เคยทำ
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
寺内[てらうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tee(n) |der, pl. Tees| ชา
teeren(vt) |teerte, hat geteert| ทาน้ำมันดิน, ลาดยางมะตอย เช่น Geteerte Flächen gelten über Wasser bekanntlich als extrem lebensfeindlich.
teif(adj) ลึก
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
Teil(n) |der/das, pl. Teile| บท เช่น experimenteller Teil บทที่เกี่ยวกับการทดลอง, See also: das Kapitel
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
teilnehmen(vi) |nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen, + an D| เข้าร่วม(งานประชุม สัมมนา), ลงเรียน, เข้าเรียน เช่น Nimmst du an einem Spanischkurs in diesem Semester teil? เธอลงเรียนคอร์สภาษาสเปนในภาคการเรียนนี้หรือเปล่า
Telefonbuch(n) |das, pl. Telefonbücher| สมุดโทรศัพท์
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Telefon (n ) |das, pl. Telefone | โทรศัพท์
telefonieren (vt ) พูดโทรศัพท์
Telefonnummerเบอร์โทรศัพท์
Telefonnummer (n ) เบอร์โทรศัพท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
technische Ausstattung {f}equipping [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Technischer Hilfsdienstdisaster-relief team [Add to Longdo]
technischer Kommissarscrutineer [Add to Longdo]
technische Planung {f}engineering [Add to Longdo]
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Teak {n}teak [Add to Longdo]
Teakholz {n}teakwood [Add to Longdo]
Team {n}; Arbeitsgruppe {f}team [Add to Longdo]
Teamwork {n}teamwork [Add to Longdo]
Technik {f} | Techniken {pl}engineering; technology | technologies [Add to Longdo]
Technik {f} | Techniken {pl}technique | techniques [Add to Longdo]
Techniker {m}; Technikerin {f}engineer [Add to Longdo]
Techniker {m} | Techniker {pl}technician | technicians [Add to Longdo]
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.
tenir(vt) ถือ, ยึด, จับ
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
nationalité(n) |f| สัญชาติ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temporaireje t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
低地[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Te
   n 1: a brittle silver-white metalloid element that is related to
      selenium and sulfur; it is used in alloys and as a
      semiconductor; occurs mainly as tellurides in ores of
      copper and nickel and silver and gold [syn: {tellurium},
      {Te}, {atomic number 52}]
   2: the syllable naming the seventh (subtonic) note of any
     musical scale in solmization [syn: {ti}, {te}, {si}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TE
     Terminal Endpoint (ISDN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TE
     Terminal Equipment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TE
     Traffic Engineering [extension] (OSPF, RFC 3630)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TE
     Type Enforcement [access control] (SELinux)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 te /tə/
  thee; to thee; to you; to thee; thee; to thee; to you; you; thee; you

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 te
  tea

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 te /tə/
  1. a; in; inside; into; on; per; within
  2. at; by; on; upon
  3. too; toomuch

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐te
  ‐ness; ‐ship; ‐ity

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 te
  tea

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top