Search result for

tarées

(195 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarées-, *tarées*, tarée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tarées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tarées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tare[N] พืชประเภทถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว
tare[N] น้ำหนักของพัสดุหรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้ว, See also: น้ำหนักของยานพาหนะที่ยังไม่บรรทุกสินค้า
stare[VI] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare[VT] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
hectare[N] หน่วยวัดของพื้นที่ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร), See also: เฮกตาร์
stare at[PHRV] จ้องมอง, See also: จ้อง, Syn. gape at, gawk at, goggle at
stare in[PHRV] มองเห็นง่าย
stare in[PHRV] เข้าใจง่าย
votaress[N] สตรีผู้อุทิศตัว
stare out[PHRV] จ้องออกไปข้างนอก (เป็นเวลานาน)
stare out[PHRV] จ้องจนหลบตา, Syn. stare down
stare down[PHRV] จ้อง (คนอื่น) จนหลบตา
stare after[PHRV] จ้องตาม
stare someone in the face[IDM] จ้องหน้า
stare someone in the face[IDM] มองเห็นง่าย
stare someone in the face[IDM] เข้าใจง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur
hectare(เฮค'แทร์) n. 100 ares,10,000ตารางหรือ2.471เอเคอร์., Syn. hektare
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
tare(แทร์') n. น้ำหนักภาชนะหรือสิ่งห่อ,การหักน้ำหนักดังกล่าวออก,น้ำหนักพาหนะที่ไม่รวมน้ำหนักสินค้าหรือคนโดยสาร vt. หาน้ำหนักดังกล่าว, (slang) กลาสีเรือ ศิลปะ
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง
tare(n) ผักเสี้ยน,น้ำหนักภาชนะ
votaress(n) นางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ll est taré.- Il est taréThe Beach (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ้อง[V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
มองดู[V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
จ้องเขม็ง[V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
มอง[V] look, See also: eye, gaze, glance, stare, peer, Syn. ดู, แลดู, มองดู, Example: ฉันมองร่างเด็กผอมเกร็งตัวดำอย่างสมเพช, Thai definition: มุ่งใช้สายตาดูสิ่งหนึ่ง
เพ่ง[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งพิศ[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
เขม้น[V] gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
พิศ[V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: เถ้าแก่พิศดูองค์พระที่อยู่ในมืออย่างสนใจ, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
พิศดู[V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: หล่อนพิศดูน้ำเปี่ยมฝั่งระรอกน้อยๆ ไล่เรียงเป็นฟองคลื่นขาว, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
เพ่งดู[V] gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai definition: จ้องมองดูด้วยตา
เล็ง[V] stare, See also: aim, Example: ดวงเมืองเริ่มทะมึนมืดด้วยพลังดาวอังคารเล็งมาที่ดาวเสาร์อย่างรุนแรง, Thai definition: อาการที่ดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ในเรือนตรงกันข้ามกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในเรือนที่ 7 นับจากเรือนที่ตนอยู่, Notes: (โหราศาสตร์)
เฮกตาร์[CLAS] hectare, Example: ในประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทึบอยู่ 2,800 ล้านเฮกตาร์, Thai definition: หน่วยวัดพื้นที่ตามมาตราเมตริก 1 เฮกตาร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6 ไร่ 1 งาน, Notes: (อังกฤษ)
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาขุ่นตาเขียว[ADV] angry stare, See also: express displeasure, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
ยล[V] look, See also: gaze, regard, stare, scrutiny, contemplation, visual search, glance, Syn. มองดู, Example: ผู้เข้ารอบประกวดนางสาวไทยโชว์ชุดว่ายน้ำให้สื่อมวลชนยลโฉมเป็นครั้งแรก
การเพ่ง[N] gaze, See also: stare, gape, steady look, Syn. การจ้อง, การเล็ง, Example: การเพ่งดูหนังสือมากๆ อาจทำให้สายตาสั้น
ควักค้อน[V] look askance at, See also: look at dissatisfiedly, give a cold stare, look up with disdain, Syn. ค้อน, ค้อนควัก, Example: มันควักค้อนฉันจนตาเหลือกแล้วก็เดินหายไปเลย, Thai definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ
จ้องดู[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งดู, มองดู, Example: เด็กๆ พากันจ้องดูละครสัตว์ด้วยความตื่นเต้น
จ้องมอง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ตาขวาง[V] give a sharp and angry look, See also: give harsh stare, Example: หล่อนตาขวางเถียงเสียงสั่นริกๆ อย่างไม่ยอมแพ้, Thai definition: แสดงอาการขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
เหล่[V] stare, See also: gaze, Syn. มอง, จ้อง, ดู, Example: เขาไปเหล่นักร้องที่คลับทุกคืน
เบิ่งมอง[V] stare, See also: gaze, Syn. จ้องมอง, เบิ่ง, จ้องดู, Ant. มองเผิน, มองผ่าน, Example: กวางตัวแม่ร้องเสียงแหลมแล้วเบิ่งมองมาทางลูกกวางตัวน้อย
จ้อง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้องมอง, เพ่งมอง, Ant. หลบสายตา, Example: สายตาของท่านจ้องตรงไปทางเจ้าเสือตัวนั้น, Thai definition: เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ส่งสายตา[V] stare intently to gain attention, See also: look intently to gain attention gaze, Example: ผู้หญิงชุดแดงส่งสายตาให้เขาอยู่นานแล้ว, Thai definition: มองด้วยสายตาเชิญชวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบส[n.] (bēs = bēs ) EN: bass ; bass guitar   FR: guitare bass [f]
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful   FR: taré
เฮคเตอร์ [n.] (hēktoē) EN: hectare   FR: hectare [m]
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
กีตาร์[n.] (kītā) EN: guitar   FR: guitare [f]
กีตาร์เบส[n. exp.] (kītā bēs = kītā bēt) EN: bass guitar   FR: guitare basse
กีตาร์ไฟฟ้า [n. exp.] (kītā faifā) FR: guitare électrique [f]
กีตาร์ร็อก[n. exp.] (kītā rǿk) FR: guitare rock [f]
เหล่[v.] (lē) EN: stare ; gaze   
เล่นกีตาร์[v. exp.] (len kītā) FR: jouer de la guitare ; guitariser (vx)
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at   FR: regarder ; parcourir (des yeux)
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp   FR: contempler ; observer ; regarder avec attention

CMU English Pronouncing Dictionary
STARE    S T EH1 R
BUTARE    B UW0 T AA1 R IY0
STARES    S T EH1 R Z
STARER    S T EH1 R ER0
BUTARE    B Y UW0 T AA1 R IY0
STARED    S T EH1 R D
ANTARES    AE0 N T EH1 R IY0 Z
HECTARE    HH EH1 K T AA2 R
DATAREX    D AE1 T ER0 EH2 K S
DATAREX    D EY1 T ER0 EH2 K S
SISTARE    S IY0 S T AA1 R IY0
MATARESE    M AA0 T AA0 R EY1 Z IY0
HECTARES    HH EH1 K T AA2 R Z
DEGUTARE    D EH2 G UW0 T AA1 R IY0
BUTARE'S    B Y UW0 T AA1 R IY0 Z
BUTARE'S    B UW0 T AA1 R IY0 Z
VOLTAREN    V OW1 L T ER0 AH0 N
PONTARELLI    P OW0 N T AA0 R EH1 L IY0
SALTARELLI    S AO0 L T AA0 R EH1 L IY0
SANTARELLI    S AA0 N T AA0 R EH1 L IY0
DEGUTARE'S    D EH2 G UW0 T AA1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tare    (n) (t e@1 r)
stare    (v) (s t e@1 r)
tares    (n) (t e@1 z)
stared    (v) (s t e@1 d)
stares    (v) (s t e@1 z)
hectare    (n) (h e1 k t e@ r)
hectares    (n) (h e1 k t e@ z)
mortared    (v) (m oo1 t @ d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
働きます[はたらきます, hatarakimasu, hatarakimasu , hatarakimasu] (vi vt ) ทำงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb [Add to Longdo]
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser [Add to Longdo]
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
しょんべんをたれる[, shonbenwotareru] (exp,v1) to pee; to piss [Add to Longdo]
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare [Add to Longdo]
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
へこたれる[, hekotareru] (v1,vi) to lose heart [Add to Longdo]
へたれ[, hetare] (n,adj-na) (col) (ksb [Add to Longdo]
アンタレス[, antaresu] (n) Antares [Add to Longdo]
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インタレース[, intare-su] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
インタレスト[, intaresuto] (n) interest [Add to Longdo]
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group [Add to Longdo]
カタレプシー[, katarepushi-] (n) catalepsy [Add to Longdo]
コマンタレブー[, komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
センタール[, senta-ru] (n) centare [Add to Longdo]
タルタル[, tarutaru] (n) tartar; tartare [Add to Longdo]
タルタルステーキ[, tarutarusute-ki] (n) steak tartare (wasei [Add to Longdo]
タルタルソース[, tarutaruso-su] (n) tartar sauce (tartare) [Add to Longdo]
タレソース[, tareso-su] (n) (See 垂れ・2) tare sauce [Add to Longdo]
タレッジョ[, tarejjo] (n) taleggio [Add to Longdo]
タレット旋盤[タレットせんばん, taretto senban] (n) turret lathe [Add to Longdo]
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
タレントマネー[, tarentomane-] (n) talent-money [Add to Longdo]
テレビタレント[, terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
データレコード[, de-tareko-do] (n) {comp} data record; DR [Add to Longdo]
デタレントギャップ[, detarentogyappu] (n) deterrent gap [Add to Longdo]
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest [Add to Longdo]
ナフタレン;ナフタリン[, nafutaren ; nafutarin] (n) Naphthalin (ger [Add to Longdo]
ノンインタレース[, non'intare-su] (n) {comp} non-interlace [Add to Longdo]
ヒューマンインタレスト[, hyu-man'intaresuto] (n) human interest [Add to Longdo]
ビリダンス型連鎖球菌[ビリダンスがたれんさきゅうきん, biridansu gatarensakyuukin] (n) Streptococcus viridans [Add to Longdo]
フェノールフタレイン[, feno-rufutarein] (n) phenolphthalein [Add to Longdo]
フタレイン[, futarein] (n) phthalein [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[, furaitode-tareko-da-] (n) flight data recorder [Add to Longdo]
ヘクタール[, hekuta-ru] (n) hectare (fre [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET [Add to Longdo]
マルチタレント[, maruchitarento] (n) multi talent [Add to Longdo]
メタレベル[, metareberu] (n) meta-level [Add to Longdo]
悪たれ[あくたれ, akutare] (n) rowdiness; rowdy (person or event) [Add to Longdo]
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
一反;一段[いったん, ittan] (n) one-tenth hectare [Add to Longdo]
烏野豌豆[からすのえんどう, karasunoendou] (n) vetch; tare [Add to Longdo]
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] (n) {comp} external data record [Add to Longdo]
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence [Add to Longdo]
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at [Add to Longdo]
教訓を垂れる[きょうくんをたれる, kyoukunwotareru] (exp,v1) to lecture; to give a lesson [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] to stare at [Add to Longdo]
公顷[gōng qǐng, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥˇ, / ] hectare [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, ] to congeal; to concentrate attention; to stare [Add to Longdo]
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, ] to stare (at the future); to fix one's gaze on [Add to Longdo]
定睛[dìng jīng, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] to stare at [Add to Longdo]
[lèng, ㄌㄥˋ, ] to look distracted; to stare blankly; distracted; stupefied; blank; variant of 楞 leng4 [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
[lèng, ㄌㄥˋ, ] to look distracted; to stare blankly; distracted; stupefied; blank; stupid; imbecile; dejected; same as 愣 [Add to Longdo]
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] attention; to stare at; to fix attention on sth [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, / ] classifier for fields; unit of area equal to one fifteenth of a hectare [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B [Add to Longdo]
目不转睛[mù bù zhuǎn jīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] unable to take one's eyes off (成语 saw); to gaze steadily; to stare [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] stare; gaze [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] surname Xu; anxious; stare [Add to Longdo]
直眉瞪眼[zhí méi dèng yǎn, ㄓˊ ㄇㄟˊ ㄉㄥˋ ㄧㄢˇ, ] to stare directly (in anger) [Add to Longdo]
眦睚[zì yá, ㄗˋ ㄧㄚˊ, / ] to stare in anger; a look of hatred [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] to stare straight ahead [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] gaze; stare [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, ] to stare; surname Sui [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] (Cantonese) to see; to look at; to glance at; to stare at [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, ] stare at sth beyond reach [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] to stare at [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] to stare at [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] to gaze at; to stare at [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] grass; tares [Add to Longdo]
迫视[pò shì, ㄆㄛˋ ㄕˋ, / ] to stare at; to watch intently [Add to Longdo]
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR) [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
垂れる[たれる, tareru] herunterhaengen, herunterhaengen_lassen, fallen, tropfen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top