หรือคุณหมายถึง taü?
Search result for

taue

(12 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taue-, *taue*
Possible hiragana form: たうえ
CMU English Pronouncing Dictionary
TAUER    T AW1 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tauen | tauend | getaut | taut | tauteto thaw | thawing | thawed | thaws | thawed [Add to Longdo]
tauen; betauen | tauend | getaut | tautto dew | dewing | dewed | dews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.) [Add to Longdo]
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing [Add to Longdo]
田植え(P);田植[たうえ, taue] (n) rice planting; (P) [Add to Longdo]
田植え歌[たうえうた, taueuta] (n) rice-planting song [Add to Longdo]
田植え祭り;田植え祭[たうえまつり, tauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a succesful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
田植え踊り;田植踊[たうえおどり, taueodori] (n) (See 田遊び) refined version of ta-asobi dance performed in Tohoku about half way through the first lunar month [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
田植え[たうえ, taue] -Pflanzen_des_Reises [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top